สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์
ค้นหาสารเคมี
ค้นหาบทความ/ถาม-ตอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม
การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน SDS ได้ และสามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS
การอบรมนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในด้านการประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นก้าวแรกของการยกระดับให้ห้องปฏิบัติการมีสภาพปลอดภัย หากท่านเป็นอผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่าลังเลที่จะเข้าร่วม ลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัด
สำหรับท่านที่ต้องการเจือจางสาร แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ลองเอาสูตรช่วยคำนวณนี้ไปใช้นะคะ
ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า เรามีข้อมูลจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาฝากค่ะ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและถ่ายทอดสาระเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการสร้างความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกภาคีห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือชี้วัดการยกระดับและการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ผู้สนใจ ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.hsm.chula.ac.th/download/ห้องปฏิบัติการปลอดภัยจากนโยบายสู่การปฏฺิบัติ.pdf
หนังสือ ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ – ตั้งต้นได้อย่างไร เป็นผลมาจากโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ซึ่งแสดงถึงกระบวนการคัดเลือกห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยนำการเรียนรู้จากการวิจัยและประสบการณ์ตรงมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของตนเอง นอกจากเนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีแล้ว ยังมีตัวอย่างจริงของห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ได้รับการจัดให้เป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ 3 แห่งอีกด้วย
ผู้สนใจ ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.hsm.chula.ac.th/download/LabSafety.pdf
การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน SDS ได้ และสามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS
การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน SDS ได้ และสามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS
การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน SDS ได้ และสามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS
การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน SDS ได้ และสามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS
นานาสาระ
ดูสารเคมีตามกลุ่ม
GHS - SDS
ข่าว/บทความยอดนิยม
ติดตามเรา