สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: 2-Butoxyethanol
CAS Number: 111-76-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ไกลคอล อีเทอร์ (Glycol Ethers)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำละลายในสารเคลือบผิว [ACGIH] และใช้ในของไหลไฮดรอลิก น้ำยาทำความสะอาดเครื่องแก้วและเครื่องหนัง [Sullivan, p. 1203]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].