สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

โครงการอาคารเขียวของภาครัฐ ประสบความสำเร็จในการลดปัญหามลพิษ

ผู้เขียน: สำนักข่าวไทย
วันที่: 18 พ.ย. 2552

            อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผย โครงการอาคารเขียวของภาครัฐ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง สามารถลดปัญหามลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เตรียมต่อยอดโครงการอาคารของราชการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมธนารักษ์จำนวนเกือบ 400,000 แห่งทั่วประเทศ

            กรมควบคุมมลพิษจัดสัมมนาเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสำนักงานเขียว โดยมีนายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า โครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐอาคารเขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารในการลดมลพิษ มุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในการประหยัดพลังงาน ดำเนินการต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว  นับว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการนำร่องอาคารของราชการจำนวน 4 อาคาร คือ อาคารของกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี  สามารถลดการใช้พลังงานในอาคาร ลดการใช้ขยะได้เป็นอย่างมาก

            ทั้งนี้ ในอนาคตมีแผนที่จะต่อยอดโครงการโดยมุ่งเน้นอาคารของราชการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมธนารักษ์จำนวนเกือบ 400,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งกรณีอาคารเดิมและที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ ในเรื่องการลดมลพิษ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยในอาคารเพิ่มมากขึ้น ก่อนขยายผลไปยังอาคารของเอกชน หากประสบความสำเร็จก็จะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ ครม. เพื่อที่จะได้มีการขยายผลโครงการได้เร็วขึ้น

ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - คพ. กำหนดรายการสินค้าและบริการสีเขียว
บอกข่าวเล่าความ - กทม. ดันแนวคิดขยะรีไซเคิล
บอกข่าวเล่าความ - กทม. เดินหน้าลดภาวะโลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - สรุปสถานการณ์มลพิษปี 51 ดีขึ้น เพียงเล็กน้อย
บอกข่าวเล่าความ - คนกรุงเทพฯ ก่อมลพิษแซงหน้ากรุงลอนดอน
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

I sppusoe that sounds and smells just about right.

โดย:  Carly  [10 พ.ย. 2554 21:40]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น