สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

สศก. เตรียมศึกษาลดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 26 ม.ค. 2553

            สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ (สศก.) ร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศเยอรมนีศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ในการหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน

            นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ (สศก.) กล่าวว่า สศก. ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนี (GTZ) ศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทย เพื่อให้การปลูกปาล์มน้ำมันและการแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อเป็นพลังงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  โดยศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ตลอดห่วงโซ่การผลิต จนถึงการนำไปเป็นพลังงานทดแทนในรูปไบโอดีเซล

            การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย มีความจำเป็นและมีประโยชน์สำหรับการเตรียมการเพื่อรองรับกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าที่จะเข้าสู่ประเทศสหภาพยุโรป ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มที่ยุโรปมีความต้องการนำเข้าเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน แต่มีทัศนคติอีกด้านที่เห็นว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำไปปลูกปาล์มน้ำมันและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 26 มกราคม 2553

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - ปลูกพืชเชื้อเพลิงชีวภาพ กลับทำให้โลกร้อนขึ้น
บอกข่าวเล่าความ - ศึกษาวงจรการผลิตไบโอดีเซล ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บอกข่าวเล่าความ - โลกร้อนทำป่าเสื่อมโทรม ต้นไม้อาจปล่อยคาร์บอนแทนการดูดซับ
บอกข่าวเล่าความ - จุลินทรีย์ ตัวช่วยต้นไม้สู้โลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - แก้โลกร้อน ด้วยวิถีเกษตรไทย
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Please teach the rest of these internet hooilgnas how to write and research!

โดย:  Terrah  [10 พ.ย. 2554 15:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:4

Thanks for sharing. What a plseuare to read!

โดย:  Mahaley  [28 ก.ย. 2555 11:15]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น