สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขั้นตอนการนำเข้าอาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุน สำหรับการจัดแสดง

เนื่องจากจะมีจัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรม โดยมีการนำเข้าอาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุน และเมื่อจัดแสดงเสร็จแล้ว จะส่งออกคืน

จึงใคร่ขอเรียนสอบถามถึงหน่วยงานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ด้วยครับ ขอขอบพระคุณยิ่ง

โดย:  ปิยะ   [2 มิ.ย. 2557 09:43]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อาวุธและเครื่อนกระสุนปืนน่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมยุทธภัณฑ์ สำหรับการขนส่งต้องตรวจสอบให้ละเอียดเพราะสินค้าเหล่านี้จำแนกเป็นวัตถุระเบิด class 1 ซึ่งมีผู้รับจัดการขนส่งค่อนข้างจำกัด. เนื่องจากจะนำเข้ามาแล้วส่งออกหลังจากจัดแสดงเสร็จ ถ้าต้องการดำเนินการยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้า จะต้องดำเนินการใบขนขาเข้าและออกในสิทธิประโยชน์ดังกล่าวกับกรมศุลกากรด้วยครับ. มีข้อควรระวังหลายด้านครับ. ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างละเอียดอ่อนและเตรียมการเป็นอย่างดีครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [14 มิ.ย. 2557 09:19]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

อาวุธปืนมีหน่วยงานควบคุม 2 หน่วยงานคือ กระทรวงกลาโหม กรณีอาวุธปืนสงคราม และกระทรวงมหาดไทย อาวุธปืนทุกชนิด ยกเว้นอาวุธปืนที่ควบคุมโดยกระทรวงกลาโหม การนำเข้าต้องขออนุญาตกระทรวงมหาดไทย และต้องแจ้งการนำเข้ากับศุลกากรก่อนสินค้ามาถึง กรณีจะนำมาแสดงต้องติดต่อฝ่ายพิธีการศุลกากร อาคาร 8 เพื่อทำใบขนสินค้าชนิด ภาค 4

โดย:  อนุชิต  [2 ก.ค. 2557 09:08]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้