สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
03460 - CAS NO ของ  Gear Lubricant
โดย: Pusita  [18 ต.ค. 2553 14:16]  (อ่าน  1,232 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03458 - โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
โดย: สุปียา  [16 ต.ค. 2553 14:04]  (อ่าน  1,558 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03457 - สารทำความสะอาดที่ใช้ในโรงงานอาหาร
โดย: แฟรี่  [16 ต.ค. 2553 11:35]  (อ่าน  1,766 / ตอบ 1)
03456 - สารกันสนิม
โดย: artithouse  [15 ต.ค. 2553 14:17]  (อ่าน  1,700 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03455 - การทดสอบสินค้าที่ใช้กับอาหาร
โดย: artithouse  [15 ต.ค. 2553 14:07]  (อ่าน  1,273 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03454 - Sodium Hypochlorite's role?
โดย: Smiley  [14 ต.ค. 2553 22:11]  (อ่าน  1,174 / ตอบ 0)
03453 - ความสัมพันธ์ของปากกาเคมีและเพชร ทำไมปากกาเคมีถึงเขียนเพชรติด
โดย: benzii  [14 ต.ค. 2553 19:22]  (อ่าน  1,599 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03452 - เกลือกับครีมอาบน้ำ (Amway อีกแล้ว)
โดย: คนเดิม  [14 ต.ค. 2553 15:55]  (อ่าน  25,203 / ตอบ 54)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03451 - ศูนย์สอบถามเคมี
โดย: กุ๊ก  [14 ต.ค. 2553 14:38]  (อ่าน  1,282 / ตอบ 1)
03450 - ปรอทโดนร่างกายจะมีผลเป็นอย่างไง
โดย: ลูกหมี  [14 ต.ค. 2553 13:47]  (อ่าน  1,254 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03449 - การทดลองสารส้มมาละลายในนม
โดย: เเก๊งเด็กเเสบ 5/1  [13 ต.ค. 2553 17:34]  (อ่าน  1,806 / ตอบ 3)
03448 - L-Lysine Diisocyanate
โดย: Teerut  [13 ต.ค. 2553 17:04]  (อ่าน  1,221 / ตอบ 0)
03447 - อยากทราบอันตรายจากฉนวนไยแก้วและร็อควูล
โดย: วิศาล  [12 ต.ค. 2553 12:21]  (อ่าน  4,821 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03446 - ZnO
โดย: เต้เคมี  [12 ต.ค. 2553 11:10]  (อ่าน  1,588 / ตอบ 0)
03445 - อันตรายจากคลอรีน
โดย: ฮาซัน  [11 ต.ค. 2553 18:14]  (อ่าน  1,461 / ตอบ 0)
03444 - อันตรายจากการเผาไหม้สารเคมี
โดย: มานิต  [11 ต.ค. 2553 09:16]  (อ่าน  1,514 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03443 - อยากทำโรงชุบที่บ้านครับแต่ขาดเรื่องความรู้การบำบัดน้ำเสีย
โดย: ฑศพล  [9 ต.ค. 2553 16:12]  (อ่าน  2,485 / ตอบ 7)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03442 - AHA กับ Vitamin C
โดย: love777  [9 ต.ค. 2553 12:45]  (อ่าน  1,698 / ตอบ 2)
03441 - ชื่อสารสำคัญในมะนาวมี ชื่อว่าอะไรบ้างครับ
โดย: ครับ  [9 ต.ค. 2553 12:06]  (อ่าน  1,654 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03440 - แอลกอฮอล์95%ผลิตที่ไหนบริษัทอะไร
โดย: ณัฐกิตติ์  [8 ต.ค. 2553 18:30]  (อ่าน  1,270 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03439 - มาตรฐานในการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสายยาง
โดย: โรงพยาบาลนครพิงค์  [8 ต.ค. 2553 15:45]  (อ่าน  1,368 / ตอบ 0)
03438 - ชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน
โดย: namwan  [8 ต.ค. 2553 14:55]  (อ่าน  1,222 / ตอบ 0)
03437 - อยากทราบวิธีการใช้โซเดียมไบคาร์บอลเนตในวัว
โดย: นักศึกษาสัตวบาล  [7 ต.ค. 2553 14:29]  (อ่าน  1,346 / ตอบ 0)
03436 - สาร Softex-a
โดย: สะมะ  [7 ต.ค. 2553 13:57]  (อ่าน  2,857 / ตอบ 1)
03435 - การยกเลิกใช้สาร Methylene Chloride และ Trichloroethylene
โดย: ตั้งใจ  [7 ต.ค. 2553 09:20]  (อ่าน  1,680 / ตอบ 3)
03434 - เรื่องความยาวคลื่นค่ะ
โดย: อ้อย  [6 ต.ค. 2553 18:09]  (อ่าน  1,071 / ตอบ 0)
03433 - วิธีการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีในอาหารประเภทโจ๊กผง
โดย: diary  [6 ต.ค. 2553 11:28]  (อ่าน  1,147 / ตอบ 0)
03432 - ยาสีฟันกับทิงเจอไอโอดีน
โดย: กัน  [5 ต.ค. 2553 20:42]  (อ่าน  31,592 / ตอบ 47)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03431 - ร้านจำหน่ายอ๊อกซิเย่นมีที่ไหนแนะนำบ้าง
โดย: สุรเชษฐ  [5 ต.ค. 2553 18:33]  (อ่าน  4,495 / ตอบ 2)
03430 - การแยกน้ำออกจากเอทานอลโดยใช้  molecular sieves  
โดย: สุชาดา  [5 ต.ค. 2553 15:13]  (อ่าน  1,948 / ตอบ 0)
03429 - การนำเข้าเคมีภัณฑ์
โดย: นรานิษฐ์  [4 ต.ค. 2553 11:56]  (อ่าน  2,090 / ตอบ 4)
03427 - สูตรทำครีม
โดย: พอฤทัย  [2 ต.ค. 2553 17:02]  (อ่าน  1,635 / ตอบ 0)
03426 - สารปรุงแต่งมีกี่ชนิด
โดย: วรางคณา  [30 ก.ย. 2553 12:24]  (อ่าน  1,617 / ตอบ 1)
03425 - สารส้มสามารถละลายน้ำกินได้ไหมครับ
โดย: มานัส  [29 ก.ย. 2553 10:54]  (อ่าน  1,787 / ตอบ 0)
03424 - เอกสารมาตรฐาน RoHS
โดย: jack  [29 ก.ย. 2553 09:43]  (อ่าน  1,155 / ตอบ 0)
03423 - เอทานอลข้าวโพด อ้อย เซลลูโลส
โดย: ฟ้า  [29 ก.ย. 2553 09:33]  (อ่าน  1,630 / ตอบ 3)
03422 - ขวดพลาสติก
โดย: น้องแอน  [29 ก.ย. 2553 00:10]  (อ่าน  1,227 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03421 - การนำเข้าวัตถุอันตราย 4 (กรอ)
โดย: นลินี  [28 ก.ย. 2553 11:06]  (อ่าน  1,124 / ตอบ 0)
03420 - PAH content
โดย: artit  [27 ก.ย. 2553 16:21]  (อ่าน  1,888 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
03419 - ส่วนผสมเหล่านี้ในสเปรย์ มีหน้าที่อะไรครับ
โดย: ออพ  [27 ก.ย. 2553 13:18]  (อ่าน  1,489 / ตอบ 1)
03418 - จะทดสอบสารอาหารในกล้วยได้อย่างไรและใช้อะไรเป็นตัวทดสอบ
โดย: นู๋ดาว  [25 ก.ย. 2553 22:11]  (อ่าน  1,218 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03417 - การแจ้ง สอ 4  ต้องแนบเอกสารอะไรบ้างครับ
โดย: จป  [25 ก.ย. 2553 13:57]  (อ่าน  1,276 / ตอบ 0)
03416 - สารทำความสะอาดมีสมบัติอย่างไร
โดย: เปรี้ยว1.5รุ่น109  [25 ก.ย. 2553 10:40]  (อ่าน  1,538 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
03415 - หาซื้อผงเคมี หรือ สารเคมีครับ
โดย: สุกรี  [23 ก.ย. 2553 16:37]  (อ่าน  1,502 / ตอบ 1)
03414 - Cas No. ของ Fluoroacrylate copolymer
โดย: นภัสนันท์  [23 ก.ย. 2553 10:55]  (อ่าน  1,623 / ตอบ 1)
03413 - อยากทราบเรื่องสารทดแทน diethyleneglycol dimethyl ether
โดย: mura40  [22 ก.ย. 2553 14:23]  (อ่าน  1,422 / ตอบ 1)
03411 - surfactant
โดย: ทวีศักดิ์  [21 ก.ย. 2553 06:58]  (อ่าน  1,190 / ตอบ 0)
03410 - ราคาสารกันหืน
โดย: wattanasak  [20 ก.ย. 2553 18:04]  (อ่าน  1,410 / ตอบ 0)
03409 - สารกันบูดในอาหาร
โดย: เจ้าญ่า  [20 ก.ย. 2553 17:38]  (อ่าน  1,855 / ตอบ 1)
03408 - ส่วนผสมกาวอีพ๊อกซี่ สีใส
โดย: สุนทรี บีดินและ  [20 ก.ย. 2553 16:59]  (อ่าน  1,704 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว