สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย

ซิลเวอร์นาโน

ผู้เขียน: ดร. สุพิณ  แสงสุข
หน่วยงาน: นักวิจัยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนับสนุนโดย สกว.)
วันที่: 20 ก.ค. 2550

                อนุภาคขนาดนาโนของซิลเวอร์หรือโลหะเงินพบได้มากขึ้นในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น การบรรจุหีบห่ออาหาร   สิ่งทอที่ต้านทานการเกิดกลิ่น  อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผ้าปิดแผล  ในระยะเวลาไม่กี่เดือนมานี้เริ่มมีการตระหนักถึงความเสี่ยงของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อการเป็นพิษต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความเป็นไปได้ที่อนุภาคซิลเวอร์นาโนจะส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินและน้ำ   หรือทำให้แบคทีเรียที่มีโทษเกิดการต้านทานในการยับยั้งต่อซิลเวอร์นาโน

                ด้วยเหตุที่ซิลเวอร์นาโนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี จึงเป็นไปได้ว่าซิลเวอร์นาโนอาจทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่อยู่ในระบบนิเวศน์    ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียในดินที่มีบทบาทสำคัญในการตรึงไนโตรเจนและย่อยสลายสารอินทรีย์   แบคทีเรียที่ช่วยรักษาน้ำให้สะอาดด้วยการนำไนเตรตออกจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากการใช้ปุ๋ยมากเกินไป  นอกจากนี้แบคทีเรียก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ตั้งแต่แมลงจนถึงมนุษย์    แบคทีเรียหลายชนิดช่วยในเรื่องการย่อยอาหารให้กับสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ และบางชนิดยังทำหน้าที่มากไปกว่านั้น  แบคทีเรียบางชนิดผลิตสารปฏิชีวนะช่วยป้องกันตัวต่อจากโรคที่เกิดจากเชื้อรา    แบคทีเรียบางชนิดผลิตแสงได้ซึ่งช่วยปลาหมึกฮาวายในการพรางตัวจากศัตรู

                สำหรับแบคทีเรียที่มีโทษ  มีความเป็นไปได้ว่าซิลเวอร์นาโนอาจเพิ่มความต้านทานในการฆ่าเชื้อของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ และอาจต้านทานต่อยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย

                ซิลเวอร์เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรูปของแร่ที่เกี่ยวข้องกับธาตุอื่นๆ ซึ่งแม้แต่ในรูปแบบของก้อน  ซิลเวอร์ก็เป็นอันตรายอย่างมากต่อปลา   สาหร่าย  สัตว์น้ำพวกกุ้ง ปู    พืชบางชนิด  รา  และแบคทีเรีย   ซิลเวอร์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่าโลหะหนักชนิดอื่นๆ     และความเป็นพิษของซิลเวอร์นาโนมากกว่าของซิลเวอร์ในรูปแบบก้อน  ซิลเวอร์มีความเป็นพิษสูงกว่าโลหะอื่นที่อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนเหมือนกัน      การศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro) แสดงให้เห็นว่าซิลเวอร์นาโนมีความเป็นพิษต่อเซลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นเซลตับ     สเต็มเซล    และแม้แต่เซลสมอง

                ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากซิลเวอร์นาโนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ  จึงควรศึกษาข้อมูลด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านพิษวิทยา หรือด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แน่ชัดเสียก่อน  

 

ที่มา :  

  1. Senjen, R., 2007. Nanosilver- a threat to soil, water and human health? (online)
  2. Avialable from : http://nano.foe.org.au/node/190 [Accessed 29 May 2007]


A series of other nano-materials developed at Tech by Lu's group. The yellow and green solutions are suspensions of silver nano-particles, and the rest are suspensions of gold nano-particles. The nano-metal suspensions are under development for biological sensing applications and for control of harmful bacteria.
source: www.ece.vt.edu/news/ar05/Betterlightbulb.html
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ไทเทเนียมไดออกไซด์
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - จับตาสินค้านาโน
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีปลอดภัยหรือไม่
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อยากเรียนถามว่า ผลกระทบที่จะเกิดจากซิลเวอร์นาโน กับ มนุษย์ ที่สามารถเป็นได้ มีผลในระดับใดครับ และคาดว่าจะรุนแรงแค่ไหน
และควรสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ก่อนปล่อยออกสู่ท้องตลาดหรือไม่ครับ และควรมีบทลงโทษอย่างไรกับผู้ประกอบการที่ปล่อยปะละเลยกับความปลอดภัยนี้ ...ขอบคุณครับ

โดย:  voldemort  [7 ม.ค. 2551 11:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

อยากเรียนถามว่า ผลกระทบที่จะเกิดจากซิลเวอร์นาโน กับ มนุษย์ ที่สามารถเป็นได้ มีผลในระดับใดครับ และคาดว่าจะรุนแรงแค่ไหน

      -  ตามข้อมูลทางการแพทย์ที่รายงานไว้พบว่า การได้รับซิลเวอร์ในปริมาณมากจะทำเกิดโรคอาร์ไจเรีย  (Argyria) เช่น ผู้ป่วยในสมัยก่อนที่ใช้ยาหยอดจมูกที่มีซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบ หรือกลุ่มที่บริโภคซิลเวอร์คลอลอยด์ (colloidal silver) ด้วยความเชื่อว่าเป็นสารบำรุงร่างกาย ซึ่งอาร์ไจเรียเป็นภาวะที่ซิลเวอร์มาอยู่ที่ผิวหนังในปริมาณมาก  ทำให้ผิวเป็นสีเทาถาวร  

ควรสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ก่อนปล่อยออกสู่ท้องตลาดหรือไม่ครับ และควรมีบทลงโทษอย่างไรกับผู้ประกอบการที่ปล่อยปะละเลยกับความปลอดภัยนี้

       -ควรค่ะ แต่เนื่องจากข้อมูลด้าน Nanosafety ยังไม่เป็นที่รู้จักกับอย่างแพร่หลาย ทำให้นักวิจัยและผู้ประกอบการยังมิได้ตระหนักถึงผลกระทบในทางลบของสารนี้   ส่วนเรื่องบทลงโทษนั้นเป็นเรื่องของกฎหมาย คงต้องถามนักกฎหมายนะคะ


โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [8 ม.ค. 2551 12:06]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

อยากรู้เกี่ยวกับ สมบัติของสารประกอบไอออนิกกลุ่มซิลเวอร์แฮไลด์ ค่ะ คุณครูให้การบ้านมาไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีถึงจะถูกค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

โดย:  ดลธาร  [2 ก.ค. 2551 19:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

ขอแนะนำให้หนูดลธาร ลองค้นข้อมูลด้วย google โดยใช้คำว่า silver halide จะได้ข้อมูลที่หนูต้องการ    ลองดูนะคะ

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [4 ก.ค. 2551 08:37]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:5

อยากทราบว่า nano technology แตกต่างยังไงกับ siver nano ค่ะ

โดย:  ชนัญชิดา  [2 ก.ย. 2551 11:18]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :6

nano technology หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการใช้วัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร
ส่วน Silver nano หมายถึง อนุภาคโลหะเงินที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [4 ก.ย. 2551 15:20]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:7

จะทดลองใช้ซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงไหม ควรใช้ในอัตราเท่าไหร่คะ(ต่อพื้นที่หรือต่อลูกบาศก์) และประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง กรุณาช่วยแนะนำด้วยค่ะ

โดย:  จิราลักษณ์  [22 ต.ค. 2551 13:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :8

ขอแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ (เอทานอล) ในการฆ่าเชื้อโรคจะดีกว่า เพราะเมื่อ       เอทานอลฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ระเหยไป   แต่ซิลเวอร์นาโนอาจตกค้างอยู่ในห้องเลี้ยงไหม  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อไหมได้  เพราะฉะนั้นนอกจากจะฆ่าเชื้อโรคแล้วยังอาจฆ่าไหมไปด้วย

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [10 พ.ย. 2551 10:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:9

ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ

โดย:  จิราลักษณ์  [10 พ.ย. 2551 10:47]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:10

อยากทราบว่าซิวเวอร์นาโนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไรค่ะ


โดย:  หทยา  [16 พ.ย. 2551 19:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:14

อยากทราบรายละเอียดของเทคโนโลยี Silver nano และหลักการทำงานพร้อมด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ สวล.ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

โดย:  สุกัลญา  [12 ม.ค. 2552 13:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :15

ตอบคำถามจากความคิดเห็นที่ 6

        มีหลายสมมติฐานที่พยายามอธิบายกลไกในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของซิลเวอร์นาโน  ตัวอย่างเช่น ซิลเวอร์นาโนสามารถไปจับที่ผนังเซลของแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียแบ่งตัวต่อไปไม่ได้และตายในที่สุด

ตอบคำถามจากความคิดเห็นที่ 7

        ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ายาปลูกผมนาโนทำมาจากสารประเภทไหน

ตอบคำถามจากความคิดเห็นที่ 8

        เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน เป็นการสังเคราะห์โลหะเงินให้ได้เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้กระบวนการทางเคมีในการสังเคราะห์อนุภาคดังกล่าว

        ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากซิลเวอร์นาโนมักเป็นเรื่องของสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ดังตัวอย่างที่เห็นได้จากผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น เสื้อ

        ผลเสียของการใช้ซิลเวอร์นาโนต่อสิ่งแวดล้อม คือการปนเปื้อนของซิลเวอร์นาโนจากผลิตภัณฑ์ที่มีซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจทำให้ระบบนิเวศน์โดยรวมเสียไป เช่น ซิลเวอร์อาจฆ่าเชื้อโรคที่เป็นประโยชน์ หรือทำให้เชื้อโรคบางชนิดกลายพันธุ์และยากต่อการควบคุม

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [14 ม.ค. 2552 08:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:17

ซิลเวอร์นาโนถ้านำมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางสามารถช่วยดีท๊อกซ์ผิวได้จริงหรือไม่ค่ะแล้วถ้าเป็น Gold มีผลการวิจัยไหมค่ะว่าสามารถทำเป็นนาโนได้และมีผลเสียหรือดีต่อร่างกายอย่างไร

โดย:  Tonyaa  [24 ม.ค. 2552 20:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:18

ซิลเวอร์นาโน ทำงานอย่างไร
และรับรองได้หรือไม่ว่าประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อราได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์

รบกวนข้อมูลสนับสนุนด้วยครับ ใครมีดีเทลรบกวนด้วย

โดย:  peimkt@hotmail.com  [26 ม.ค. 2552 11:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :19

ตอบความคิดเห็นที่ 9

       ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ

ตอบความคิดเห็นที่ 10

       ถ้าการ detox หมายถึงการนำสารพิษออกจากร่างกายหรือจากผิว ซิลเวอร์นาโนคงไม่มีสมบัติในการ detox เนื่องจากซิลเวอร์นาโนมีสมบัติที่เด่นคือการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ส่วนทองคำสามารถทำเป็นอนุภาคนาโนได้เช่นกัน ส่วนผลดีหรือเสียคงต้องรอผลการวิจัย

ตอบความคิดเห็นที่ 11

       ดูกลไกการฆ่าเชื้อแบคทีเรียฃองซิลเวอร์นาโนจากความคิดเห็นที่ 5

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [26 ม.ค. 2552 13:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:20

การผลิตซิลเวอร์ไอออนต่างจากการผลิตซิลเวอร์นาโนหรือไม่  การผลิตซิลเวอร์ที่ใช้ระบบไฟฟ้ามาเพื่อแยกสารนาโนมีหรือไม่อย่างเช่นเครื่องซักผ้า

โดย:  คุณ ชัย  [25 ก.พ. 2552 20:30]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :21

การเตรียมซิลเวอร์ไอออนที่ง่ายที่สุดคือการละลายซิลเวอร์ไนเตรตในน้ำก็จะได้     ซิลเวอร์ไอออนและไนเตรตไอออน  ส่วนการเตรียมอนุภาคซิลเวอร์นาโนต้องรีดิวซ์ซิลเวอร์ไอออนจึจะได้เป็นอนุภาคซิลเวอร์  การเตรียมซิลเวอร์ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าใช้หลักการทางเคมีไฟฟ้า ส่วนเครื่องซักผ้าคาดว่าใช้แผ่นโลหะเงินที่กระตุ้นด้วยไฟฟ้าให้เกิดเป็นซิลเวอร์ไอออน

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [27 ก.พ. 2552 13:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:22

สามารถปลูกผมตรงจุดที่เราต้องการได้มั้ยคขอทราบรับ และราคาและวิธีใช้ด้วยครับ

โดย:  พรชัย รุจิพิสุทธิ์กุล  [5 มี.ค. 2552 01:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:24

อยากทราบว่า

ถ้าเราจะเตรียมอนุภาคนาโนของเงินจากเจลพอลิเมอร์
จะทำได้อย่างไรค่ะ

โดย:  papaya39  [14 มี.ค. 2552 19:06]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :25

คงต้องลองค้นรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารดูนะคะว่าเขามีวิธีการเตรียมอย่างไรบ้าง

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [17 มี.ค. 2552 15:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:26

ถ้าอยากเรียนด้านนาโน เทคโนโลยี หรือวิจัย เนี่ยต้องเรียนคณะอะไรค่ะ

แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร  แล้วมีมหาลัยไหนสอนบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

โดย:  เด็กสายวิทย์  [25 เม.ย. 2552 23:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:27

อยากทราบว่าซิลเวอร์นาโนสามารถที่จะลงในผลิตภัณฑ์ชำระล้างจุดซ้อนเร้นได้หรือเปล่าค่ะ

โดย:  สงสัย  [16 มิ.ย. 2552 15:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:28

วิธีการกำจัดซิลเวอร์นาโนที่ปนเปื้อนในน้ำ จะสามารถใช้วิธีเดียวกันกับการกำจัดโลหะหนักในนำแบบทั่วๆ ไปได้ไหมครับ  

แล้วจะแตกต่างกันไหมครับ อย่างไรบ้าง

โดย:  hansolla  [10 ก.ค. 2552 17:37]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:29

กำลังหาหัวข้อทำโปรเจ็คอยู่ครับ แล้วมีความสนใจเรื่องซิลเวอร์นาโน แต่ตอนนี้ยังกำหนดจุดหมายปลายทางไม่ได้ พอจะมีคำแนะนำไหมครับ

โดย:  hansolla  [10 ก.ค. 2552 17:42]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :30

ตอบคำถามที่ 15

      หลักสูตรนาโน ระดับปริญญาตรีมีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ตอบคำถามที่ 16

       คงไม่เหมาะเท่าไร เพราะจุดซ่อนเร้นเป็นจุดที่ผิวหนังบอบบางอนุภาคนาโนซิลเวอร์อาจซึมผ่านได้ เมื่อเกิดการสะสมของซิลเวอร์มากๆ อาจทำให้ผิวเป็นสีดำได้

ตอบคำถามที่ 17

        การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำมักอยู่ในรูปของไอออนที่ละลายอยู่ในน้ำ ดังนันการกำจัดจึงใช้เรซินเพราะจับไอออนของโลหะ แต่อนุภาคของซิลเวอร์นาโนไม่มีประจุจึงใช้เรซินจับไม่ได้ แต่ควรใช้ตัวกรองที่มีรูพรุนขนาดเล็กระดับนาโน แต่คงกรองได้ยากมาก

ตอบคำถามที่ 18

        ไม่ทราบว่าคุณ hansolla เรียนสาขาอะไรอยู่ ถ้าจะให้แนะนำหัวข้อโปรเจ็คอยากแนะนำให้ทำเรื่องวิธีการกำจัดซิลเวอร์นาโนที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [15 ก.ค. 2552 06:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:31

อยากทราบว่าถ้าซิลเวอร์ประผสมกับธาตุหมู่ที่ 7Aจะนำใช้ประโยช์นอะไรได้บ้างเช่น  AgF  AgCl   AgBr  AgI  AgAt

โดย:  คนอยากรู้  [26 ก.ค. 2552 10:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:32

สาขาเคมีครับ สนใจอยู่เหมือนกันคับ แต่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนดี

ยังมืดมนอยู่เหลือคับ  แถมเลยกำหนดส่งหัวข้อกับ 3บทแรกมาแล้ว ตอนนี้ผมคงต้องหาอะไรทำๆๆ ส่งไปก่อน  แต่ก็อยากเปลี่ยนมาทำอันที่สนใจจิงๆๆ น่าจะเปลี่ยนเรื่องได้จนถึงก่อนตัวผมจะสอบโปรเจ็ค นะครับ

ถ้าซิลเวอร์นาโน ไม่มีประจุ แล้วเราจะใช้อะไรในการตรวจจับซิลเวอร์ไอออน  แหละคับ เพราะยังไงซิลเวอร์ไอออนก็ต้องมีผลกระทบอยุ่แล้ว เพียงแต่มันยังไม่เด่นชัดเท่านั้น อนาคตคงมีปัญหาตามมาแน่ ถ้ามีการนำมาใช้กันแบบแพร่หลายแบบนี้

ผมรีบพอสมควรน่ะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่า ดร.  จะเข้ามาตอบอีกเมื่อไร ถ้าไม่รบกวนมากเกินไป ผมจะขอสอบถามผ่านอีเมล์ได้ไหมคับ คือผมไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนแล้วก็ ผมก็ไม่มีเวลาไปหาข้อมูลที่อื่น เพราะมีเรียนทุกวัน ผมเองก้เลยจนปัญญาที่จะแนวทางใหม่มาทำโปรเจ้คคับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ

shadowmayjang@hotmail.com

ตอนนี้ผมกำลังทำโปรเจ็คต่อจากรุ่นพี่อยู่  (ไม่เข้าใจเลยว่าหัวข้อของผมที่เสนอไปไม่ดีตรงไหนแล้วให้ผมมาทำโปรเจ็คของรุ่นพี่ต่อยอด)

ยังหาไม่เจอเลยว่าจะต่อยอดได้ไง  5555+  5ปีแน่ๆๆๆๆ

ขอบคุนมากคับ

โดย:  ้hansolla  [2 ส.ค. 2552 00:37]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:33

ตอนนี้ศึกษาป.โทกำลังทำ IS เกี่ยวกับแผนธุรกิจซิลเวอร์นาโนว่าควรไปลงทุนในอุตฯไหนอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับซิลเวอร์นาโนทั้งหมดไม่ทราบวาทำเรื่องเข้าไปขอข้อมูลได้ไหมคะ เนื่องจากว่าอาจจะต้องศึกษางานวิจัยทั้งหมดด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

โดย:  Wari  [9 ส.ค. 2552 13:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:34

มีเสาส่งสัญญานโทรศัพท์มือถือมาตั้งใกล้บ้าน ดิฉันต้องการลดอัตรายจากผลกระทบของคลื่นแม่เผล็กไฟฟ้าจากเสาสัญญาน และได้รับคำแนะนำให้ใช้โลหะเป็นตัวลดระดับสัญญาน โดยใช้ฟิล์มเคลือบโลหะติดที่กระจกหน้าต่างเพื่อสะท้อนสัญญาน และใช้แผ่นอลูมินัมกันความร้อนบุผนังทิศเดียวกับเสาสัญญาน และวางบนฝ้า

ปัญหาที่จะเรียนถามคือถ้าใช้ผ้าทอที่เคลือบสารซิลเวอร์นาโนในเส้นใยมาทำผ้าม่าน จะมีคุณสมบัติสะท้อนรังสีได้เช่นเดียวกับโลหะอื่นๆที่กล่าวมาหรือไม่คะ และจะมีอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจากอนุภาคซิลเวอร์นาโนหรือไม่ (ผ้าม่านหน้าต่างในห้องนอนทั้งของดิฉนและห้องลูกอายุ 7 ขวบ) ขอบคุณค่ะ

โดย:  Silwalai Paknara  [20 ส.ค. 2552 09:42]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :35

ตอบคำถามที่ 19

     หาข้อมูลการสารประกอบพวกซิลเวอร์เฮไลด์ได้ด้วยการค้นจาก google   ตัวอย่างเช่น AgBr เป็นสารที่มีความไวต่อแสง เพราะฉะนั้นจึงใช้ในการล้างรูปขาวดำ ส่วน AgI ใช้ทำฝนเทียม

ตอบคำถามที่ 20

       ไม่ทราบว่าคุณ Hansolla เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไร แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำว่าอย่างไร

ตอบคำถามที่ 21

       เท่าที่ทราบการใช้ประโยชน์ของซิลเวอร์นาโนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการนำสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียมาใช้ ผู้ผลิตมักเติมซิลเวอร์นาโนลงในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้มีสมบัติดังกล่าว

ตอบคำถามที่ 22

      ผ้าที่มีซิลเวอร์นาโนเป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้อผ้าไม่น่าจะมีสมบัติในการสะท้อนคลื่นได้อย่างที่ต้องการ เนื่องจากปริมาณของอนุภาค   ซิลเวอร์นาโนที่ใช้ไม่มาก กระจายตัวยอยู่บนเส้นใยของผ้า แต่อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพราะฉะนั้นผ้าไม่น่ามีกั้นอำนาจการทลุทลวงของคลื่นโทรศัพท์มือถือได้ ควรจะเป็นแผ่นโลหะตามที่ได้รับคำแนะนำ

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [27 ส.ค. 2552 07:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :36

ความคิดเห็นที่ 15:

ถ้าอยากเรียนด้านนาโน เทคโนโลยี หรือวิจัย เนี่ยต้องเรียนคณะอะไรค่ะ

ตอบช้าไปหน่อย คงไม่เป็นไรนะคะ

ระดับปริญญาตรี
จุฬาฯ
Bachelor of Engineering in Nano Engineering (NANO)
International School of Engineering
http://www.ise.eng.chula.ac.th/ise/index.php/undergraduate/programs/nano

มจธ.
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วัสดุนาโนเทคโนโลยี)
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://science.kmutt.ac.th/admission/whyphy.html

ม.ศิลปากร
สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://mse.su.ac.th/

ระดับบัณฑิตศึกษา
จุฬาฯ
PhD Nanoscience and Technology (International program)
Graduate School - Interdisciplinary Program
http://www.grad.chula.ac.th/program_inter/graduate/nano.html

สจล.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.nano.kmitl.ac.th/index.php

ถ้าเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเกี่ยวกับนาโนโดยตรง รวบรวมมาได้แบบนี้
แต่นอกจากนั้นยังมีอาจารย์หลายๆท่าน ที่สอนประจำหลักสูตรอื่นๆ แต่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีด้วยเช่นกันค่ะ
กระจายอยู่ทั้ง คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ และอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ลองค้นหาจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Center of Excellence in Nanotecnology ของ NANOTEC ได้ค่ะ
http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/index.php?status=research_room&s_status=r_coe

โดย:  NC  [27 ส.ค. 2552 08:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:37

อยากทราบว่า.............

1. ผมนำ Silver nitrate ไปเผาที่1360 องศาเซลSilver nitrateจะเปลี่ยนรูปเป็นอะไร เนื่องจาก Silver nitrate มีจะเดือดที่ 440 องศา และมีจุดหลอมที่ 212 องศา

2. แล้วSilver ที่ได้จากข้อ 1 ยังสามารถนำไปทำลายเชื้อแบคทีเรียได้อยู่ไหม

3. ไอออนของ Silver ที่อยู่ในน้ำสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ไหมแล้วถ้าได้ รูปแบบการทำปฏิกิริยาเป็นอย่างไร

โดย:  Aggregate  [1 ก.ย. 2552 18:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :38

ตอบความคิดเห็นที่ 23

1. silver nitrate มีจุดเดือดที่ 444 องศาเซลเซียส จากนั้นก็สลายตัว คือจะได้เป็นโลหะเงินเหลืออยู่

2. โลหะเงินที่เหลืออยู่จะจับตัวเป็นก้อน คงไม่มีสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

3. silver ion ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ เตรียมซิลเวอร์ไอออนได้โดยการนำซิลเวอร์ไนเตรตมาละลายน้ำ  แต่สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตมีความเป็นพิษ เพราะฉะนั้นผู้ใช้ต้องระวัง


โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [2 ก.ย. 2552 14:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 22:39

ขอบคุณครับ ที่ช่วยตอบ จากหัวข้อที่ 23 ขอถามต่ออีกนิด คือว่า...
ตอนนี้ผมนำตัวอย่างที่ผมลองทำโดยนำ Silver nitrate เผาหลอมกับแก้ว แล้วขึ้นรูปมาเป็นชิ้นทดสอบไปแช่ในน้ำ นำไปตรวจเช็ค(เครื่อง AAS)ปริมาณไอออนที่ออกมากับน้ำ พบว่า ที่แต่ละวัน มีปริมาณ silver ion แตกต่างกัน  เช่น 0.014 mg/L ถึง 0.025 mg/L อยากทราบว่าปริมาณไอออนที่เหมาะสม ควรจะมีประมาณเท่าไร ถึงมีโอกาสฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ

โดย:  Aggregate  [14 ก.ย. 2552 17:07]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 23:40

อาจารย์ครับ ถ้าเราต้องการเอา Ag0 colloid ไปsprayลงบนTalcum และ ปั่นและอบให้แห้ง เพื่อทำแป้งanti-bacteria ผมสามารถให้ที่ไหนช่วยทำได้บ้างครับ ที่จุฬามีไหมครับ หรือที่อื่นมีไหมครับ อาจารย์ช่วยแนะนำเป็นวิทยาทานได้ไหมครับ พยายามหามานานแล้วครับ แต่ยังไม่เจอเลย

ขอบคุณครับ

โดย:  Angelkeng  [6 ต.ค. 2552 18:28]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :41

ตอบความคิดเห็นที่ 24

   มีรายงานการวิจัยของต่างประเทศที่ศึกษาถึงการสะสมซิลเวอร์จากน้ำดื่มโดยใช้หนูเป็นสัตว์ทดลอง เมื่อหนูได้รับน้ำดื่มที่มีซิลเวอร์ในปริมาณ 0.03 g/l เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าเกิดการสะสมซิลเวอร์ที่สมองและกล้ามเนื้อ

    ส่วนปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ต้องทดสอบด้วยวิธีการทางจุลชีววทยา

ตอบความคิดเห็นที่ 25

     ไม่แนะนำให้นำซิลเวอร์ออกไซด์ผสมกับแป้งเพื่อทำเป็นแป้งที่มีสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากซิลเวอร์ออกไซด์มีพิษมากและผิวหนังคนปกติไม่ได้ติดเชื้อง่ายขนาดที่ต้องใช้แป้งที่มีสารที่มีสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเป็นองค์ประกอบ ส่วนผิวหนังที่เป็นแผลอาจติดเชื้อได้ง่าย แต่ถ้าใช้แป้งที่มีซิลเวอร์ออกไซด์เป็นองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าจะช่วยลดการติดเชื้อ แต่ซิลเวอร์ออกไซด์อาจซึมลงไปยังผิวชั้นตามบาดแผลได้ง่านกว่าผิวปกติ ทำให้เกิดการสะสมซิลเวอร์ออกไซด์ในร่างกายได้ และเกิดความเป็นพิษเมื่อสะสมมากๆ

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [8 ต.ค. 2552 11:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 24:42

เรียนถามอาจารย์ครับ ผมซื้อถังเก็บน้ำยี่ห้อหนึ่งมาครับ ซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงประมาณว่าแพทย์แนะนำ เค้าว่าใช้เทคโนโลยี Silver Nano Titanium เคลือบไว้ภายใน โดยบอกว่ามีคุณสมบัติยับยั้ง ทำลายแบคทีเรียและจุลินทรีย์ ล้ำหน้าเหนือกว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบจากสถาบันต่างๆจากนานาประเทศ แต่พออ่านข้อมูลของอาจารย์เลยทำให้สงสัยเป็นอย่างมากว่า จะปลอดภัยต่อการใช้งานได้จริงๆโดยไม่กระทบต่อร่างกายของมนุษย์เราหรือไม่ยิ่งอยู่ภายในสัมผัสกับน้ำที่เราต้องใช้บริโภคด้วยแล้ว หากไม่ปลอดภัยผมจะได้รีบเปลี่ยนครับ แล้ว Silver Nano กับ Silver Nano Titanium มีความแตกต่างกันอย่างไรรบกวนขอความรู้จากอาจารย์ด้วยครับ

โดย:  ungku  [21 ต.ค. 2552 18:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :43

ตอบความคิดเห็นที่ 26
     
       คำถามแรกถามว่าถังน้ำที่ซื้อมาปลอดภัยหรือไม่   คำถามนี้ตอบยากเพราะต้องตรวจสอบว่าถังน้ำดังกล่าวมีการปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนและไทเทเนียมไดออกไซด์ออกมามากน้อยแค่ไหน

     คำถามที่ที่สองถามว่า silver nano กับ silver nano titanium ต่างกันอย่างไร  คำว่า titanium ที่ถูกแล้วควรเป็น titanium dioxide เมื่อสินค้าระบุเพียงคำว่า silver nano หมายถึง ใช้ silver nano เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย แต่ถ้ามีคำว่า titanium dioxide หรือ titania หรือที่มักใช้ว่า titanium หมายถึงสินค้านั้นมีสารประกอบ 2 ชนิดที่มีสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคือ silver nano และ titanium dioxide


โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [5 พ.ย. 2552 09:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 25:44

ผมพบเจลแต่งผมดำยี่ห้อ"ทิพสกิน"ข้างกล่องระบุว่าเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ  สารควบคุมพิเศษ ซิลเวอร์ไนเตรท 1% w/w เลขที่ อย. ผ 95/2541  อยากทราบว่าซิลเวอร์ไนเตรทสามารถนำมาทำเจลปิดผมขาวได้  และจะมีผลข้างเคียงกับผู้ใช้มาก  หรือน้อยแค่ไหนครับ  ขอขอบคุณ

โดย:  ตรีจุลินทร์ รัตนเอี่ยม  [16 พ.ย. 2552 21:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 26:45

อยากทราบวิธีการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโน
แบบที่ทำในห้องแล็บ
พร้อมกับสารเคมีที่ใช้
ในปริมมาณแน่นอน
เพื่อใช้ทำรายงานค่ะ

โดย:  นักศึกษา  [5 ธ.ค. 2552 22:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 27:46

เครื่องซักผ้าเกาหลีซึ่งใช้ระบบนาโนด้วย  กำลังลดราคามากสมควรซื้อมาใช้หรือไม่และจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และมีสารตกค้างในผ้าที่ซักหรือไม่ครับ

โดย:  ทวีศักดิ์  [7 ธ.ค. 2552 06:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 28:47

เรียน ดร.สุพิน
  ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นาโน มีการนิยมใช้อย่างแพร่หลาย แต่วัฏจักรการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆจะจบอยุ๋ที่เดียวกัน คือถังขยะ จากถังขยะ ไปสู่ระบบการกำจัด ในบ้านเราระบบที่นิยมใช้กันมี 2 แบบ คือ การฝังกลบ และการเผา ซึ่งงานวิจัยที่จะระบุว่ามลพิษที่เกิดจากการกำจัดนี้มีผลหรือไม่ ยังไม่แพร่หลายนัก อย่างไรก็ดีในฐานะ นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง ถ้าอย่างไรก้ตาม ถ้า   ดร.สุพิณ ต้องการความร่วมมือจากนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อผ่านทางเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม หรือร่วมมาเป็นสมาชิกเครือข่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อทำงานวิจัยด้านนี้ต่อไปนะครับ
ปล. http://www.ertc.deqp.go.th/ern (thommathorn@hotmail.com)

โดย:  เครือข่ายนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  [14 ธ.ค. 2552 10:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 29:48

อยากทราบว่าในผลิตภัณฑ์ที่ใส่silver จะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีปริมาณsilver ที่เราใส่จริง

โดย:  ผู้บริโภค  [5 ม.ค. 2553 10:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 30:49

อยากทราบว่าปริมาณความเข้มข้นของsilver nano(ppm) ที่ใส่ในผลิต
ภัณฑ์ต่างๆ มีปริมาณมากน้อยเพียงไรค่ะ

โดย:  นิสิต  [11 ม.ค. 2553 16:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 31:50

ขอรบกวนสอบถามครับว่า
1. ความเข้มข้นต่ำสุดที่อนุภาค Silver Nano จะออกฤทธิ์ทำลายเชื้อจุลินทรีย์นั้น กี่ PPM ครับ  

2. การ Coating Nano Liquid (water based) ด้วยการ Spray ลงบนวัสดุ ควรใช้ความเข้มข้นขั้นต่ำดังข้อ 1 หรือ ควรจะเข้มข้นมากกว่าในข้อ 1 กี่เท่าครับ

3. การเจือจาง Nano-silver แบบ water based ทำได้อย่างไรครับ ต้องใช้น้ำ Demin และ Ultrasonic ช่วยในการเจือจางหรือไม่ครับ

4. ถ้าถามมากกว่านี้ ควรติดต่อขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ไหนบ้างครับ

ขอบคุณครับ


โดย:  สุรศักดิ์  [13 ม.ค. 2553 19:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 32:51

พอดีค้นหา Journal นึง พบคำตอบในข้อ 33 แล้วครับว่า

50-100 PPM ก็สามารถฆ่า E. coli และ S. aureus ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว (>90%)

โดย:  สุรศักดิ์  [15 ม.ค. 2553 08:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 33:52

อยากทราบเกี่ยวกับการใช้silver nanoกำจัดเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
ว่ามีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรค่ะ
ตอนนี้กำลังทำสัมมนาเกี่ยวกับผลของsilver nano ที่มีต่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอาหารอยู่ค่ะ

โดย:  นศ.เทคโนสุรนารี  [25 ม.ค. 2553 20:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 34:53

อยากทราบว่า
1.แหล่งมลพิษของโลหะหนัก(เงิน)ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ
2.โลหะหนัก(เงิน)ปนเปื้อนในน้ำอยู่ในรูปแบบใดบ้าง
3.อันตรายของโลหะหนัก(เงิน)ที่ปนเปื้อนในน้ำต่อมนุษย์และระบบนิเวศ
4.มาตรฐานของปริมาณโลหะหนัก(เงิน)ในน้ำประปาหรือน้ำดื่มของประเทศไทยคร้า ขอบคุงล่วงหน้าคร้า

โดย:  นศ.มมส  [28 ม.ค. 2553 00:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 35:54

อยากทราบว่า1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ siver nano เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า กับ ที่ไม่มีระบบ siver nano  แบบไหนจะดีกว่ากันค่ะ ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม และ แง่ของผู้บริโคภนะค่ะ 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ siver nano
เปลืองไฟหรือเปล่าค่ะ

โดย:  ผู้บริโภค  [16 ก.พ. 2553 18:51]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 36:55

อยากทราบราคาสารซิลเวอร์นาโนค่ะ
แล้วถ้านำมาทำแชมพูได้หรือเปล่าค่ะและควรใช้ปริมาณเท่าไหร่ดีค่ะ
ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับการตอบคำถาม

โดย:  นศ.  [9 มี.ค. 2553 22:22]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 37:56

อยากทราบว่ามีหนังสือที่กล่าวถึง ซิลเวอร์นาโน โดยเฉพาะเจะจงบ้างมั้ยครับ

โดย:  นักเรียน  [18 มี.ค. 2553 14:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 38:57

ขอบคุณครับ เข้าใจเยอะเลยทีเดียว
[url=http://www.changsunha.com/]สารานุกรม[/url]

โดย:  คนไทย  [9 เม.ย. 2553 13:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 39:58

นาโนซิลเวอร์จึง เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการนำมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาทิ การผลิตเสื้อกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยนาโนซิลเวอร์ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวสามารถใช้ได้กับผ้าหลายชนิด เช่น ผ้าไหม ไนล่อน อะคริลิก เป็นต้น สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ในเส้นใยสิ่งทอ ต่างๆ โดยการสร้างอนุภาคเงินขนาดนาโนในเส้นใยสิ่งทอ
http://bookmark.changsunha.com/

โดย:  ไทยแลนด์  [9 เม.ย. 2553 13:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 40:59

Good  share,you article very great, very usefull for us...thank you

โดย:  wholesale slippers  [22 เม.ย. 2553 15:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 41:60

Thank you for useful info. :-)

โดย:  Wholesale sunglasses  [23 พ.ค. 2553 05:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 42:61

I hope you will keep updating your content constantly as you have one dedicated reader here.

โดย:  armani sunglasses  [23 พ.ค. 2553 17:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 43:62

อยากทราบว่าผงซักฟอกสูตรซิลเวอร์นาโนที่มีขายกันในปัจจุบันนี้ ได้มีการศึกษาเรื่องผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพราะจากข้อมูลที่ทราบ ประเทศอื่นๆ ก็เกิดกรณีศึกษามาแล้ว ส่วนยี่ห้อที่วางขายในไทย กลับโฆษณาว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

โดย:  ผู้บริโภค  [26 พ.ค. 2553 19:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 44:63

หนูกำลัหาหัวข้อโปรเจคอยู่ค่ะสนใจเรื่องการหาสารปริมาณน้อยและซิลเวอร์นาโนแต่ไม่ค่อยทราบรายละเอียอดอยากได้คำแนะนำค่ะ

โดย:  ภัทรา  [26 พ.ค. 2553 22:47]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 45:65

ขอบคุณมากน่ะค่ะ..หนูได้ความรู้จากเว็บนี้มากมายเลยค่ะ...พอดีหนูกำลังทำโปรเจคเกี่ยวกับเรียนนี้พแดีค่ะ...

โดย:  นักศึกษา  [29 พ.ค. 2553 11:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 46:66

เราจะรู้ได้ไงว่า อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ที่เราใช้มีอะไรบ้าง ที่ใช้ อนุภาคขนาดนาโนของซิลเวอร์
http://vanweb.org


โดย:  vanweb  [28 ก.ค. 2553 01:26]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 47:67

ไม่ทราบว่าการสัมผัสโดยตรงและการสูดดม ซิลเวอร์นาโน เป็นอันตรายใหมครับ ถ้ารีบล้างออกจะช่วยได้ใหม

โดย:  asa  [8 ส.ค. 2553 19:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 48:68

ขอเรียนถามอาจารย์ว่า
Ionic Silver (ที่เห็นขายเป็นขวดในอเมริกานั้น)
ถูกกฎหมายในไทยหรือไม่ และมี อย.รับรองหรือไม่ จัดอยู่ในประเภทใด
ขอบคุณครับ

โดย:  Jack  [10 ก.ย. 2553 16:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 49:69

ถังขยะในยุคนาโนเทคโนโลยี

เปน งัย หรอ ค่ะ

ช่วย บอก หน่อย ^^

โดย:  ดาว  [14 ก.ย. 2553 21:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 50:70

มีการใช้ silvernanoในบรรจุภัณฑ์อาหาร อยากทราบว่า ถ้าใสไปแล้ว จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ค่ะ

โดย:  thoy  [22 ก.ย. 2553 17:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 51:71

เรียน  ดร.สุพิณ แสงสุข
ทางกลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของผลกระทบจากการใช้ silver nano ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และอยากเรียนถามอาจารย์ถึงข้อมูลการวิจัยทางด้านนี้คะ เพื่อนำไปศึกษาต่อ เนื่องจากยังไม่เป็นที่ชัดเจนและแพร่หลาย และไม่ทราบว่ามีใครได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบ้างคะ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบทาง e-mail หน่อยนะคะ
ขอบพระคุณมากคะ

โดย:  นักศึกษาคะ  [6 ต.ค. 2553 18:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 52:72

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีนะคะหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโน
โลยี
แต่ว่าอยากรู้มากเลยว่าถ้าเรียนจบป.ตรีแล้วเนี่ยเราจาทำอาชีพอะไรค่ะ
เพราะว่าในภาคอุดสาหกรรมก็ยังไม่ค่อยจะมีทางนี้เท่าไรนัก

ขอบคุณมากค่ะ

โดย:  นักศึกษา  [29 ต.ค. 2553 17:33]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 53:73

ตอบคำถามที่ 53

     ข้อมูลเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของซิลเวอร์ต่อสิ่งแวดล้อมสามารถค้นข้อมูลได้จากบทความวิจัยของต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยที่นาโนเทคอาจกำลังทำวิจัยอยู่ ลองติดต่อสอบถามไปที่นาโนเทค

โดย:  สุพิณ แสงสุข  [2 พ.ย. 2553 15:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 54:74

หนูอยากทราบว่า silver nano สามารถที่จะควบคุมกำจัดเชื้อสาเหตุโรคพืชได้หรือไม่คะ ถ้าได้ โดยวิธีการ หรือ กลไกใด คะ  ขอบพระคุณมากนะคะ

โดย:  P-PATH  [22 พ.ย. 2553 13:00]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 55:75

อยากทราบว่า ซิลเวอร์แฮไลด์ มันเขียนสูตรยังค่ะและมันมีประโยชน์อะไร ??

โดย:  Mudang  [24 พ.ย. 2553 21:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 56:76

ตกลงเป็นว่า colloid silver ที่เป็นในรูปอาหารเสริมนั้นยังไม่ปลอดภัยใฃ่ไหม อยากรู้จริงๆ

โดย:  ผู้สงสัย  [24 พ.ย. 2553 23:39]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 57:77

อยากสอบถามที่มาของเอกสารที่ มีข้อมูลเกี่ยวกับ recommend dosage ค่ะ
เพราะเห็นมีสินค้ากลุ่มผงซักฟอกใช้เพียง 3 ppm แล้วสามารถฆ่าเชื้อได้ค่ะและข้อมูลการวิเคราะห์หา% AI ในสูตรของนาโนซิลเวอร์ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำเอกสารทีนะค้ะ

โดย:  ผู้บริโภค  [15 ธ.ค. 2553 22:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 58:79

ในการประชุม Asian Conference of Occupational Health (ACOH 2011) จัดขึ้นที่ กรุงเทพ
Prof. จาก สิงคโปร์ บรรยายว่า ห้องทดลองของมหาวิทยาลัย
บางแห่งท้ิงขยะนาโนแบบเดียวกับขยะทั่วไป ซึ่งคิดว่า
ไม่น่าจะปลอดภัย น่าจะต้องระมัดระวังมากกว่านี้ ในการทิ้งขยะ

โดย:  นภดล สุชาติ  [2 เม.ย. 2554 20:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 59:82

เครื่องกรองน้ำธรรมดา มันจะสามารถกรองซิลเวอร์ไนเตรตได้มั้ยครับ พอดีว่าอยากจะหาอะไรกรองน้ำที่มีสารเนี๊ยะผสมอยู่ ออก ก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติ

โดย:  พงศ์ศิริ  [3 ก.ย. 2554 13:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 60:87

เรียน ดร.สุพิณ แสงสุข
อยากจะขอคำแนะนำครับ ว่าซิลเวอร์นาโน หาซื้อหรือมีจำหน่ายที่ไหน เนื่องจากต้องการจะใช้เป็นสารประกอบในการทำงาน จึงอยากขอคำแนะนำจาก ดร. หรือถ้าบุคคลท่านใดทราบรบกวนช่วยบอกผ่าน อีเมล์นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ eakkawatb13@gmail.com  

โดย:  นักออกแบบผลิตภัณฑ์  [13 พ.ย. 2554 19:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 61:95

อาจารย์คะ อยากทราบว่าขนาดของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ทั่วไปในอุตสาหกรรมนี่ประมาณเท่าไรหรอคะ เห็นว่าในสบู่มีขนาดเพียง 10 nm

โดย:  ธารณา  [27 ก.ค. 2555 20:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 62:96

Please teach the rest of these internet hoolginas how to write and research!

โดย:  Arus  [25 ส.ค. 2555 01:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 63:99

2NF5QY Very informative blog.Really looking forward to read more. Cool.

โดย:  bookmarking service  [8 ก.ย. 2555 22:35]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 64:100

PRunAM Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Want more.

โดย:  bookmarking submission  [19 ก.ย. 2555 18:16]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 65:101

Oyh9kO Im thankful for the blog.Thanks Again. Much obliged.

โดย:  cheap seo services  [20 ก.ย. 2555 01:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 66:102

เรียน ดร.สุพิณ แสงสุข
อยากทราบว่าซิลเวอร์นาโน หาซื้อหรือมีจำหน่ายที่ไหน และปริมาณความเข้มข้นของ Silver nano ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่คะ

โดย:  ปิยธิดา  [26 ก.ย. 2555 15:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 67:103

Y62jVv Really informative blog post.Really thank you! Cool.

โดย:  cheap seo services  [5 พ.ย. 2555 14:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 68:105

อยากรู้ว่าสารซิลเวอร์นาโนทำเป็นสารเคลือบกระจกได้หรือเปล่าค่ะ. แล้วถ้าได้มีวิธีการทำยังไรค่ะ

โดย:  มุก  [10 ม.ค. 2556 22:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 69:106

ผมต้องการ ผลิตถ้วยใส่น้ำ ให้สัตว์เลี้ยง  โดยปกติเมื่อสัตว์ดื่มน้ำ ก็จะมีน้ำลายหรือเศษอาหารลงไปในน้ำด้วย ทำให้น้ำบูดเน่า ภายในไม่กี่ชั่วโมง  จึึงมีความคิดว่า จะผลิตภาชนะใส่น้ำดื่มสำหรับสัตว์เลี้ยง เคลือบสาร Silver nano  กระผมจะเริ่มต้นได้อย่างไรครับ


โดย:  บุญเลิศ อาทิภาณุ  [11 ม.ค. 2556 23:18]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 70:107

Major thankies for the blog article.Much thanks again. Will read on...

โดย:  social bookmarking sites  [17 ม.ค. 2556 08:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 71:108

อยากทราบว่าซิลเวอร์นาโนถ้ามาใช้ในสุนัขเช่นเช็ดตัวจะเกิดอันตรายไหมคะ แล้วซิลเวร์นาโนมีการแยกประเภทไหมคะ

โดย:  pommychon  [5 ก.พ. 2556 11:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 72:114

อยากทราบอะครับว่า ความเข้มข้นของสาร Silver nana กี่ppm ครับถึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ รบกวนช่วยตอบที ขอบคุณมากครับ

โดย:  ณัฐพงษ์  [7 มิ.ย. 2556 12:20]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 73:115

ขอสอบถามเรื่องรสชาติของนาโนซิลเวอร์ค่ะ ซิลเวอร์ในรูปต่างๆจะมีรสชาติที่แตกต่างกันหรือเปล่าคะ (เผื่อรสชาติจะเป็นการเทสเบื้องต้นว่าเป็นของแท้หรือไม่)

โดย:  nutcha  [18 มิ.ย. 2556 16:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 74:133

อยากทราบการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนค่ะ ว่ามีกี่วิธี แต่ละวิธีมีขั้นตอนอย่างไรค่ะ

โดย:  Phecharat  [9 ต.ค. 2556 15:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 75:137

อยากรบกวนถามพอดีว่าทำาโปรเจกเกี่ยวกับนาโนเงินแล้วต้องการหาปริมาณเงินโดยวิธีการไตเตรท อยากทราบว่าทำโดยใช้วิธีของโวลฮาร์ดได้ใช่มั้ยคะ แล้ววิธีการทำสามารถทำโดยการหาความเข้มข้นสารตัวไตแตรนต์ก่อน แล้วนำไปไตเตรทกับสารตัวอย่างที่มีซิลเวอร์ได้ลยใช่มั้ยคะ

โดย:  rapee  [29 ต.ค. 2556 01:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 76:142

อยากรบกวนถามว่า ทำไมถึงนิยมใช้เงิน เพราะอะไร กลไก การยับยั้งแบคทีเรียเป็นอย่างไร แล้วทำไมถึึงยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก ได้ดีกว่าแกรมลบ คะ

โดย:  A  [18 ธ.ค. 2556 22:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 77:161

เรียนอาจารย์ อยากทราบว่าโรงงานฟอกย้อมที่ใช้silver ในกระบวนการย้อมจะส่งผลต่อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไรบ้างคับ และจะปนเปื้อนไปกับน้ำทิ้งหรือไม่คับ ขอบคุณคับ

โดย:  ohe  [20 พ.ค. 2557 22:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 78:162

19vDQe wow, awesome article.Thanks Again. Fantastic.

โดย:  awesome seo solutions  [5 มิ.ย. 2557 03:42]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 79:163

1dRA9M Thanks so much for the article post.Thanks Again. Cool.

โดย:  cheap seo services  [4 ก.ค. 2557 18:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 80:164

tUx8Um Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

โดย:  cheap backlinks  [17 ก.ค. 2557 04:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 81:168

Fantastic blog post.Really thank you! Cool.

โดย:  creative design dubai  [24 ก.ค. 2557 14:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 82:169

Very good blog post.Really thank you! Great.

โดย:  marketing  [24 ก.ค. 2557 15:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 83:170

Im grateful for the post.Thanks Again. Awesome.

โดย:  bitcoin price  [24 ก.ค. 2557 15:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 84:171

Thanks a lot for the blog article.Really thank you! Much obliged.

โดย:  income opportunity  [24 ก.ค. 2557 16:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 85:172

Awesome blog.Really thank you! Keep writing.

โดย:  Retirement  [24 ก.ค. 2557 16:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 86:173

Appreciate you sharing, great blog post.Really thank you! Really Cool.

โดย:  on the market  [24 ก.ค. 2557 17:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 87:174

Major thankies for the blog article. Much obliged.

โดย:  Content Control Software  [24 ก.ค. 2557 18:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 88:175

Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

โดย:  Latest news  [24 ก.ค. 2557 19:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 89:176

Great post.Really thank you! Will read on...

โดย:  consultant  [24 ก.ค. 2557 19:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 90:177

Great, thanks for sharing this blog post.Thanks Again. Cool.

โดย:  tomorrowland attendance  [24 ก.ค. 2557 20:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 91:178

Really enjoyed this blog. Keep writing.

โดย:  M88  [25 ก.ค. 2557 10:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 92:179

Thanks again for the post.Thanks Again. Much obliged.

โดย:  Paris Offshore  [25 ก.ค. 2557 13:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 93:181

Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

โดย:  atlanta  [26 ก.ค. 2557 14:53]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 94:182

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Great.

โดย:  make extra money from home  [26 ก.ค. 2557 15:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 95:183

A round of applause for your blog.Really looking forward to read more. Really Great.

โดย:  العاب فل  [26 ก.ค. 2557 16:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 96:184

Thanks a lot for the blog article. Really Great.

โดย:  T Shirts Givenchy  [26 ก.ค. 2557 17:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 97:199

Hey, thanks for the blog.Really looking forward to read more.

โดย:  catching footballs  [28 ก.ค. 2557 14:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 98:200

Very good article post. Much obliged.

โดย:  best roaming sim  [28 ก.ค. 2557 20:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 99:201

Awesome blog post.Really thank you! Want more.

โดย:  more..  [28 ก.ค. 2557 20:44]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 100:202

I think this is a real great article. Want more.

โดย:  part time work for students  [28 ก.ค. 2557 22:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 101:203

Great blog.Really looking forward to read more. Will read on...

โดย:  Pure Raspberry Ketones  [29 ก.ค. 2557 00:28]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 102:204

Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Great.

โดย:  Green Coffee Bean Extract  [29 ก.ค. 2557 01:47]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 103:205

Very neat article post.Really thank you! Awesome.

โดย:  nyc urban informatics  [29 ก.ค. 2557 18:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 104:206

Really appreciate you sharing this article post. Great.

โดย:  Victorian  [30 ก.ค. 2557 16:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 105:207

I loved your article post.Really looking forward to read more. Cool.

โดย:  live-in home care  [30 ก.ค. 2557 18:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 106:208

Very good blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

โดย:  conference venue  [31 ก.ค. 2557 14:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 107:209

Wow, great article.Really looking forward to read more. Will read on...

โดย:  cash now  [31 ก.ค. 2557 15:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 108:210

I appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Awesome.

โดย:  full movies  [31 ก.ค. 2557 16:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 109:211

wow, awesome blog post. Great.

โดย:  cheap hunting crossbows  [31 ก.ค. 2557 16:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 110:212

I am so grateful for your blog. Want more.

โดย:  cancer cure  [31 ก.ค. 2557 17:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 111:213

Very informative blog.Really thank you! Keep writing.

โดย:  Free Download  [31 ก.ค. 2557 17:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 112:214

Im obliged for the article post.Really looking forward to read more. Cool.

โดย:  samsung screen repair liverpool  [31 ก.ค. 2557 18:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 113:215

Appreciate you sharing, great article post.Really looking forward to read more. Really Great.

โดย:  juegos de matar animales  [31 ก.ค. 2557 18:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 114:280

c2paoI Definitely, what a great blog and enlightening posts, I will bookmark your site.Have an awsome day!

โดย:  crork mattew  [7 มี.ค. 2558 05:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 115:314

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนจากพืชหากตั้งไว้นานๆ  ประสิทธิภาพจะเสื่อมมั้ยคะ

โดย:  chuthapond  [6 พ.ย. 2560 18:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 116:315

ทางเราเป็นบริษัทฯ ผลิต Silver Nano, Gold Nano, Copper Nano มีโรงงานในกรุงเทพฯ หากท่านใดสนใจ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ได้ที่ ชนิตา 0819353022 ขอบคุณค่ะ

โดย:  ชนิตา  [7 ก.พ. 2563 12:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 117:316

 ผมรบกวนสอบถามอาจารย์ความเข้มข้นของสาร Silver nana กี่ppm ครับถึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ครับ สามารถใช้ฆ่าโคโรน่า virus covid-19 ได้หรือปล่าวครับ ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้กับทุกๆคนด้วยนะครับ

โดย:  Terry  [1 มี.ค. 2563 00:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 118:317

ขอความรู้ Silver Nano กับการฆ่า Colvic-19 ครับ

โดย:  ธนกฤต  [14 เม.ย. 2563 19:22]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 119:328


อยากทราบอะครับว่า ความเข้มข้นของสาร Silver nana กี่ppm ครับถึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และSilver nana กี่ppm สามารถใช้ฆ่าโคโรน่า virus covid-19 ได้

โดย:  suchat  [28 ก.พ. 2565 16:45]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น