สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

กฎกระทรวง/กฎระเบียบการนำเข้าเครืองใช้ไฟฟ้าซึ่งมีซองSilica-gel ขนาด200 กรัมบรรจุมาในกล่องสนิค้าเครืองใช้ไฟฟ้า

ในกรณีถ้ามีการนำเข้าเครืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะมีซอง Silica-gel ( SiO2 (silicon dioxide), CAS#7631-86-9  ขนาด 200 กรัม อยู่ในกล่องสินค้าเครืองใช้ไฟฟ้ามาด้วยเพื่อดูดความชื้น  ไม่ทราบว่ามีกฎระเบียบ กฎกระทรวง หน่วยงานใดบ้าง ที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติก่อนและหลังการนำเข้า

โดย:  จิตอาภา   [24 ส.ค. 2559 15:16]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ปกติถ้านำเข้ามาพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่มีหน่วยงานไหนกำกับดูแล

โดย:  อนุชิต  [25 ส.ค. 2559 11:35]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้