สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Arsenic and compounds
CAS Number: 7440-38-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารประกอบเมทัลลอยด์ (Metalloid Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: การทำเหมืองหรือการหลอมถลุง : การหลอมตะกั่ว ทองแดง สังกะสี โคบอลต์ นิกเกิล และทองคำ การผลิต : สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช เชื้อรา สาหร่าย สารปกป้องเนื้อไม้ สารดูดความชื้น แผ่นตะกั่วในแบตเตอรี่ และวัสดุหุ้มสายเคเบิล เครื่องไมโครเวฟ เลเซอร์ หลอดไฟ สารกึ่งตัวนำ แก้วใสหรือเซรามิก เม็ดสี การนำไปใช้และการกำจัด : ใช้ทำความสะอาดเตาเผา ปล่องไฟ หรือหม้อไอน้ำ ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ขัดหรือเผาไม้ที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้สารหนู
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

 • BEI : Inorganic arsenic plus methylated metabolites in urine = 35 ug As/L; end of workweek;
 • Thai BEIs : สารหนูอนินทรีย์ 35 ไมโครกรัม (บวกเมทิลเลท) ต่อลิตรปัสสาวะ (Inorganic arsenic plus methylated in urine 35 µg As/L) ภายหลังการทำงานที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย 4-5 วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บ (End of workweek)
 • Skin Designation (ACGIH) : No
 • Bioaccumulates : Yes
 • TIH : -
 • Ceiling (ACGIH) : -
 • TLV (ACGIH) : 0.01 mg/m3, as As(metal,inorganic compds except arsine)
 • STEL (ACGIH) : -
 • PEL (OSHA) : 0.01 mg/m3, as As(inorganic compds except arsine), 0.5 mg/m3, as As(organic compds)
 • IDLH (NIOSH) : 5 mg/m3, as As(metal,inorganic compds except arsine)
 • Odor Threshold Low : -
 • Odor Threshold High : -
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].