สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Trimethyl benzene isomers
CAS Number: 108-67-8, 25551-13-7, 526-73-8, 95-63-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายกลุ่มอะโรมาติก (Aromatic Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ ใช้ในพลาสติกโดยเป็นสารที่มีความเสถียรต่อแสงอุลตร้าไวโอเลต และใช้ในสารทำละลาย [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล

กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].