สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในน้ำปลา

อยากทราบว่าปริมาณไอโอดีนในน้ำปลาหนึ่งขวดที่ชาวบ้านบริโภคว่ามีไอโอดีนเท่าไร
มีมากหรือน้อยเพียงไร  เหมาะสมต่อผู้บริโภคหรือไม่  ข้าพเจ้าอยากจึงให้ส่งวิธีวิเคราะหํการทดลองมาอย่างเค้าๆเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัย ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒเป็นอย่างยิ่ง

โดย:  มหาลัยราชภัฏสุรินทร์   [26 มิ.ย. 2556 18:24]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

การวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนในน้ำปลา

โดย:  นิตยา สร้อยจิตร  [26 มิ.ย. 2556 18:29]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

คุณนิตยาครับ

เคยมีผู้ถามคำถามนี้เมื่อปี2552แล้วครับ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทู้ดังกล่าวได้ครับ

หรือคุณจะศึกษาเบื้องต้นจาก link ต่อไปนี้ก็ได้นะครับ
http://library.dip.go.th/multim/edoc/02573.pdf

โชคดีครับ

โดย:  Prasit  [27 มิ.ย. 2556 10:20]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ข้าพเจ้า ก็เคยอยากทราบ

จึงไป ที่ ห้างสรรพสินค้า - ร้านค้า ที่มีน้ำปลาจำหน่าย

พบว่า น้ำปลา เหล่านั้น  มี ข้อมูลว่า มี ไอโอดีน เท่าไร  อยู่ในฉลากข้างขวด  

เมื่ออ่านฉลากแล้ว  ก็เลยได้ทราบ

โดย:  ตี มาระ  [9 ก.ค. 2556 20:56]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้