สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

พบ 7 พื้นที่เหมาะทำโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 4 มี.ค. 2553

            กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แถลงว่า จากการศึกษาศักยภาพพลังงานลมในประเทศ โดยการสำรวจ 35 แห่งทั่วประเทศ พบว่ามีพื้นที่เหมาะสมพัฒนาให้เป็นทุ่งกังหันลมได้ 7 แห่ง รวมกำลังผลิตสูงถึงประมาณ 73.25 เมกะวัตต์ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยที่ระดับความสูง 50 เมตร ประมาณ 6.4 เมตรต่อวินาที ได้แก่ บริเวณตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี บริเวณตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา บริเวณตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยในขณะนี้มีเอกชนหลายรายกำลังศึกษาเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขณะเดียวกันก็มีข่าวดีว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เห็นชอบ ให้กิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังลมเป็นกิจการที่สนับสนุนต่อเนื่องต่อการปฏิรูป ที่ดิน จึงคาดว่าจะทำให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ง่ายขึ้น

            ทั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศมาตั้งแต่มีกฎหมายอนุรักษ์ พลังงานปี 2535 โดยดำเนินการทุกภาคส่วน พบว่าช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50,968 ล้านบาท และลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 6.25 ล้านตันคาร์บอน 

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2553

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - ปัญหาพลังงานจากขยะยังต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐ
บอกข่าวเล่าความ - ประเทศไทยกับการรับมือเรื่องโลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - แก้โลกร้อน ด้วยวิถีเกษตรไทย
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น