สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Phosphoric acid
CAS Number: 7664-38-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารประกอบฟอสฟอรัส (Phosphorus Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในปุ๋ย สารซักฟอก อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตน้ำ ทำความสะอาดและกันสนิมโลหะ เป็นต้น [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].