สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย

นาโนซิงค์ออกไซด์

ผู้เขียน: ดร. สุพิณ แสงสุข
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่: 13 พ.ย. 2551

            ซิงค์ออกไซด์เป็นวัสดุในกลุ่มโลหะออกไซด์ที่มีการนำมาใช้งานในรูปแบบของวัสดุนาโน ตัวอย่างการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ได้แก่ การใช้งานในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ ใช้สำหรับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในทางทันตกรรม ใช้ในการบำบัดสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีสมบัติที่ดีในด้านการดูดซับแสง และสมบัติด้านการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง นอกจากนี้ยังใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคนโดยตรงคือเครื่องสำอางโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลชั่นกันแดดที่เริ่มนิยมนำซิงค์ออกไซด์ขนาดนาโนมาใช้เป็นองค์ประกอบ เนื่องจากมีระดับความสามารถในการป้องกันรังสียูวีได้ในระดับเดียวกับอนุภาคซิงค์ออกไซด์ขนาดใหญ่กว่านาโน แต่ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดของโลชั่นกันแดดที่มีอนุภาคนาโนเป็นองค์ประกอบคือการส่งผ่านแสงได้ดีกว่า ทำให้ไม่ทิ้งร่องรอยให้เห็นเป็นสีขาวอย่างชัดเจนบนผิวเมื่อเทียบกับโลชั่นกันแดดที่ใช้อนุภาคขนาดใหญ่ จากเหตุที่ซิงค์ออกไซด์ได้รับความสนใจในการใช้ประโยชน์มากขึ้น ทำให้เกิดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลที่ตามมาคือการศึกษาด้านความเป็นพิษของนาโนซิงค์ออกไซด์ ในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

            ตัวอย่างการศึกษาด้านความเป็นพิษของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อแบคทีเรียแกรมลบโดยใช้ E.coli เป็นตัวแทน ต่อแบคทีเรียแกรมบวกโดยใช้ S.aureus เป็นตัวแทน และต่อเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในระดับเบื้องต้น (T cell) ผลการศึกษาโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ขนาดประมาณ 13 นาโนเมตร แสดงให้เห็นว่า นาโนซิงค์ออกไซด์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ E.coli ได้ที่ระดับความเข้มข้น ≥ 3.4 มิลลิโมล ในขณะที่การเจริญเติบโตของ S.aureus ถูกยับยั้งได้อย่างสมบูรณ์ที่ระดับความเข้มข้น ≥ 1 มิลลิโมล และโดยการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์แบบเดียวกัน พบว่านาโนซิงค์ออกไซด์มีผลต่อ T cell ของมนุษย์เพียงเล็กน้อยที่ระดับความเข้มข้นเดียวกับที่เป็นพิษต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยรวมแล้วผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษที่แตกต่างกันระหว่างระบบของแบคทีเรียและ T cell ของมนุษย์ (1)

            ส่วนการศึกษาถึงระดับความเป็นพิษที่แตกต่างกันระหว่าง ZnO, CuO และ TiO2 ต่อแบคทีเรียและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง เช่น กุ้ง หรือปู เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ชนิด อยู่ในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์จึงใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นตัวแทนสำหรับการศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่าความเป็นพิษของโลหะออกไซด์ (ทั้งในระดับนาโนและขนาดใหญ่) ต่อแบคทีเรีย V.fisheri และต่อกุ้งจัดลำดับได้ดังต่อไปนี้ TiO2 < CuO < ZnO นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่า อนุภาคโลหะออกไซด์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเซลล์จึงจะเป็นสาเหตุของความเป็นพิษ แต่การสัมผัสกันระหว่างเซลล์กับอนุภาคนาโนก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อเยื่อหุ้มเซลล์ได้ (2)

            สำหรับการศึกษาถึงผลของอนุภาคนาโนต่อเซลล์ผิวหนังของคน (human skin fibroblast) พบว่า เซลล์ผิวหนังของคนมีความว่องไวต่อทั้งอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ โดยนาโนซิงค์ออกไซด์มีความเป็นพิษสูงกว่านาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (3)

            จากข้อมูลแสดงในข้างต้นจะเห็นได้ว่าอนุภาคนาโนมีผลต่อเซลของสิ่งมีชีวิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ดังนั้นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนจึงควรพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งต่างๆทั้งที่ตัวผู้ใช้เองและสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง

  1. Wang, B., Feng, W.,  Wang, M., Wang, T., Gu, Y., Zhu, M., Ouyang, H., Shi, J.,Zhang, F., Zhao, Y., Chai, Z, Wang, H. & Wang, J.; Acute toxicological impact of nano- and submicro-scaled zinc oxide powder on healthy adult mice. J. Nano. Res.  10, [2], 263-276 (2008).
  2. Heinlaan, M., Ivask, A., Blinova, I., Dubourguier, H-Ch., & Kahru, A.; Toxicity of nanosized and bulk ZnO, CuO and TiO2 to bacteria Vibrio fischeri and crustaceans Daphnia and Thamnocephalus platyurus. Chemosphere 71, 1308-1316(2008).
  3. Dechsakulthorn, F., Hayes, A., Bakand, L. J. & Winder Ch.; In vitro cytotoxicity assessment of selected nanoparticles using human skin fibroblasts. AATEX 14, 397-400 (2007).
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ซิลเวอร์นาโน
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ไทเทเนียมไดออกไซด์
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - จับตาสินค้านาโน
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีปลอดภัยหรือไม่
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เราสามารถหา ซิงค์ออกไซด์ ได้ที่ไหน อย่างไร

โดย:  ต้องการศึกษา  [4 พ.ย. 2553 20:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

หาซื้อได้จากร้านขายสารเคมีค่ะ

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [9 ธ.ค. 2553 11:06]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

รบกวนถาม ดร. สุพิณ หน่อยคะ  คือ
1. นาโนซิงค์ออกไซด์นี้ สามารถทำละลายในสารตัวใดได้บ้างคะ  
2. แล้วถ้าหนูทำการทดลอง เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเชื้อราบนแผ่นไม้ยางพารา หนูควรจะใช้วิธีใดในการตรวจหาเชื้อราบนแผ่นไม้ยางคะ?


โดย:  ทำโครงงานทางด้านนี้  [11 ธ.ค. 2553 12:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

1. นาโนซิงค์ออกไซด์ไม่ละลายในตัวทำละลายใดๆเลย เนื่องจากเป็นออกไซด์ของโลหะทำให้ทนต่อกรดและด่าง แต่ความเล็กของอนุภาคนาโนทำให้นาโนซิงค์ออกไซด์สามารถแขวนลอยได้ในน้ำ เห็นเป็นเนื้อเดียวเหมือนว่าละลายได้ แต่จริงแล้วเป็นการแขวนลอยที่ยากแก่การตกตะกอน

2. เรื่องการตรวจสอบการยับยั้งเชื้อราต้องลองปรึกษานักจุลชีววิทยาค่ะ

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [13 ธ.ค. 2553 15:41]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:5

รบกวนถาม ดร. สุพิณครับ
ผมคิดว่าจะนำซิงค์นาโนมาใช้ในการย้อมผ้าทำให้สีผ้าทนนานครับมันจะสามารถเป็นไปได้ไหมครับและเราจะตรวจสอบอย่างไรคัฟ

โดย:  นักทำโครงงาน  [12 ก.พ. 2554 21:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:6

ซิงค์ออกไซค์เมื่อผสมกับดินประสิว-แมกนีเซียม-ผงถ่าน-กำมะถัน
จะเกิดการลุกไหม้ขึ้นเองหรือไม่

โดย:  เอ็มไฟเวิร์ค  [27 เม.ย. 2554 21:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:7

รบกวน อ.สุพิณค่ะ
1. จากบทความที่อาจารย์เขียนมา ซิงค์ออกไซด์สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในทางทันตกรรม เเล้วถ้าเป้นยับยั้งเชื้อรา จะมีประสิทธิภาพไมค่ะ

โดย:  ทำโครงงานด้านนี้  [24 พ.ค. 2554 20:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:11

ไทเทเนียมไดออกไซด์ใช้ในการเกษตรได้ใช่ไหมค่ะ

โดย:  เด็กชัง้คิด  [22 มิ.ย. 2554 12:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:12

ลักษณะของซิงค์ออกไซด์ขอดูรูป

โดย:  จันจิรา ชินบุตร  [23 ก.ค. 2554 11:35]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:13

นาโนซิงค์ออกไซด์เมื่อใส่ลงในน้ำยางหรือละลายน้ำธรรมดาอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีโอกาศรวมตัวเป็นอนุภาคใหญ่หรือไม่ ค่ะ ขอดูโครงสร้าวนาโนซิงค์ออกไซด์    (ขอบคุณค่ะ)

โดย:  ยาย่า  [14 ส.ค. 2554 11:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:14

นาโนซิงค์ออกไซด์ * สามารถไช่กับผิวหนังมนุษย์ได้ไหมค่ะ  ?  และ เมื่อใส่ลงในน้ำยางหรือละลายน้ำธรรมดาอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีโอกาศรวมตัวเป็นอนุภาคใหญ่หรือไม่  ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ !

โดย:  ทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องนี้  [20 ส.ค. 2554 17:03]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:15

รบกวนถาม ดร. สุพิณ หน่อยคะ

เราสามารถนำซิงค์ออกไซด์มาใช้เป็นตัวรองรับซิลเวอร์ได้มั้ยคะ
คือหนูไม่แน่ใจว่า ซิงค์ออกไซด์มีรูพรุนหรือเปล่า แล้วถ้าทำได้นี่ควรจะใช้วิธีใดคะ

โดย:  poeypoey  [5 ก.ย. 2554 21:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:16

รบกวนถามอาจารย์ และกราบขอคำตอบ ด่วน นิดนึงครับ
Zinc Nano Powder สามารถช่วยกำจัดนำเสียที่ท่วมขังชาวบ้านอยู่ในขณะนี้ได้หรือไม่ ถ้าได้สัดส่วนที่ใช้เป็นอย่างไร   บ้านผมและเพื่อนบ้านแย่กันมากแล้ว  มี EM ball แต่จะช่วยได้จริงหรือเปล่า ผมกลัวสิ่งที่เหลือคือ ดิน และส่วนผสมอื่นจะตกค้างทำให้เป็นโคลนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น  กรุณาตอบ ด่วนด้วยครับ

โดย:  manoon srisakul  [21 พ.ย. 2554 22:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:17

อ.คับจากข้อความที่2อ่ะคับที่ อ. บอกว่า "ตกตะกอน zinc oxide ได้ยาก"
แล้วมีวิธีไหนที่สามารถตกตะกอนได้บ้างหรอคับ คือว่าผมทำ project เรื่องนี้อ่ะคับ
ซึ่งผมผ่านช่วงของการ syn มาแร้ว ได้ solution สีขาวขุ่น รอเพียงแต่ตกตะกอนแร้วนำไป วิเคราะห์อ่ะคับแต่ผมไม่รุ้ว่าจะตกตะกอนยังไงดีเพราะเห็นมันอยู่ในรูปของsolution อ.พอมีวิธีหรือหลักในการตกตะกอนที่ดีๆหน่อยรึป่าวคับ
ขอบคุณมากน้ะคับถ้าช่วยตอบ

โดย:  somebody  [2 ก.พ. 2555 22:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:18

หาซื้อได้ที่ไหนคะ ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรมีหรือป่าวคะ อยู่ร้อยเอ็ดน่ะค่ะ
หรืออาจารย์มีจำหน่ายทางไปรษณีหรือป่าวคะ

โดย:  เด็กน้อยร้อยเอ็ด  [18 มิ.ย. 2555 09:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:19

ผมจะผสมซฺิงค์ออกไซดืนาโนในน้ำส้มควันไม้เพื่อพ่นพืชจะได้ไหมครับ

โดย:  นภพล  [10 ก.ค. 2555 16:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:20

ที่บ้านทำนา ตอนนี้ใช้น้ำส้มควันไม้ และ ฮอร์โมน ต้นข้าวแข็งแรงและผลผลิตก็มากขึ้นใช้ต้นทุนน้อยกว่าชาวนาทั่วไป แต่ยังมีปัญหาเรื่องเชื้อรา จึงสนใจสารละลายนาโนซิงส์ออกไซด์ ที่ใช้เกี่ยวกับนาข้าว ทดลองในจ.กำแพงเพชร และสถานที่จำหน่ายที่ไหน

โดย:  ลูกชาวนา  [17 ก.ค. 2555 12:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:21

ติดต่อโครงการวิจัยได้ครับ
โทร 0892726540
อ.กฤษณะ

โดย:  โครงการวิจัย  [17 ส.ค. 2555 13:23]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:25

นาโนซิงค์ออกไซด์ คือ ซิงค์ออกไซด์ในรูปของ Powder ที่มีอนุภาคขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
1) สามารถยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
2) สามารถป้องกันรังสี UV
3) มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี
4) เป็นตัวนำความร้อนที่ดี
5) มีความสามารถในการทนไฟ
ด้วยคุณสมบัติหลากหลายของนาโนซิงค์ออกไซด์จึงมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น สิ่งทอ เซรามิค อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง เกษตร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 089 2726540 อ.กฤษณะ

โดย:  kritsana_na  [24 ก.ย. 2555 20:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:29

แล้วถ้านำมาใช้กับทุเรียนละคะจะใช้ได้ไหมกะสวนทุเรียนเป็นราเหมือนกันแต่คนละชนิดเพราะค่ายากันเชื้อราในทุเรียนแพงอยู่คร้า

โดย:  Chanes  [23 มิ.ย. 2556 13:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:30

ขอเสริมนิดนะครับ สังกะสีอ๊อกไซด์ ระดับนาโน มีความเสถียรน้อยกว่าอนุภาคนาโนอื่นมากครับ สามารถสลายตัวได้ทั้งในกรดและเบส ขึ้นกับความเข้มข้นและประเภทของกรดเบสครับ เช่น ถ้านำไปใส่ใน HCL มันจะละลายหายไปทันที กรดอ่อน และเบสอ่อน ต้องใช้เวลา แต่ถ้าในน้ำกระด้าง อาจอยู่ได้นานเป็นปี แต่ถ้าน้ำและแสงยูวี ก็จะเร็วขึ้น อาจเปลี่ยนรูปทรงจากการสลายตัวได้หากนำมาส่องเทียบกับ SEM ครับ

โดย:  another world  [28 ก.ค. 2556 00:23]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:31

รบกวนเรียนถามสั้นๆ นะครับว่า..
นาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง..มีความเป็นไปได้แค่ไหนครับ.

โดย:  Eng.Team  [5 พ.ย. 2556 15:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:32

ระหว่างไมโครซิงค์ออกไซด์ กับ นาโนซิงค์ออกไซด์ คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ต่างกันหรือเปล่า อย่างไร ขอบคุณครับ

โดย:  khatawut  [21 พ.ย. 2556 20:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 22:33

บริษัทฯผม นำเข้า Zinc Oxide 99.75% (Zn > 80%) ใช้ในอุตสาหกรรมยาง ยา และ อาหารสัตว์ แต่ผมไม่รู้ขนาดอนุภาคของมันเท่ากับนาโนหรือไม่ แต่มันเป็นผงละเอียดมาก ยิ่งกว่า แป้งเด็ก ติดต่อซื้อได้ที่ 089 1100 671

โดย:  วี  [12 ธ.ค. 2556 14:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 23:34

ตอนนี้นาโนซิงค์ออกไซต์ นำมาใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชทางการเกษตรแล้วน่ะค่ะ ผ่านการวิจัยในสวนมะนาว และใช้ได้กับพืชหลายชนิด
ผู้ใช้ควรพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ การระบาด ความรุนแรงของโรค พื้นที่ปลูก และอีกหลายๆอย่างประกอบกัน แต่ถ้าถามว่าลดต้นทุน และสามารถกำจัดโรคแคงเกอร์ได้จริงไหม ตอบได้เลยว่าลดต้นทุนได้มาก มีต้นทุนในการฉีดพ่นถังละ 200 ลิตร แค่ประมาณ 20 บาท แต่ถ้าเป็นคอปเปอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 150 บาท (ราคาจังหวัดเพชรบุรี) และสามารถกำจัดได้จริง มีชาวสวนมะนาวในเพชรบุรีหลายท่านใช้แล้วยืนยันผลได้ค่ะ
ดังนั้นถ้าท่านใดสนใจจะใช้จึงขอแนะนำว่าให้สวมหน้ากากป้องกันทุกครั้ง ทั้งในขณะผสมยา และฉีดพ่น รวมถึงแต่งกายให้มิดชิด ฉีดพ่นแล้วกลับมาล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ให้ตรงตามหลัก GAP ค่ะ
ตอนนี้ โอ๋ไปรับของจากทางสถาบันที่ลาดกระบังมาขายให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ ถ้าท่านใดสนใจจะซื้อก็ยินดีค่ะ โทรมาสอบถาม พูดคุยกันได้ค่ะ โทร 081-1359162  email: arashi_13@hotmail.com  facebook: oohsiraprapa  line ID: oohsira
ถุงละ 450 บาท (1 กิโลกรัม) ค่าจัดส่งถุงละ 35 บาท มีบัญชีธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขากรุงเทพ
ไปรับของมาด้วยตนเองของแท้แน่นอนค่ะ เพราะขณะนี้เริ่มมีคนขายค่อนข้างมาก ได้คุยกับทางผู้วิจัยที่สถาบัน ฝากมาบอกว่า ถ้าเป็นนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-Zno) ของแท้ผ่านการวิจัยและรับรองคุณภาพที่กำลังโฆษณา เป็นที่รู้จัก และเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ต้องซื้อจาก 2 แห่งเท่านั้นคือ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง และวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง....จะมี sticker ของสถาบันแปะไว้ที่ถุงค่ะ


โดย:  ooh  [29 มิ.ย. 2557 12:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 24:35

มีผลเสียของ ซิงค์ออกไซต์ คือความสามารถดึงและทนความร้อนได้มาก ทำให้เกิดใบไม่ ตายอดและดอกก็พลิอยากขึ้น

โดย:  สวนส้ม  [2 ส.ค. 2557 09:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 25:36

รบกวนถามนะครับ
ซิงค์ออกไซต์ละลายได้โดยอะไร  เนื่องจากผมจะนำมาทำครีมดันแดด

โดย:  ภพ  [2 ก.ค. 2559 09:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 26:37

ปกตินาโนซิงค์ออกไซด์นำไปใช้ฉีดผ้า รองเท้าเพื่อดับกลิ่น เตรียมที่ความเข้มข้นเท่าไรค่ะ

โดย:  ชาลิกา  [31 มี.ค. 2561 13:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 27:38

สามารถสังเคราะห์นาโนซิงค์อกไซด์เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารได้หรือไม่ มีความปลอดภัยมั้ยครับ

โดย:  ชเนศ วรรณะ  [31 มี.ค. 2563 22:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 28:39

นาโนซิงค์ออกไซด์สามารถนำมาผสมแล้วใส่เครื่องฉีดพ่นเป็นละอองโดนคนได้ไหมครับ
พอจะเเนะนำได้ไหมครับ

โดย:  ทรงสิทธิ์  [16 มิ.ย. 2564 13:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 29:40

ซิงค์ออกไซด์ที่มีขายทั่วไป ใช่นาโนซิงค์ออกไซด์ไหมครับ
ถ้าไม่ใช้ สามารถใช้แทนกันได้ไหมครับ

โดย:  คีนส์  [12 ธ.ค. 2564 12:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 30:41

เป็นงานวิจัยที่สามารจับต้องได้หลากหลายรูปแบบครับขอบพระคุณดร.และทีมงานที่ทำวิจัยเรื่องนี้มากครับสำหรับผมประกอบกิจการอยู่ในสายเกษตรครับคงต้องหาเวลาเข้าไปเรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติมที่ สจล.ในโอกาสอันใกล้นี้ครับ
ขอบพระคุณมากครับ

โดย:  วิโรจน์  [7 พ.ย. 2566 18:09]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น