สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

กลุ่มสมาชิกเอเปกร่วมประชุมลดโลกร้อน

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 27 ม.ค. 2553

            ผู้แทนจากเอเปก ผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ นักวิชาการ และหน่วยงานระดับท้องถิ่นจากเมืองใหญ่ของประเทศสมาชิกเอเปก 15 ประเทศ ร่วมระดมสมองในการศึกษาวิจัยเรื่อง อนาคตของภาวะโลกร้อน ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลก เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของประเทศไทยที่เกิดจากภาวะโลกร้อน โดยมองภาพในระยะยาวอีก 40 ปีข้างหน้า

            ซึ่งผู้แทนแต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน เน้นความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น เพื่อสรุปเป็นบทเรียน ข้อเสนอเชิงนโยบาย นำเสนอผ่านช่องทางเวทีการประชุมต่างๆ เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายของแต่ละประเทศต่อไป

            คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีแผนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกอีกร้อยละ 40 และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชที่ไม่ใช่อาหารจากร้อยละ 8 ในขณะนี้เป็นร้อยละ 20 ในปี 2020

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - กรีนพีซจี้ผู้นำอาเซียนเข้าร่วมประชุมโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน
บอกข่าวเล่าความ - โคเปนเฮเกนเปิดม่านเวทีโลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - ปิดฉากประชุมโลกร้อน... โลกยังเสี่ยงต่อหายนะ
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น