สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
GHS-SDS

เราสามารถสืบค้น SDS ได้จากที่ใดบ้าง

ผู้เขียน: ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 16 พ.ย. 2550

คำถาม  เราสามารถสืบค้น SDS ได้จากที่ใดบ้าง

คำตอบ  ปัจจุบันนี้การค้นหาข้อมูล SDS ของสารเคมีที่ต้องการ ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยและเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสืบค้นด้วย ชื่อสารเคมี CAS-No. หรือ UN number เป็นต้น

เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเป็นภาษาไทย ได้แก่

            1)  เว็บไซต์ฐานความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี (สนับสนุนโดย สกว.):
http://www.chemtrack.org/

            2)  เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ:  http://www.pcd.go.th/

            3)  เว็บไซต์บริษัทเมอร์ก (Merck):  http://www.merck.co.th/th/services/chemical_msds.asp

เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

            1)  MSDS search:
http://www.msdssearch.com/DBLinksN.htm

                  เป็นแหล่งรวมเว็บไซต์เกือบทั้งหมดที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Cornell และ มหาวิทยาลัย Oxford เว็บไซต์ Sigma Aldrich และ Merck เป็นต้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            2)  บริษัทผู้ผลิตสารเคมีต่าง ๆ เช่น 

                  Sigma Aldrich: 
http://www.sigmaaldrich.com/

                  Merck: http://www.chemdat.info/fcatalog/getContent.cmd?key=1573750&application=ChemDAT&country=th&language=en&idm=T

                  Fisher Scientific : http://www.fishersci.comhttp://www.chemtrack.org


แหล่งอ้างอิง :
ขวัญนภัส สรโชติ, รดาวรรณ ศิลปโภชนากุล และวราพรรณ ด่านอุตรา. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets . กรุงเทพมหานคร:  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2550.

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:4

Never seen a bteetr post! ICOCBW

โดย:  Billybob  [6 ต.ค. 2554 17:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:10

At last! Someone with the iingsht to solve the problem!

โดย:  Dernell  [28 ก.ย. 2555 06:28]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:13

Thanks for the good advise.
I will try out these webs.

โดย:  Prasit S.  [29 เม.ย. 2556 14:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:15

อยากได้ MSDS น้ำยาประสานท่อพีวีซี SOLVENT-WELDING CEMENTS FOR uPVC PIPE & FITTING ช่วยหน่อยนะครับพยายามหาหลายเว็บแล้วก็ไม่มี

โดย:  Noppadol  [24 ก.พ. 2557 18:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:19

อยากได้เอกสาร MSDS ของ น้ำมันสน ( Paint Tinner ) WHITCO ฉลากเป็นสีเขียว ๆ ถ้ามีเอกสาร Test RoHS รบกวนขอด้วยคะ ขอบคุณมากคะ

โดย:  บริษัท บี.บี.เค. อีเลคตริค จำกัด  [4 พ.ย. 2559 09:39]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:20

ขอ SDS น้ำมันสนเชียงใหม่ ตราจระเข้ ค่ะ

โดย:  พาขวัญ_ บจ.ดาน่า สไปรเซอร์  [21 ส.ค. 2563 16:16]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:21

ขอ SDS ,IMDS ของลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 25  ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

โดย:  SUREEPORN THONGTHIV  [20 ต.ค. 2563 10:44]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:23

ขอ SDS ที่แปลเป็นฉบับภาษาไทยของ ของ revision ล่าสุด
1. VALVOLINE GENERAL MULTIPURPOSE GREASE vv604
2. LOFT FORKLIFT DIESEL 15W-40โดย:  ausa  [29 ต.ค. 2563 18:42]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:26

ขอ MSDS ของน้ำมันมวยครับ ขอบคุณครับ

โดย:  ประสงค์ศักดิ์  [29 เม.ย. 2565 09:11]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น