สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
00879 - แคปป้าคาราจีแนน-แซนแทนกัม
โดย: องอาจ  [9 เม.ย. 2551 23:06]  (อ่าน  12,360 / ตอบ 15)
00877 - คลอรีนน้ำ
โดย: สมศักดิ์ ฮุนพงษ์สิมานนท์  [8 เม.ย. 2551 21:32]  (อ่าน  4,644 / ตอบ 1)
00876 - มันจะเป็นผลกระทบกับส่วนไหนของร่างกายบ้างคะ
โดย: ลูกชิ้น  [8 เม.ย. 2551 16:48]  (อ่าน  1,281 / ตอบ 2)
00874 - อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาร PBT และ vPvB คืออะไรครับ
โดย: กฤษณพน ช่วยไทย  [8 เม.ย. 2551 12:01]  (อ่าน  4,990 / ตอบ 4)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00873 - กินสารส้มเป็นอันตรายหรือไม่คะ
โดย: ลูกชิ้น  [8 เม.ย. 2551 11:20]  (อ่าน  98,021 / ตอบ 42)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00872 - สารเคมี
โดย: สมหวัง  จันใด  [4 เม.ย. 2551 17:23]  (อ่าน  1,396 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00871 - ระหว่าง IPA กับ Ethanol
โดย: Safety & Environment  [3 เม.ย. 2551 11:12]  (อ่าน  20,107 / ตอบ 20)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00870 - อยากทราบการเตรียมสารละลายคลอรีน 200 ppmme อย่างไรครับ
โดย: au  [3 เม.ย. 2551 09:48]  (อ่าน  3,492 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00868 - อยากทราบเกี่ยวกับการนำเข้าปุ๋ยเคมีทางการเกษตร ปี 2550 ค่ะ
โดย: บุษบงค์  ฝั้นแจ้ง  [2 เม.ย. 2551 16:28]  (อ่าน  2,806 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00867 - ความเข้มข้นกรดซัลฟูริกเจือจาง
โดย: rattatam  [1 เม.ย. 2551 21:11]  (อ่าน  3,510 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00866 - หมึกพิมพ์ injet พอเคลือบกระดาษมันแล้วสามารถล้างออกไหม
โดย: กิฟอะนันต์  [31 มี.ค. 2551 19:49]  (อ่าน  1,747 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00864 - สารลดแรงตึงผิวนำไปใช้กำจัดความกระด้างของน้ำได้หรือไม่
โดย: คุณน้อย  [30 มี.ค. 2551 11:07]  (อ่าน  1,692 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00863 - อยากทราบวิธีการกำจัดหรือการจัดการกับ ethyl chloroformate
โดย: Mr. Songtham  [27 มี.ค. 2551 10:12]  (อ่าน  1,688 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00862 - รูปภาพอุบัติเหตุจากสารเคมี
โดย: por  [26 มี.ค. 2551 15:32]  (อ่าน  5,866 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00861 - สารเคมีเหล่านี้มีผลต่อบ่อบำบัดหรือไม่
โดย: มยุรี  สามะเด็ง  [25 มี.ค. 2551 14:35]  (อ่าน  1,752 / ตอบ 2)
00860 - สารเคมีในวงการเกษตรที่เป็น สารกำจัดแมลงชนิดดูดซึม
โดย: azolla  [22 มี.ค. 2551 17:58]  (อ่าน  3,183 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00859 - สาร PCBs
โดย: M  [21 มี.ค. 2551 15:04]  (อ่าน  2,387 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00858 - สารพิษในโรงงานผลิตยางรถยนต์
โดย: นิสิตปี 4  [20 มี.ค. 2551 19:49]  (อ่าน  5,313 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00857 - IPA (Iso Propyl Alcohol)
โดย: Silicone Man  [20 มี.ค. 2551 10:15]  (อ่าน  5,337 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00856 - แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมืรั่วไหลในสถานประกอบการจะทำอย่างไร
โดย: คุณพิทักษ์  [19 มี.ค. 2551 15:52]  (อ่าน  3,112 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00855 - ยาฆ่าหญ้าในปัจจุบันกับยาฆ่าแมลงในปัจจุบันอันไหนอันตรายกว่ากันครับ
โดย: um  [19 มี.ค. 2551 13:57]  (อ่าน  1,554 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00854 - สงสัยเรื่องโรคไข้กระต่าย
โดย: นัตตี้  [18 มี.ค. 2551 12:03]  (อ่าน  1,406 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00853 - การแยกทองคำจากคอลลอยอาทิผงปูนที่มีความเล็กของมากกว่า 200 ไมคอน
โดย: zaoil  [17 มี.ค. 2551 19:17]  (อ่าน  2,707 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00852 - อยากทราบความหมายและประเภทของสารทำความสะอาด
โดย: โอ๋  [17 มี.ค. 2551 13:24]  (อ่าน  4,461 / ตอบ 11)
00851 - รายชื่อสารเคมีที่ห้ามนำเข้า
โดย: ยะมะโตะ  [15 มี.ค. 2551 15:41]  (อ่าน  4,847 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00850 - สารเคมีที่นำมาใช้ในการดับไฟป่าคือสารใด
โดย: สส  [15 มี.ค. 2551 12:28]  (อ่าน  4,170 / ตอบ 5)
00849 - อยากทราบปริมาณที่อนุญาตให้เก็บสารเคมีไว้ได้ IPA ,METHANOL ALCOHOL,TRICHLORL ENTYLENE
โดย: UN UN  [14 มี.ค. 2551 16:51]  (อ่าน  1,629 / ตอบ 1)
00848 - Classification and Labelling (Safety Data Sheet)
โดย: เอ  [14 มี.ค. 2551 15:56]  (อ่าน  2,529 / ตอบ 8)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00847 - สารเร่งตกตะกอน PAC และ Polymer
โดย: rot  [14 มี.ค. 2551 11:17]  (อ่าน  65,558 / ตอบ 45)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00846 - อยากทราบว่าสารแคร์ราจีแนนกับสารฟิลลิจีนินใช่สารตัวเดียวกันหรือไม่
โดย: บุญชัย  [13 มี.ค. 2551 12:30]  (อ่าน  1,365 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00845 - Thallium Acetate
โดย: Ae  [13 มี.ค. 2551 12:12]  (อ่าน  1,845 / ตอบ 2)
00844 - ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารส้มในระยะยาวจะมีผลต่อร่างกายเราหรือไม่
โดย: Kan  PHo  [13 มี.ค. 2551 10:41]  (อ่าน  3,220 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00843 - Diproportionated rosin
โดย: -  [12 มี.ค. 2551 16:22]  (อ่าน  1,378 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00842 - พื้นที่อับอากาศ
โดย: นพดล ภู่สำเภา  [11 มี.ค. 2551 17:11]  (อ่าน  2,059 / ตอบ 2)
00841 - PVA
โดย: POG-PAG  [8 มี.ค. 2551 10:05]  (อ่าน  22,515 / ตอบ 11)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00840 - MSDS of Bromophenol blue
โดย: sawittri  [5 มี.ค. 2551 18:51]  (อ่าน  2,904 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00839 - การใช้สารเคมี Glyoxal
โดย: ผู้ผลิตเครื่องมืแพทย์  [5 มี.ค. 2551 10:07]  (อ่าน  4,370 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00838 - สารยับยั้ง (Inhibited) ของ Acrylonitrile
โดย: น้องแแลป  [4 มี.ค. 2551 23:05]  (อ่าน  1,817 / ตอบ 1)
00837 -  Inhibited หรือสารยับยั้งของ ตัวAcrylonitrile
โดย: น้องแลป  [4 มี.ค. 2551 22:52]  (อ่าน  1,306 / ตอบ 1)
00836 - ต้องการข้อมูลการเก็บรักษาสารละลายที่มีส่วนประกอบ ฟอร์มาลิน 10%
โดย: Chemical lab  [3 มี.ค. 2551 20:47]  (อ่าน  1,843 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00835 - ต้องการข้อมูลสารเคมี ฟอร์มาลิน
โดย: ต้องการข้อมูลสารเคมี ฟอร์มาลิน  [3 มี.ค. 2551 18:19]  (อ่าน  1,722 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00834 - Fatty Acids
โดย: คุณบัว  [3 มี.ค. 2551 16:35]  (อ่าน  2,862 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00833 - อยากได้แนวข้อสอบ ป.โทวิศวะกรรมความปลอดภัย ค่ะ
โดย: benz  [2 มี.ค. 2551 22:02]  (อ่าน  5,759 / ตอบ 8)
00832 - อยากทราบวิธีบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้า
โดย: บอยครับ  [2 มี.ค. 2551 10:39]  (อ่าน  2,963 / ตอบ 2)
00831 - อันตรายสารประกอบ PFOS ต่อสิ่งมีชีวิต
โดย: กฤษณา บัวรัตนกาญจน์  [29 ก.พ. 2551 16:54]  (อ่าน  2,484 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00830 - Meterial Organic Non Glycerol
โดย: คุณบัว  [29 ก.พ. 2551 12:09]  (อ่าน  1,466 / ตอบ 2)
00829 - เรียนถาม  นพ.พิบูล  อิสสระพันธุ์ และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น
โดย: ลิงน้อย  [27 ก.พ. 2551 16:17]  (อ่าน  80,274 / ตอบ 133)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00828 - อยากทราบว่าเสื้อที่ใช้ในการสวมใส่เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กมีขายที่ไหนบ้าง และราคาประมาณเท่าไหร่
โดย: QA  [27 ก.พ. 2551 15:50]  (อ่าน  1,329 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00827 - เรียนถาม รศ.สุชาตา
โดย: unithai  [26 ก.พ. 2551 16:16]  (อ่าน  1,327 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00826 - อยากรู้มาก
โดย: unithai  [26 ก.พ. 2551 09:48]  (อ่าน  1,409 / ตอบ 1)