สนับสนุนโดย สกว. HSM     

   
 
Reach Coach
Reach Watch
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
แผนที่แสดงการกระจายสารเคมีในประเทศไทย
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
ขอเชิญสมัครฝึกอบรม"หลักสูตรการจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet)" รอบที่ 3 วันที่ 4 - 5 ก.ย. 62
  การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน SDS ได้ และสามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS
  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
แนะนำ “หนังสือห้องปฏิบัติการปลอดภัย : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา และรองศาสตราจารย์ สุชาตา ชินะจิตร   ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและถ่ายทอดสาระเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการสร้างความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกภาคีห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือชี้วัดการยกระดับและการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ผู้สนใจ ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.hsm.chula.ac.th/download/ห้องปฏิบัติการปลอดภัยจากนโยบายสู่การปฏฺิบัติ.pdf
แนะนำ “หนังสือห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ-ตั้งต้นได้อย่างไร” โดย รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สบว. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  หนังสือ ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ – ตั้งต้นได้อย่างไร เป็นผลมาจากโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ซึ่งแสดงถึงกระบวนการคัดเลือกห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยนำการเรียนรู้จากการวิจัยและประสบการณ์ตรงมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของตนเอง นอกจากเนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีแล้ว ยังมีตัวอย่างจริงของห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ได้รับการจัดให้เป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ 3 แห่งอีกด้วย
ผู้สนใจ ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.hsm.chula.ac.th/download/LabSafety.pdf
อัพเดท.. มีอะไรใหม่ในฐานข้อมูล ?
  ฐานข้อมูลสารเคมีของ chemtrack.org ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย โดยปรับการควบคุมล่าสุดตามกฎหมายไทย 5 ฉบับ และข้อมูลอ้างอิง เช่น พิกัดรหัสสถิติ เป็นต้น
  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
เอกสารเผยแพร่ : ห้องปฏิบัติการปลอดภัย เรื่องของใคร (ดาวน์โหลดที่นี่)
  บทสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย พฤศจิกายน 2557
 
   ค้นหาสารเคมี  
 
ค้นจาก:
คำค้น:
รูปแบบ: มีทุกคำที่ค้นหา   
มีบางคำที่ค้นหา   
เหมือนคำค้นหาเท่านั้น
 

 
   ดูสารเคมีตามกลุ่ม  
 
บัญชีวัตถุอันตราย
ยาเสพติด
สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ยุทธภัณฑ์
สารอันตราย (แรงงาน)
PICs (อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ)
POPs (อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ)
Basel (อนุสัญญาบาเซล)
Montreal (พิธีสารมอนทรีออล)
สารที่มีข้อมูล GHS
 
   นานาสาระ
บอกข่าวเล่าความ >>
ปรากฏการณ์แห่งฤดู (ร้อน)
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก >>
PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid)
เรียนรู้จากข่าว >>
ซอยอิงค์ (Soy Ink) หมึกรักษ์โลก

เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย >>
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับบริการการวิเคราะห์ทดสอบในประเทศไทย
สาระเคมีภัณฑ์ >>
เสี่ยงเพื่อสวยอาจซวยได้
พิษภัยใกล้ตัว >>
ภัยจากสารพิษ...กับชีวิตที่เลือกไม่ได้ !!!

นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย >>
นาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย
QSAR >>
สัมประสิทธิ์การกระจายของสารในชั้นน้ำและน้ำมัน
การจัดเก็บสารเคมี >>
การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา

   สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี  
 
วัตถุระเบิด
ก๊าซไวไฟ/น้ำมัน
แอมโมเนีย/ด่างเข้มข้น/ไนโตรเจน
กรด/ก๊าซพิษจากกรด
สี/ทินเนอร์/ตัวทำละลาย
กากของเสีย
สารเคมีอื่นๆ
 
 
   สถิติการนำเข้าสารเคมี  
 
เคมีภัณฑ์อันตราย
กลุ่มที่น่าสนใจ
สารเคมีตามข้อตกลงสากล
ของเสียควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล
   
   
   
 
 
  กฎหมายและบทความที่เกี่ยวข้อง  
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558
GHS 2015 มีอะไรใหม่?
แนวทางการจัดทํา Chemical Safety Assessment (CSA) และ Safety Data Sheet (SDS)
 
 
   ข่าว/บทความยอดนิยม  
 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ
สารฆ่าแมลง
ไซยาไนด์ แค่ปลายเล็บก็ตายได้
โลหะหนัก : ตัวการปัญหาสิ่งแวดล้อม
มารู้จักสารลดแรงตึงผิวกันดีกว่า
น้ำยาล้างห้องน้ำ (1)
GHS คืออะไร และทำไมถึงเกี่ยวข้องกับคนไทย
ความรู้เกี่ยวกับสารกันแดด (ตอนที่ 2)
คอปเปอร์ซัลเฟต
คาร์โบฟูแรน อันตรายสำหรับชาวนา-ชาวไร่
 
คำถามล่าสุด
 
ถาม-ตอบยอดนิยมในรอบเดือน
ไม่ถ่ายหลายวัน  ไม่มีอาการอยากถ่าย
คำนวณ % ความเข้มข้นสาร
MSDS คืออะไร
อาการคันตามตัวทั้งๆที่อาบนำเสร็จใหม่
โทษและประโยชน์ของโซดาไฟ
อาหารที่พืชสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในรูปใดและตรวจสอบได้จากสารใด
กินสารส้มเป็นอันตรายหรือไม่คะ
วิธีการทำผลึกสารส้ม
ต้องการเตรียมสาร  1  Normol  NaOH  มีสูตรการเตรียมอย่างไรค่ะ
การเตรียม Alcohol 70% จาก Alcohol 95%
สารn70คือสารอะไร
รียูส คืออะไรคะ
สอบใบขับขี่ชนิดที่ 4 ดูข้อมูลใด้จากเวปไหนบ้างครับ
เตรียม 1M HCl และ 1N HCl
สารเร่งตกตะกอน PAC และ Polymer
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800396
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546