สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

EN 71-12: N-nitrosamines and N-nitrosatable substances – Directive 2009/48/EC – Chemical requirements

EN 71-12: N-nitrosamines and N-nitrosatable substances – Directive 2009/48/EC – Chemical requirements
ถามว่า
วัสดุ เป็นของเล่น  อยากทราบว่า  เป็นวัสดุอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงว่า ของ N-nitrosamines and N-nitrosatable   เช่น ไม้ ยาง เหล็ก และกาว เพื่ออยากรู้ว่า วัสดุ ตัวไหน ควรจะทำการส่งทดสอบ เพื่อหา N-nitrosamines and N-nitrosatable

โดย:  kitti 0871144056   [21 ส.ค. 2556 09:54]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้