สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การจัดทำสารเคมีตามระบบGHS

อยากทราบว่าในการจัดทำป้ายGHSสารเคมีถ้าในชื่อผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเราจะจัดทำป้ายได้ยังไงค่ะ และบางครั้งสารประกอบก็หา SDSไม่เจอค่ะ

โดย:  พรพิมล ทิศทะษะ   [2 ต.ค. 2556 14:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ก็ทำป้าย ชื่อ สารผสม ซิครับ
ความเป็นอันตรายก็ต้องเป็นความเป็นอันตรายของสารผสมด้วย

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นสารผสม แต่จะทำป้าย GHS สารเดี่ยวทำไมครับ

โดย:  โอช่า  [4 ต.ค. 2556 11:31]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้