สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

นักวิทยาศาสตร์หวังพึ่งสาหร่ายช่วยโลกร้อน

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 12 ก.พ. 2552

            สาหร่ายช่วยทำให้บรรยากาศของโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนเปลี่ยนจากสภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ มาเป็นสภาวะในปัจจุบัน ด้วยการสังเคราะห์แสง นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมาสังเคราะห์รวมกับแสงอาทิตย์ กลายเป็นน้ำตาลและออกซิเจน ขณะเดียวกัน ซากของสาหร่ายที่ตายทับถมกันตามท้องทะเลหรือทะเลสาบ ยังแปรสภาพกลายเป็นแหล่งน้ำมันให้มนุษย์ได้ใช้จนถึงทุกวันนี้

            นายสตีฟ สกิลล์ นักชีวเคมี ห้องทดลองปฏิบัติการทางทะเลพลีมัธ ในประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า นักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางให้ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีก แต่เนื่องจากไม่สามารถรอนานหลายล้านปีได้ จึงต้องลงทุนด้วยการปลูกสาหร่ายเพื่อสกัดน้ำมันสำหรับเป็นพลังงานชีวภาพ และทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เขาคาดว่าอุตสาหกรรมปลูกสาหร่ายปริมาณมากเพื่อผลิตน้ำมันในเชิงพาณิชย์จะเกิดขึ้นได้ภายใน 1 ทศวรรษ และเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเลย เพราะสาหร่ายจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการเติบโต นอกจากนี้ การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายยังไม่ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนการผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรที่ทำให้ราคาอาหารแพงขึ้น สาหร่ายสามารถปลูกได้ในที่ที่ไร้คนอาศัย ไม่ว่าจะเป็นหนองบึงน้ำเค็มหรือทะเลทราย และยังโตเร็วกว่าผลผลิตทางการเกษตรถึง 20 - 30 เท่า

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
Oxygen
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - ภัยเงียบจากคาร์บอนส่งผลให้เกิดทะเลกรดคุกคามโลก
บอกข่าวเล่าความ - ปลูกพืชเชื้อเพลิงชีวภาพ กลับทำให้โลกร้อนขึ้น
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เรื่อง ง่ายๆ ที่ไม่มีการสอนให้เข้าใจชัดเจน  ตั้งแต่ระดับ  ประถมศึกษา  -  มัธยมศึกษา  -  อุดมศึกษา    คือ  

มี กระบวนการสำคัญ ในการดำรงชีวิต ของ  พืช  และ  สัตว์    ที่  ช่วย  สร้าง  รักษา  สมดุล  ของโลก        ดังนี้        

กระบวนการ  ของ  พืช    เปลี่ยน    ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ( CO2 )  และ  น้ำ  ( H2O )    เป็น    น้ำตาล  Glucose  และ  ก๊าซ ออกซิเจน  ( O2 )        โดยใช้  พลังงาน จาก  แสง  เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา    ( จึงเรียกกระบวนการนี้ ว่า    " กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง "  หรือ  Photosynthesis )    

กระบวนการ  ของ  สัตว์    เปลี่ยน    น้ำตาล  Glucose  และ  ก๊าซ ออกซิเจน  ( O2 )        ไปเป็น  
      ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ( CO2 )  และ  น้ำ หรือ ไอน้ำ  ( H2O )    และ ได้ พลังงาน หรือ ได้ สะสม พลังงาน  เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต        

กระบวนการ  ของ  พืช    ใช้    ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ( CO2 )  จาก อากาศ    และ    ให้    ก๊าซ ออกซิเจน  ( O2 )  สู่ อากาศ        

กระบวนการ  ของ  สัตว์    ใช้  ก๊าซ ออกซิเจน  ( O2 )  จาก อากาศ    และ    ให้
ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ( CO2 )  สู่ อากาศ    

ยังมีรายละเอียดปลีกย่อย และ ตัวประกอบ อีกมาก ที่ไม่ได้ อธิบายไว้    

แต่  ก็คงจะเห็นได้ว่า  กระบวนการของ  พืช  และ  สัตว์  ช่วยกำหนด หรือ เปลี่ยนแปลง สมดุล และ ปริมาณ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ( CO2 )  ในบรรยากาศ ซึ่ง จะมีส่วนกำหนด ภาวะโลกร้อน  ( Global Warming ) / ภาวะโลกไม่ร้อน  ( Global ?? )      

ในขณะเดียวกัน  การใช้ และ การทำให้เกิด  ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ( CO2 )  โดย กระบวนการ อื่นๆ  ( โดยเฉพาะ ที่ทำโดยฝีมือมนุษย์ )  ก็จะร่วม ส่งผล ต่อ ภาวะโลกร้อน  ( Global Warming ) / ภาวะโลกไม่ร้อน  ( ?? )  ด้วย

โดย:  นักเคมี  [13 ก.พ. 2552 11:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming        ( Global Warming )        
http://www.globalwarming.org/gw101        ( Global Warming )        
http://www.epa.gov/climatechange/        ( Climate Change )        
http://www.worldviewofglobalwarming.org/        ( The Photographic Documentation of Climate Change )        
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/globalwarming.html        ( Frequently Asked Questions on Global Warming )

โดย:  นักเคมี  [13 ก.พ. 2552 11:03]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle        Carbon Cycle    ( วัฏจักร คาร์บอน )

โดย:  นักเคมี  [13 ก.พ. 2552 11:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

Everyone would benefit from reaindg this post

โดย:  Daniela  [14 มิ.ย. 2555 05:06]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น