สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การตรวจวัดสารเคมีอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่บริษัทใช้ Polymetthylene Polyphenyl isocyanate (Polymeric MDI or PMDI)
CAS No. 9016-87-9  ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายในลำดับที่ 687- Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556  ถ้าต้องการตรวจวัดหาสารเคมีนีในสภาพแวดล้อมการทำงานต้องตรวจหาสารใด?     ค่ามาตรฐานกำหนดที่เท่าไร มีบริษัทไหนรับตรวจวัดบ้าง

โดย:  Kritsana M.   [7 ต.ค. 2557 09:46]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

The “polymeric” form of MDI (p-MDI or PMDI) is typically 30 percent to 70 percent diphenylmethane diisocyanate

- The threshold limit value (TLV) for MDI is 0.005 ppm (parts per million) or 5 ppb (parts per billion), expressed as a TWA. This is a value from the ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) and is not a mandatory guideline.

- The OSHA permissible exposure limit (PEL) – a 20 ppb ceiling – is the standard for compliance in the United States.

- the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) and the ACGIH have recommended an 8-hour TWA for MDI of 0.005 ppm (equivalent to 0.051 mg/m3).

โดย:  ACGIH  [7 ต.ค. 2557 10:21]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้