สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

กฎหมายการสำหรับการจัดการสารเคมี

อยากจะทราบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีภายในโรงงาน ในเรื่องของการจัดการ การอัพเดตข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในโรงงานรวมถึงเอกสาร SDS ว่าจะต้องมีความถี่ในการอัพเดตทุกๆกี่ปี และมีกฎหมายตัวไหนที่ระบุไว้บ้าง เพราะต้องการนำมาเป็นตัวอ้างอิง

โดย:  รัตนา แสนพวง   [14 พ.ค. 2558 11:00]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

เรื่องการ update SDS ดูถาม-ตอบเก่าที่ลิงก์นะค่ะ http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=4458

กฎหมายที่น่าจะเกี่ยวข้องนะค่ะ
- ประกาศฯ GHS-SDS ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  http://www2.diw.go.th/Haz_o/hazard/lawsnew/11.pdf
(กฎหมายไม่ได้ระบุเวลาที่ต้อง update ไว้)

-กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:law-ministry&Itemid=186โดย:  Chemtrack  [19 พ.ค. 2558 09:24]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ขอตอบแบบไม่ตรงกับคำถามนะครับ  การจัดทำ SDS ให้อิงตามข้อกำหนดของ GHS ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของโลกแล้วครับ  ส่วนความแตกต่างของข้อกำหนดแต่ละประเทศให้ไปดูรายละเอียดแยกอีกทีหนึ่งครับ  

โดยปกติแล้ว SDS จะอัพเดตกันทุก ๆ 5 ปีครับ ส่วนจะบ่อยกว่านั้นก็ตามสะดวกครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ กาญจนวรินทร์  [22 มิ.ย. 2558 11:58]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้