สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Carbon dioxide
CAS Number: 124-38-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Simple Asphyxiants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาร์บอเนต สารดับเพลิง น้ำแข็งแห้งและสารขับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย:
  1. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เกิดเหตุการณ์คนงานในโรงสีข้าว จ.ขอนแก่น เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ  2 ราย และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 12 ราย จากการตรวจวัดปริมาณก๊าซในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูงมาก (10.1%) และมีก๊าซกลุ่มไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดที่ตรวจพบ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ สำหรับอาการผู้ป่วยมีดังนี้  หมดสติ เป็นลม ระคายเคืองจมูก คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ หายใจขัด บริเวณลำตัวและแขนขาเขียวคล้ำ ระบบหายใจและหัวใจหยุดทำงาน
    แหล่งอ้างอิง:หนังสือการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].