สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การหาปริมาณคลอรีนในเนื้อปลา

อยากทราบวิธีการหาปริมาณคลอรีนตกค้างในเนื้อปลา ไม่ทราบว่าควรใช้วิธีไหนดีคะ

โดย:  ปรานพร อ่ำพันธุ์   [20 ส.ค. 2556 14:15]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

คงต้องทราบก่อนว่า คลอรีนที่คิดว่าจะตกค้างในเนื้อปลามาจากอะไร ส่วนที่ตกค้างอาจจะอยู่ได้หลายรูปแบบ
มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ที่มาของตัวอย่างที่ส่งให้ผู้ทดสอบ
วิธีทดสอบแต่ละวิธีอาจให้ผลต่างกัน ผู้นำผลการทดสอบไปใช้ต้องเข้าใจและทราบที่มาของตัวอย่างด้วย มิฉะนั้นอาจแปลผลผิดได้

ลองใช้คำว่า " determination of chlorine content in fish"  ไปค้นจาก google ดู อาจได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ไปค้นต่อได้

โดย:  วราพรรณ ด่นอุตรา  [21 ส.ค. 2556 18:19]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้