สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

ตรวจสุขภาพคนมาบตาพุดคืบหน้า

ผู้เขียน: หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันที่: 12 ก.ค. 2553

            น.พ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวถึงผลการตรวจสุขภาพของประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจสุขภาพประชาชน ในเขตควบคุมมลพิษและนอกเขตควบคุมมลพิษ รับงบประมาณจากรัฐบาลตั้งเป้าตรวจไว้ 1 หมื่นรายขณะนี้ตรวจสุขภาพได้ประมาณร้อยละ 80 แล้ว ผลการตรวจสุขภาพพบว่า ผลการตรวจอนุพันธ์ของสารเบนซินในปัสสาวะ ในจำนวนประชาชนที่ได้รับการตรวจ 2,892 คน ผลตรวจอยู่ในระดับปกติร้อยละ 96.6 ผิดปกติร้อยละ 3.1 ส่วนผลการตรวจโลหะหนัก จากการตรวจ 500 คน ตรวจพบโลหะหนักประเภทปรอท สารหนู ร้อยละ 34.8 แต่ไม่พบโลหะหนักประเภทตะกั่ว การตรวจพบสารต่างๆ จำเป็นต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้ง และตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมที่บ้าน คนในครอบครัว

            ตอนนี้ได้ส่งข้อมูลให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องและต้องทำอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมายังไม่มีการสร้างฐานข้อมูลสุขภาพที่เป็นระบบ ผลการตรวจสุขภาพไม่สามารถบอกอะไรได้ นอกจากการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ และความร่วมมือ ในการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐ และเอกชน น.พ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ กล่าวปิดท้าย

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2553

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Arsenic
Benzene
Mercury
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - สารเบนซีนกับสุขภาพประชาชนรอบมาบตาพุด
บอกข่าวเล่าความ - พื้นที่มาบตาพุดยังพบสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน
บอกข่าวเล่าความ - ขอต้อนรับเขตควบคุมมลพิษ... มาบตาพุด
บอกข่าวเล่าความ - บุกตรวจมาบตาพุด พบชาวบ้านป่วยอีกเพียบ
บอกข่าวเล่าความ - วุฒิสภาแถลงสารพิษมาบตาพุดเสี่ยงเกิดมะเร็ง
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น