สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Isophorone
CAS Number: 78-59-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: คีโตน (Ketones)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำละลายสำหรับสารเคลือบผิว โดยเฉพาะไวนิลเรซินชนิดทาโดยใช้ลูกกลิ้ง ใช้เป็นสารตัวกลางและเป็นสารทำละลายสำหรับวัสดุต่างๆ [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล

กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].