สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

เรียกร้องจีนลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 20 ก.พ. 2552

            ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนเตือนว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์มากเกินไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้แหล่งน้ำใต้ดินปนเปื้อน ดินและฝนมีความเป็นกรดมากขึ้น และยังเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

            คณะผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวิทยาที่กรุงปักกิ่ง ลงบทความในวารสาร เดอะโพรซีดดิ้งส์ ออฟเดอะเนชั่นแนล อคาเดมีออฟไซเอินซ์ ขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรโดยหันไปใช้ปุ๋ยคอกและปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนกับพืชอื่นๆ เพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน ผลการศึกษาพบว่า ช่วงปี 2520-2548 ผลผลิตธัญพืชของจีนเพิ่มขึ้นจาก 283 ตัน เป็น 484 ล้านตัน (ราว 1.7 ล้านเท่า) ขณะที่การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์เพิ่มขึ้นจาก 7.07 ตัน เป็น 26.21 ล้านตัน (ราว 3.7 ล้านเท่า)

            ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลจีนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์อย่างแข็งขันจนกระทั่งถึงช่วงคริสตทศวรรษหลังปี 1990 จึงตระหนักว่าปุ๋ยประเภทนี้ทำลายสภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรงแต่ก็ไม่สามารถทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรได้แล้ว เพราะส่วนใหญ่ยึดติดกับแนวคิดเดิมๆ ที่ว่า ต้องใส่ปุ๋ยมากจึงจะได้ผลผลิตมาก คณะผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า ต้องลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์เท่านั้นจึงจะช่วยให้สภาพแวดล้อมที่เสื่อมไปแล้วค่อยๆ กลับฟื้นคืนได้ ขณะเดียวกันทางการจีนต้องออกระเบียบควบคุมบางอย่างเหมือนที่สหภาพยุโรปบังคับใช้ เช่น ลดการอุดหนุนปุ๋ยสังเคราะห์จากภาครัฐ เก็บภาษีปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
Nitrogen
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - สารไนเตรทรุกแหล่งน้ำ ผลพวงเกษตรกรโหมใส่ปุ๋ย
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น