สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Glycolic acid
CAS Number: 79-14-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: กรดอินทรีย์ (Organic Acids)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นกรดอินทรีย์ในการผลิตสารยึดเกาะใช้ย้อมสี พิมพ์ และป้องกันรอยยับในสิ่งทอ ใช้ทำความสะอาดโลหะ บ่อน้ำ และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมนมสด และใช้กำจัดปูนขาวในหนังสัตว์และขนสัตว์ [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล

กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].