สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ทำความรู้จัก Guide Number
2008 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK
          เป็นเลข 3 หลัก ที่ระบุข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับสารอันตรายชนิดนั้น ตามที่กำหนดโดย 2000 Emergency Response Guidebook, US. Department of Transport, Research and Special Programs Administration
         Guide-Number แต่ละหมายเลขจะระบุประเภทสาร และอันตราย พร้อมทั้งหัวข้อต่าง ๆ คือ
         + อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
               - ต่อสุขภาพ
               - เมื่อไฟไหม้หรือระเบิด
         + ความปลอดภัยในที่สาธารณะเกี่ยวกับ
               - โทรศัพท์เรียกทีมฉุกเฉิน
               - ชุดป้องกัน
               -  การอพยพเมื่อมีการหกหรือไฟไหม้
         + การระงับอุบัติภัยกรณีต่าง ๆ
               - ไฟไหม้เล็กน้อย
               - ไฟไหม้ขนาดใหญ่
               - ไฟไหม้ถัง หรือรถ/รถพ่วง
               - เมื่อมีการหกรั่วไหล
               - การปฐมพยาบาล
          ข้อมูลใน Guide-Number เป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องที่ใช้สารอันตราย แต่ผู้ที่จะใช้ข้อมูลสำหรับการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นจริงนั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดี มิฉะนั้นอาจตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกได้
         ตัวอย่าง Guide-Number และการระงับอุบัติภัยกรณีไฟไหม้เล็กน้อยของสารที่มี UN Number ต่าง ๆ
ชื่อสาร
UN Number
Guide Number
ประเภทสาร
การระงับอุบัติภัย
(กรณีไฟไหม้เล็กน้อย)
Acrylonitrile
1093
131P
ของเหลวไวไฟ-เป็นพิษ
อาจโพลีเมอไรซ์รุนแรงเมื่อถูก
ความร้อน หรือเมื่อมีไฟไหม้
- ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ฉีดน้ำเป็นฝอย หรือโฟมทนแอลกอฮอล์
Chlorine
1017
124
ก๊าซ-เป็นพิษ และ/หรือ กัดกร่อน-ออกซิไดซ์ - ใช้น้ำเท่านั้น
- ไม่ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮาลอน
Phosphorus Pentachloride
1310
139
สาร-ทำปฏิกิริยากับน้ำ (ปล่อยก๊าซไวไฟ และก๊าซพิษ) - ผงเคมีแห้ง โซดาแอช ปูนขาว หรือโฟม
- ห้ามใช้น้ำหรือโฟม
Parathion
2783
152
สาร-เป็นพิษ (ติดไฟ) - ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ฉีดน้ำเป็นฝอย
Organic phosphate (dry solid)
2783
152
สาร-เป็นพิษ (ติดไฟ) - ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ฉีดน้ำเป็นฝอย
Trichlofon
2783
152
สาร-เป็นพิษ (ติดไฟ) - ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ฉีดน้ำเป็นฝอย
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800328
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546