สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

คณะกรรมการทบทวนสารเคมีเสนอฯ ควบคุมเพิ่ม 4 สารเคมีภายใต้อนุสัญญาร็อตเตอร์ดัม

ผู้เขียน: Chemtrack
วันที่: 22 ต.ค. 2561


เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายน ที่ผ่านมาคณะกรรมการทบทวนสารเคมีของอนุสัญญาร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam Convention) ได้ประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในกรุงโรม ในการประชุมนี้ได้ข้อเสนอให้เพิ่มสารเคมีเข้ามาในรายการควบคุมภายใต้อนุสัญญาร็อตเตอร์ดัมอีก 4 ชนิด เนื่องจากเห็นว่าสารเคมีทั้ง 4 ชนิดนี้มีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมควรนำมาตรการแจ้งล่วงหน้าก่อนประกอบการมาใช้ เพื่อให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ

สารเคมีที่มีการเสนอเพิ่ม 4 ชนิดได้แก่

1.       อะซีโทคลอร์ (acetochlor) เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด มีความเป็นพิษสูงมากต่อสัตว์น้ำ นก และพืชที่ไม่ชาเป้าหมาย

2.       เฮกซะโบรโมไซโครโดดิเคน (hexabromocyclododecane) เป้นสารเคมีในอุตสาหกรรม ใช้ทำสารหน่วงไฟ ฉนวนโฟมพอลิสไตรีน เป็นสารก่อมะเร็ง เป็นพิษต่อระบบประสาท และเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของมนุษย์ เป็นพิษต่อสัตว์น้ำและสัตว์บก

3.       โฟเรต (phorate) เป็นสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในไร่ฝ้าย มันฝรั่ง กาแฟ ถั่ว และข้าวโพด เป็นพิษอย่างรุนแรง ทำให้ตายได้ในปริมาณเล็กน้อย

4.       กรดเพอร์ฟลูออโรอ๊อกทาโนอิก (perfluorooctanoic acid, PFOA) ใช้ในการผลิตเครื่องครัวชนิดป้องกันการติดของอาหาร สารปรับสภาพผิวในอุสาหกรรมผ้า กระดาษ สี เป็นสารพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

สารเคมีทั้ง 4 ชนิดนี้ได้ได้รับการพิจารณาว่าจะถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญาร๊อตเตอร์ดัมหรือไม่ในการประชุมภาคีสมกชิก (Conference of the Parties, COPs) ซึ่งจะจัดขึ้นในเจนีวา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562

 

ที่มา : http://www.brsmeas.org/Implementation/MediaResources/PressReleases/CRC14PressReleases/tabid/7670/language/en-US/Default.aspx


  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Acetochlor
Pentadecafluorooctanoic acid
Phorate
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น