สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การรมยา

อยากทราบเกี่ยวกับประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในการรมยา ระยะเวลาที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหนคะ ที่เป็นตัวประกาศฯเลยค่ะ

โดย:  sirasa   [17 ต.ค. 2557 14:58]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

จะรมยาอะไรหละคะ พืชผลทางการเกษตร สินค้า ฯลฯ จะได้ตอบถูก
รวมยาเพื่อส่งออก หรือเพื่อเก็บสินค้าในโกดัง??

โดย:  ฟอสฟีน  [17 ต.ค. 2557 15:32]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้