สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ประเทศไทยมีข้อยกเว้น "articles exemption" สำหรับผลิตภัณฑ์หรือไม่คะ

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับข้อยกเว้นการดำเนินตามวัตถุอันตรายว่า ปัจจุบัน มีกฎหมายของประเทศไทยฉบับใดที่กำหนดข้อยกเว้นและให้คำนิยามของ ผลิตภัณฑ์  หรือ "articles" exemption หรือไม่คะ  ตามความเข้าใจคือประเทศไทยยังไม่มีการให้คำนิยามอย่างเป็นทางการ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น พรบ วัตถุอันตราย) จึงประสงค์จะขอคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ชัญญา อุทิศ  

โดย:  ชัญญา อุทิศ   [19 ก.ย. 2562 03:34]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ปัจจุบันกฏหมายหลักที่บังคับใช้ในประเทศไทยเป็น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ซึ่งโดยปกติจะเน้นกำกับดูแลสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสม  ส่วนใหญ่ในลักษณะผลิตภัณฑ์จะกำกับดูแลของเสียเป็นหลัก  ในขณะนี้กำลังมีการผลักดันกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติสารเคมี ซึ่งมีการกำหนดคำจำกัดความของคำว่าผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน อาจจะมีแนวทางในการกำกับดูแลในอนาคตครับ  ต้องคอยติดตามข่าวสารข้อมูลครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [24 ก.ย. 2562 09:59]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เรียน คุณเฉลิมศักดิ์

รับทราบและขอขอบพระคุณมากค่ะที่กรุณาให้ข้อมูล

ชัญญา

โดย:  ชัญญา อุทิศ  [26 ก.ย. 2562 03:42]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้