สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

กทม. เดินหน้าลดภาวะโลกร้อน

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 28 พ.ค. 2551

            เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นางบรรณโศภิษฐ์ เฆมวิชัย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ กทม. ปี 2550-2555 มีการนำองค์ความรู้จากการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ กทม.จัดอย่างต่อเนื่องทุกวันที่ 9 ของเดือน เป็นเวลากว่า 1 ปี มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก พร้อมกับกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา 

            นอกจากนี้ กทม.ยังมีแผนปฏิบัติการลดภาวะโลกร้อน 5 ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและปรับปรุงระบบจราจร การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยที่ตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงร้อยละ 15 จากที่คาดว่าในปี 2555 จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสูงถึง 48.69 ล้านตัน ให้เหลือเพียง 38.94 ล้านตัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - มลพิษจากก๊าซคาร์บอนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนต่อปี
บอกข่าวเล่าความ - กทม. ดันแนวคิดขยะรีไซเคิล
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น