สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

สารเคมี Sodium peroxydisulfate

ผู้เขียน: รศ. สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 27 พ.ย. 2552

            เหตุการณ์สารเคมีชื่อ sodium peroxydisulfate ที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เป็นที่มาของการเรียนรู้เกี่ยวกับสารตัวนี้ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านสุขภาพออกไปมากแล้ว เรียนรู้จากข่าวครั้งนี้จึงขอเพิ่มอีกมุมหนึ่งของความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารตัวนี้

            sodium peroxydisulfate เป็นสารเคมีที่ใช้ในการเริ่ม (initiator) ปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชั่น เช่น ในการผลิตพลาสติก PVC  ใช้เป็นตัวเร่งในผลิตภัณฑ์ย้อมผม สลายได้ในภาวะชื้นหรือร้อน ให้แก๊สออกซิเจนซึ่งทำให้เกิดการเผาไหม้ และให้แก๊สพวกออกไซด์ของกำมะถัน เช่น sulfur dioxide ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารตัวนี้ จึงต้องระมัดระวังเรื่องการออกแบบในการระบายความร้อนและความดันที่จะเกิดขึ้น ในที่จำกัดปริมาณแก๊สที่เกิดจากการสลายส่งผลให้เกิดความดันและความร้อนสูง จนอาจควบคุมสถานการณ์ได้ลำบาก

            ในเมื่อสารตัวนี้มีคุณสมบัติทางเคมีเป็นตัวออกซิไดซ์ มันย่อมทำให้เกิดไฟลุกได้เมื่อร้อนหรือชื้นและมีวัตถุที่ไหม้ไฟได้อยู่ด้วย การเก็บในโกดังหรือตู้คอนเทนเนอร์อย่างที่ท่าเรือจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่และวัสดุที่อยู่โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือไม้ ดังนั้นจะใช้กล่องกระดาษบรรจุไม่ได้ เก็บในตู้ที่มีพื้นไม้ไม่ได้ ต้องไม่เก็บรวมกับสารอื่นที่ลุกไหม้ได้ เช่น สารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ หรือสารอันตรายอื่นๆ เมื่อเกิดการสลายความร้อนทำให้เกิดไฟลุกไหม้โดยเฉพาะเมื่อวัตถุไหม้ไฟอย่างไม้หรือกล่องกระดาษอยู่ด้วย แก๊สออกซิเจนยิ่งเป็นตัวเร่งการเผาไหม้ แม้อยู่ในที่อับอากาศ นอกจากนั้นยังให้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีกลิ่นฉุน (ซึ่งไม่ใช่แก๊สไข่เน่า) มีฤทธิ์กัดก่อน ระคายระบบทางเดินหายใจด้วย คำถามชวนคิด คือ เกิดการรั่วได้อย่างไร คงไม่ใช่เป็นการเจาะถุงเก็บตัวอย่าง ชื่อสารเคมีต้องเรียกให้ถูกเพื่อค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง ตู้คอนเทนเนอร์เปิดหรือปิดอยู่ วางอยู่บนพื้นไม้หรือไม่ การเก็บหรือวางสารอันตรายควรอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการกระจายการรั่วไหลเมื่อใช้น้ำเพื่อไม่ให้ไหลแผ่เป็นวงกว้าง ทำให้จัดการยากยิ่งขึ้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.chemtrack.org

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Oxygen
Sodium peroxydisulfate
Sulfur
Sulfur dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - สารเคมีรั่วที่ท่าเรือแหลมฉบังควบคุมได้แล้ว
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น