สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

แบบ วอ.7

1.แบบ วอ.7 ยังต้องขอนุญาตตามกฏหมาหรือไม่ / ในกรณีที่ไม่ต้องใช้หรือยกเลิก ต้องใช้ตัวไหนแทน สำหรับวัตถุอันตรายประเภทที่ 3
2.วอ.7 และวอ./อก 7 มีความแตกต่างกันอย่างไร

โดย:  ์ืNoona   [26 ต.ค. 2559 13:32]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้