สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
00609 - สารทำความสะอาด
โดย: แอน  [22 ต.ค. 2550 15:51]  (อ่าน  80,786 / ตอบ 64)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00608 - มาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน
โดย: อำนาจ น.ศ ป.ตรี  [22 ต.ค. 2550 15:30]  (อ่าน  3,644 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00607 - สารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร
โดย: วิทยา  กาดแก้ว  [20 ต.ค. 2550 16:20]  (อ่าน  2,751 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00606 - ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย
โดย: student  [19 ต.ค. 2550 14:38]  (อ่าน  5,872 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00605 - การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
โดย: หมูเจ    [19 ต.ค. 2550 13:38]  (อ่าน  1,594 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00604 - อยากทราบว่ามีกาวอะไรบ้างที่สามารถใช้กับอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารได้บ้าง
โดย: moox  [19 ต.ค. 2550 11:10]  (อ่าน  1,738 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00603 - การจดทะเบียนสารเคมีตามกฎระเบียบ REACH
โดย: ผู้ประกอบการ  [19 ต.ค. 2550 10:35]  (อ่าน  1,375 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00602 - อยากทราบ mechanism ของ 2,4-D
โดย: นิสิต  [18 ต.ค. 2550 17:39]  (อ่าน  1,258 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00601 - อยากทราบวิธีการบำบัด Cyanide ขอด่วนครับ
โดย: นิสิต  [18 ต.ค. 2550 11:21]  (อ่าน  1,929 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00600 - วิธีการทำลาย palladium on activated charcoal
โดย: คุณเค  [18 ต.ค. 2550 11:11]  (อ่าน  1,630 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00599 - ใครรู้
โดย: นก  [17 ต.ค. 2550 19:53]  (อ่าน  1,350 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00598 - โครงสร้างเคมี ของเมทิลเอสเตอร์ รวมกับน้ำสารส้มเจือจาง
โดย: สมภพ  [17 ต.ค. 2550 17:44]  (อ่าน  2,815 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00597 - สารเคมีไวไฟต้องมีสายดิน
โดย: นา  [17 ต.ค. 2550 15:48]  (อ่าน  3,823 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00596 - สอบใบขับขี่ชนิดที่ 4 ดูข้อมูลใด้จากเวปไหนบ้างครับ
โดย: ดาวตก  [17 ต.ค. 2550 14:28]  (อ่าน  94,651 / ตอบ 114)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00595 - ข้อมูลความปลอดภัยของก๊าซอาร์กอน
โดย: สุกัญญา  [16 ต.ค. 2550 21:54]  (อ่าน  2,975 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00594 - อยากทราบว่าเมื่อเกิดการปนเปื้อนของสาร 2,4-D
โดย: นิสิต  [16 ต.ค. 2550 21:12]  (อ่าน  1,337 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00593 - อยากทราบวิธีการบำบัด Cyanide ใน metal-plating waste
โดย: 123  [16 ต.ค. 2550 20:09]  (อ่าน  1,819 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00592 - การแก้ไขปัญหาสารแคดเมียมในลุ่มลำน้ำแม่ตาว
โดย: กลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  [16 ต.ค. 2550 18:54]  (อ่าน  2,130 / ตอบ 1)
00591 - พลาสติคมีกี่ประเภท ที่ใช้กับไมโครเวฟได้คือประเภทไหน
โดย: วัชระ  [16 ต.ค. 2550 18:21]  (อ่าน  2,390 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00590 - ขอรบกวนสอบถามเรื่องสารเคมี
โดย: แตง  [16 ต.ค. 2550 12:54]  (อ่าน  1,582 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00589 - อาเซนิก
โดย: tat  [15 ต.ค. 2550 19:57]  (อ่าน  2,451 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00588 - การเชื่อมโลหะโดยใช้ก๊าซอาร์กอน
โดย: phussadee  [15 ต.ค. 2550 19:26]  (อ่าน  2,705 / ตอบ 1)
00587 - พรบ. วัตถุระเบิด และสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด
โดย: เติง  [15 ต.ค. 2550 16:04]  (อ่าน  3,787 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00586 - อยากทราบ MSDS ของ SULPHUR  MOLTEN
โดย: Bawloy_Safety  [15 ต.ค. 2550 15:29]  (อ่าน  12,072 / ตอบ 22)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00585 - ASTM standard
โดย: Ead  [15 ต.ค. 2550 12:07]  (อ่าน  3,022 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00584 - ประโยชน์และโทษของสารเคมีในชีวิตประจำวัน
โดย: เด  [14 ต.ค. 2550 20:00]  (อ่าน  71,628 / ตอบ 30)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00583 - Silvernano
โดย: หนึ่ง  [12 ต.ค. 2550 15:44]  (อ่าน  1,698 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00582 - การกำจัดสารเคมีในโรงพยาบาล
โดย: สุดธิดา  [11 ต.ค. 2550 14:00]  (อ่าน  5,013 / ตอบ 6)
00581 - แหล่งจัดเก็บสารเคมีที่ดี
โดย: นา  [11 ต.ค. 2550 13:50]  (อ่าน  1,382 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00580 - MSDS สำหรับผลิตภัณฑ์(ที่ไม่ใช่สารเคมี)จำเป็นต้องมีหรือไม่ ?
โดย: เพ็ญลดา  [10 ต.ค. 2550 14:24]  (อ่าน  1,598 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00579 - ลวกผักสามารถทำลายสารเคมีได้หรือไม่
โดย: คนรักสุขภาพ  [9 ต.ค. 2550 14:15]  (อ่าน  1,522 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00578 - คาร์โบซัลแฟน
โดย: คนนอก  [9 ต.ค. 2550 13:18]  (อ่าน  3,123 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00577 - การบรรจุผลิตภัณฑ์กระป๋องอัดแก๊ส LPG
โดย: ALV  [9 ต.ค. 2550 09:44]  (อ่าน  5,821 / ตอบ 4)
00576 - การใช้คลอรีนไดออกไซด์ในการล้างผักและผลไม้
โดย: Isara  [9 ต.ค. 2550 08:09]  (อ่าน  6,208 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00575 - ขอบเขต
โดย: somphote    [8 ต.ค. 2550 15:57]  (อ่าน  2,017 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00574 - ฉลากของวัตถุอันตรายที่ใช้ติดบนถังบรรจุภัณฑ์
โดย: ทีเอส  [8 ต.ค. 2550 15:06]  (อ่าน  2,452 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00573 - สารละลายคลอรีน ไดออกไซด์
โดย: Issara  [6 ต.ค. 2550 00:41]  (อ่าน  2,742 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00572 - จะค้นหา ผู้ประกอบการนำเข้า ผลิด วัตถุอันตรายประเภทต่างๆ ได้อย่างไร
โดย: วิรัช  [3 ต.ค. 2550 07:48]  (อ่าน  1,375 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00570 - หา MSDS ไม่เจอค่ะ
โดย: หน่อย  [2 ต.ค. 2550 16:25]  (อ่าน  1,606 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00569 - REACH
โดย: ผู้ประกอบการ  [2 ต.ค. 2550 16:08]  (อ่าน  1,338 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00568 - สงสัย
โดย: ต้น  [2 ต.ค. 2550 12:40]  (อ่าน  1,196 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00567 - Polyurethane foam กับระเบียบ REACH
โดย: Tanyasorn  [2 ต.ค. 2550 11:30]  (อ่าน  2,020 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00564 - ขอข้อมูลเรื่องสารเปลื่ยนแปลงหน่อยได้ไหมค่า
โดย: kanchana  kijsaung  [1 ต.ค. 2550 17:08]  (อ่าน  1,249 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00563 - CAS no.9016-45-9
โดย: ดวงกมล  [1 ต.ค. 2550 11:12]  (อ่าน  2,478 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00562 - ต้องการเติมคลอรีนน้ำ 10% ให้คลอรีนตกค้างสำหรับฆ่าเชื้อ 0.3ppm
โดย: ไพโรจน์  สังข์ทองจีน  [28 ก.ย. 2550 15:42]  (อ่าน  64,020 / ตอบ 102)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00561 - ขอทราบรายละเอียดของสาร HFC
โดย: Mol  [28 ก.ย. 2550 10:32]  (อ่าน  3,374 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00560 - MSDS
โดย: บ.ซี ซี เค  [28 ก.ย. 2550 10:16]  (อ่าน  2,745 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00559 - การตรวจแคดเมียม
โดย: นันทนา  [28 ก.ย. 2550 09:51]  (อ่าน  1,656 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00558 - สารยับยั้งการสุกของผลไม้
โดย: อนุสรา มะฝั้น  [28 ก.ย. 2550 01:42]  (อ่าน  5,514 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00557 - Food Additive
โดย: Chokniti  [27 ก.ย. 2550 19:07]  (อ่าน  2,049 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว