สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Sodium cyanide
CAS Number: 143-33-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Chemical Asphyxiants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ดู "Cyanides."
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].