สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

เตือนประชาชนงดเผาตอซังข้าว ชี้มีแต่ผลเสีย

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 27 ก.พ. 2552

            นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีชาวนานิยมจุดไฟเผาตอซังข้าวตามคำแนะนำผิดๆ ของกลุ่มคนรับจ้างไถนา ที่จะช่วยให้ไถพรวนดินได้สะดวกมากขึ้น แต่ความจริงแล้วกลับส่งผลเสียอย่างรุนแรงในหลายด้าน ทั้งเพิ่มอุณหภูมิความร้อนในชั้นบรรยากาศ สูญเสียปุ๋ยอินทรียจากธรรมชาติที่ได้จากตอซังข้าว เพราะเป็นการทำลายหน้าดินไปโดยเปล่าประโยชน์ และไฟจากการเผาตอซังข้าวของชาวนาที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจทำอาจจะลามไหม้ตอซังข้าว พืชสวนของชาวบ้านคนอื่นๆ จนได้รับความเสียหายเกิดเป็นคดีความขึ้นได้ และในบางแห่งที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่มีรถสัญจรจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นำมาทั้งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

            ดังนั้น จึงขอฝากเตือนให้งดเผาตอซังข้าวในทุกพื้นที่โดยเด็ดขาด แต่ควรไถกลบตอซังข้าว เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตข้าวในนา โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตแทน

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - แนะชาวไร่ปลูกถั่วแทนเผาซากอ้อย แถมช่วยลดโลกร้อนอีกทาง
บอกข่าวเล่าความ - รณรงค์เกษตรกรปรับคุณภาพดินแทนเผาตอซังข้าว
บอกข่าวเล่าความ - เกษตรกรแนะหยุดเผาตอซังข้าว ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ผลเสียจากการเผาตอซังข้าว...

เกษตรกรที่เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าวโดยทำการเผาตอซังข้าวเพื่อให้เกิดความสะดวกในการไถเตรียมดิน หรือเพื่อต้องการกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เนื่องจากความร้อนจากการเผาตอซังข้าว กล่าวคือ

1. ทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป อนุภาคของดินจับตัวกันแน่นและแข็ง ทำให้รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ การหาอาหารลดลงรวมทั้งเชื้อโรคพืชสามารถเข้าทำลายได้ง่าย

2. สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน คาร์บอนและอินทรียวัตถุในดินเมื่อถูกเผาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพให้อยู่ในรูปที่สามารถสูญเสียไปจากดินได้ง่าย

3. ทำลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินลดลง เช่น กิจกรรมการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปของสารประกอบไนโตรเจนที่พืชใช้ประโยชน์ได้ การแปรสภาพอนินทรีย์ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้ และการย่อยสลายอินทรียสารเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน นอกจากนั้นตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียนที่อาศัยอยู่ในดินหรือตอซังพืชรวมทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรคพืชถูกเผาทำลายไป ซึ่งหากระบบนิเวศน์ของดินไม่สมดุลจะทำให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดได้ง่ายขึ้น

4. สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ให้ความชื้นของดินลดลง

จัดทำโดย : กลุ่มระบบงานวิจัย กองแผนงาน กองแผนงาน ร่วมกับกลุ่มวิจัยและพัฒนาอินทรียวัตถุเพื่อการเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินโดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [27 ก.พ. 2552 16:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอรายละเอียดมากกว่านี้นะคะ

โดย:  รัก  [13 ก.ย. 2552 11:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

อยากรณรงค์เรื่องนี้บ้างจัง

โดย:  จินา  [5 ก.พ. 2553 08:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

อยากให้หยุดการเผาขยะหรือเศษใบไม้และตอซังข้าว,ข้าวโพด,อ้อยด้วย
เพราะผู้ที่เดือดร้อนคือมนุษย์ทุกคนบนโลกโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ
เมื่อไรจะออกกฎหมายควบคุมผู้ที่ชอบเผาซะทีให้มีความผิด จำคุก/ปรับไปเลย
ส่วนพวกเผาป่าเพื่อเอาเนื้อที่นั้นสมควรจำคุกอย่างเดียว
   จากผู้เดือดร้อนเพราะโลกร้อน

โดย:  พิพัฒน์  [21 มี.ค. 2553 16:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

เกษตรกรยังขาดความรู้ตอนนี้เขามีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยตอซังข้าวได้ภายใน5วันจำหน่ายกันแล้ว

โดย:  ชัย  [22 มี.ค. 2553 19:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

ขอรูปจากความเห็นที่1ไปใช้ทำเว็บรณรงค์เรื่องเผาขยะในเชียงใหม่ ขอบคุณค่ะ

โดย:  จุด  [1 เม.ย. 2553 23:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:8

การเผาตอซังมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน

โดย:  สุพัฒตรา  [23 ส.ค. 2553 09:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:9

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

โดย:  เด็กเกษตร  [14 ธ.ค. 2553 00:39]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:10

ที่อยากรู้คือว่ามันได้ธาตุอะไรออกมาจากการเผาตอซัง นอกจากคาร์บอนกับกำมะถัน ส่วนโทษนี่พอรู้แล้วครับว่ามันมีอยู่มาก แต่อยากทราบข้อดีว่ามันได้รับธาตุอะไรไปแทน เวลาจะให้ความรู้เขาอยากให้ทั้ง 2 มุมมอง ที่อยากรู้จะได้ยกข้อดีถ้าไม่เผาที่มีมากกว่าข้อเสียจากการเผาอยู่แล้ว  ผมเป็นชาวสวนธรรมดาไม่มีงบประมาณความรู้ไม่มีแหล่งที่จะนำเถ้าจากตอซังไปวิเคราะห์ธาตุต่างๆได้ หากท่านใดตอบได้ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

โดย:  ธนวัฒน์  [18 ก.ค. 2557 16:22]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น