สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
00538 - สารเครื่องสำอาง
โดย: 402  [14 ก.ย. 2550 14:51]  (อ่าน  13,767 / ตอบ 15)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00537 - PRESS OIL D 100
โดย: jirapong  [14 ก.ย. 2550 13:32]  (อ่าน  1,314 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00536 - กำจัดสารเคมี
โดย: วิโรจน์  [14 ก.ย. 2550 11:44]  (อ่าน  8,627 / ตอบ 13)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00535 - โครงสร้างอ่างเก็บเคมี
โดย: เอก  [14 ก.ย. 2550 11:16]  (อ่าน  10,762 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00534 - การเกิดปฏิกริยาของสาร
โดย: momo_otto  [13 ก.ย. 2550 16:16]  (อ่าน  2,037 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00533 - ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม
โดย: รังสรรค์  [12 ก.ย. 2550 16:40]  (อ่าน  4,668 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00532 - อยากทราบเกี่ยวกับแผ่นรองซับเลือดที่วางบนเตียงผ่าตัด
โดย: ผู้อยากรู้  [12 ก.ย. 2550 00:07]  (อ่าน  3,975 / ตอบ 0)
00531 - อยากรู้เรื่องกาวร้อนครับ
โดย: นิพนธ์  [11 ก.ย. 2550 14:52]  (อ่าน  7,692 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00530 - มีบริษัทหรือหน่วยงานไหน ที่รับทำ เอกสาร MSDS บ้างครับ
โดย: จีระพงษ์  [11 ก.ย. 2550 10:25]  (อ่าน  3,193 / ตอบ 2)
00529 - การทำลายนำยา cidex
โดย: สุจิตรา  [11 ก.ย. 2550 01:58]  (อ่าน  5,245 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00528 - การนำกลีเซอรอลไปทำสารประกอบ
โดย: Ko_nanh  [11 ก.ย. 2550 01:10]  (อ่าน  4,544 / ตอบ 4)
00527 - จะใช้โซเดียมซัลไฟด์ปริมาณเท่าใด
โดย: วรรณ  [10 ก.ย. 2550 14:44]  (อ่าน  2,954 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00526 - การบำบัดน้ำเสียทางเคมี
โดย: ไม้  [10 ก.ย. 2550 13:08]  (อ่าน  3,860 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00525 - การตรวจว่ามีเมลานินในอาหารสัตว์หรือไม่
โดย: เจริญชัย  [10 ก.ย. 2550 11:22]  (อ่าน  5,676 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00524 - สารฟอกขาว
โดย: เด็กมหาวิทยาลัยเด็กแนว  [9 ก.ย. 2550 07:06]  (อ่าน  15,069 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00523 - แอลดีไฮด์ คีโตน
โดย: zoz  [9 ก.ย. 2550 00:35]  (อ่าน  25,054 / ตอบ 7)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00522 - อันตรายของกาวที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหาร
โดย: Kaew  [7 ก.ย. 2550 13:17]  (อ่าน  3,666 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00521 - ประโยชน์และโทษของน้ำยาล้างกระจกและน้ำยาล้างห้องน้ำ
โดย: เด็กอาชีวศึกษา  [7 ก.ย. 2550 11:33]  (อ่าน  5,747 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00520 - ประโยชน์ของน้ำยาล้างกระจก
โดย: M  [7 ก.ย. 2550 11:28]  (อ่าน  5,110 / ตอบ 3)
00519 - ประโยชน์และโทษของสารเคมี
โดย: นักศึกษา  [7 ก.ย. 2550 10:02]  (อ่าน  27,034 / ตอบ 21)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00518 - ผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ต่างกันอย่างไร
โดย: ผู้ประกอบการ  [6 ก.ย. 2550 14:24]  (อ่าน  2,845 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00517 - ส่วนผสม
โดย: mauyweekham@gmail.com  [6 ก.ย. 2550 13:27]  (อ่าน  5,177 / ตอบ 2)
00516 - ประเภทกรด
โดย: mauyweekham@gmail.com  [6 ก.ย. 2550 13:23]  (อ่าน  3,659 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00515 - สารเคมีในเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
โดย: ผู้ประกอบการ  [5 ก.ย. 2550 14:01]  (อ่าน  1,519 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00514 - วิธีการผลิต Triacetin(Glyceryl Triacetate) และกลีเซอรอล
โดย: Ko_nanh  [5 ก.ย. 2550 00:04]  (อ่าน  6,720 / ตอบ 12)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00513 - ป้องกันการเกิด silver chloride
โดย: momo_otto  [4 ก.ย. 2550 21:11]  (อ่าน  5,016 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00512 - LD50
โดย: sopon  [4 ก.ย. 2550 17:19]  (อ่าน  3,021 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00511 - วัตถุไวไฟ
โดย: mauyweekham@gmail.com  [4 ก.ย. 2550 16:55]  (อ่าน  14,280 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00510 - กรดไนตริก
โดย: มิลค์  [4 ก.ย. 2550 16:52]  (อ่าน  5,438 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00509 - ทำไม PVC จึงที Tg และ Tm สูงกว่า PVF ครับ
โดย: funnal  [3 ก.ย. 2550 22:04]  (อ่าน  3,101 / ตอบ 1)
00508 - อยากทราบข้อมูลสาร aromatics hydrocabon ค่ะ
โดย: แอปเปิ้ล ค่ะ  [3 ก.ย. 2550 21:34]  (อ่าน  5,696 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00507 - อยากทราบว่าน้ำยาสระผม มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่อะไรบ้างครับ
โดย: NooM  [3 ก.ย. 2550 19:12]  (อ่าน  12,311 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00506 - การซักผ้าของโรงพยาบาล
โดย: สุมล  [3 ก.ย. 2550 15:16]  (อ่าน  18,090 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00505 - ขจัดสารอินนทรีย์ ที่ปนเปื้อนอยู่ในสารอนินทรีย์
โดย: เรืองรอง  [3 ก.ย. 2550 15:13]  (อ่าน  3,618 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00504 - อยากทราบคำนิยามของ Mixer ค่ะ
โดย: ผู้ประกอบการ  [3 ก.ย. 2550 10:01]  (อ่าน  2,095 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00503 - อยากทราบการนำเข้าสารเคมีปราบศัตรูพืช
โดย: อาร์  [31 ส.ค. 2550 15:27]  (อ่าน  2,638 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00502 - อยากทราบ list สารเคมีของ EU ค่ะ
โดย: สุรดา  [30 ส.ค. 2550 17:47]  (อ่าน  7,480 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00501 - ก๊าซผสมถือเป็น substance ที่อยู่ในระเบียบ REACH หรือไม่ เช่น LPG  NGV
โดย: ผู้ประกอบการ  [30 ส.ค. 2550 15:40]  (อ่าน  1,923 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00500 - การดูดซับกลีเซอรอล
โดย: nymph  [29 ส.ค. 2550 22:29]  (อ่าน  2,114 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00499 - GC/MS
โดย: ต้า  [29 ส.ค. 2550 12:50]  (อ่าน  2,462 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00498 - การส่งออกตัวอย่างพืชที่แช่อยู่ในสารเคมีที่ระบุว่าเป็นสารอันตราย
โดย: สาวิกา  [29 ส.ค. 2550 10:56]  (อ่าน  1,256 / ตอบ 0)
00497 - REACh ครอบคลุมถึงแค่ไหนครับ
โดย: ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์  [28 ส.ค. 2550 17:50]  (อ่าน  4,732 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00496 - รากถั่ว
โดย: แก้ม  [28 ส.ค. 2550 16:00]  (อ่าน  2,211 / ตอบ 1)
00495 - ถามข้อมูลเกี่ยวกับ Sovent 3040
โดย: พนักงานโรงงาน  [28 ส.ค. 2550 10:52]  (อ่าน  8,592 / ตอบ 11)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00494 - เกี่ยวกับ Acrylamide ในน้ำดื่ม
โดย: เอ  [27 ส.ค. 2550 16:41]  (อ่าน  1,756 / ตอบ 4)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00493 - มาตรฐานสากลของผลเชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร
โดย: เอ  [27 ส.ค. 2550 14:00]  (อ่าน  9,833 / ตอบ 8)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00492 - อยากทราบว่ามาตราฐานความปลอดภัย
โดย: นักศึกษา กศ.พท  [27 ส.ค. 2550 09:19]  (อ่าน  1,659 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00491 - โทษของสารปรุงแต่ง
โดย: มิยู  [26 ส.ค. 2550 21:50]  (อ่าน  2,636 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00490 - ประโยชน์ของสาร uronic acid
โดย: pk_naja  [25 ส.ค. 2550 19:29]  (อ่าน  2,298 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00489 - allergen ของ EU
โดย: เอ  [25 ส.ค. 2550 17:10]  (อ่าน  5,307 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว