สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ภาษาใน SDS&Label ตามระบบ GHS

ตามระเบียบข้อบังคับ/กฏหมายในเรื่องนี้ ในแต่ละประเทศมีกำหนดไว้หรือไม่ในการใช้ภาษาท้องถิ่นในการออก SDS ตามระบบ GHS
เช่น SDS&Label ต้องเป็นภาษาไทยสำหรับประเทศไทย หรือต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับประเทศญี่ปุ่น หรืออื่น ๆ
เราสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหนบ้างค่ะ

โดย:  วรี   [1 ก.ย. 2557 15:43]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ปกติจะกำหนดเป็นภาษท้องถิ่น หรือ ภาษาท้องถิ่น หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้

สามารถดูรายละเอียดได้จากตัวกฎหมายของประเทศนั้นๆ ได้เลย ซึ่งจะถูกต้องมากกว่า ดูจาก web รวมข้อมูล ซึ่งก็ต้องไปเช็คกับกฎหมายอีกทีอยู่ดี

โดย:  Purple  [1 ก.ย. 2557 21:17]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

โดยปกติแล้วการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศจะบังคับเป็นภาษาของประเทศนั้นๆเช่นประเทศไทยต้องใช้ภาษาไทย โดยแท้จริงแล้วในหลักปฏิบัติตาม GHS  จะต้องจัดทำเป็นภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง. และเนื่องจากอาจจะเป็นการยากที่ผู้ผลิตจะทำเป็นภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาที่เป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับปลายทางคือภาษาอังกฤษครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [3 ก.ย. 2557 16:05]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ขอบพระคุณทุกคำตอบค่ะ

โดย:  วรี  [9 ก.ย. 2557 08:50]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้