สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
00681 - สารมีในเคมีในเสื้อผ้า
โดย: Ja  [24 พ.ย. 2550 16:23]  (อ่าน  1,612 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00680 - อยากทราบวิธีการเตรียมสารเคมีค่ะ
โดย: ปลายฟ้า  [24 พ.ย. 2550 09:07]  (อ่าน  32,611 / ตอบ 27)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00678 - ออกซิไดซ์
โดย: แก้ม  [23 พ.ย. 2550 11:36]  (อ่าน  6,653 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00677 - การสกัด malva nut gum
โดย: PanG  [22 พ.ย. 2550 15:02]  (อ่าน  1,924 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00676 - การสกัดของเหลวด้วยของเหลว
โดย: ฮัฟนี  [21 พ.ย. 2550 21:51]  (อ่าน  10,499 / ตอบ 5)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00675 - สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์  ( ข้อมูลจากฉลากที่ขวดสาร )
โดย: เด่ะนี  [21 พ.ย. 2550 12:14]  (อ่าน  3,849 / ตอบ 4)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00673 - สารที่ชะลอการเกิดราในขนมปัง
โดย: onann  [20 พ.ย. 2550 19:50]  (อ่าน  11,512 / ตอบ 11)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00672 - สารอะไรทำให้พลาสติกแข็งตัว
โดย: ทิม  [20 พ.ย. 2550 11:17]  (อ่าน  3,968 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00671 - เคมี
โดย: นู๋เดียว  [19 พ.ย. 2550 14:01]  (อ่าน  1,541 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00670 - อยากทำเอกสารเผยแพร่ในเรื่องความความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
โดย: แฮม  [19 พ.ย. 2550 11:07]  (อ่าน  1,356 / ตอบ 2)
00669 - ขวดน้ำพลาสติก
โดย: นู๋เดียว  [18 พ.ย. 2550 16:43]  (อ่าน  28,121 / ตอบ 21)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00668 - เคมีที่อยากรู้
โดย: นู๋เดียว  [18 พ.ย. 2550 16:35]  (อ่าน  1,221 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00667 - bacillus subtilis สามารถผลิตเอ็นไซม์ไลเปสจะมีส่วนสามารถบำบัดน้ำเสียได้หรือเปล่าครับ
โดย: นักศึกษา  [18 พ.ย. 2550 11:55]  (อ่าน  2,739 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00666 - วัฏจักรบอร์น  ฮาเบอร์
โดย: แก้ม  [18 พ.ย. 2550 11:38]  (อ่าน  9,721 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00665 - วิเคราะห์สาร
โดย: ปาริชาติ  [18 พ.ย. 2550 09:41]  (อ่าน  1,372 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00664 - sodium nitride เป็นสารอันตรายหรือเปล่าคะ
โดย: first  [16 พ.ย. 2550 11:09]  (อ่าน  2,559 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00663 - ขอทราบ ร้านจำหน่ายสารเคมี ที่อยู่แถวๆ ม.เกษตร  หรือ ใกล้ๆบางเขน
โดย: toeman  [15 พ.ย. 2550 18:57]  (อ่าน  15,662 / ตอบ 23)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00662 - รูปภาพอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมี
โดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี  [15 พ.ย. 2550 17:25]  (อ่าน  2,980 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00661 - อันตรายจากการใช้สารเคมี
โดย: ชายนิรนาม  [15 พ.ย. 2550 12:03]  (อ่าน  2,060 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00660 - เรื่อง methazole
โดย: นำ  [14 พ.ย. 2550 11:51]  (อ่าน  1,416 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00659 - 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
โดย: garfil_1014@hotmail.com  [14 พ.ย. 2550 11:00]  (อ่าน  1,448 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00658 - การตรวจสุขภาพของคนที่ทำงานกับน้ำยาล้างฟิลม์
โดย: นิริณา  [14 พ.ย. 2550 10:34]  (อ่าน  1,306 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00657 - เรื่องสารเคมีทำอย่างไรให้พนง.ทุกคนตระหนัก
โดย: นา  [14 พ.ย. 2550 10:34]  (อ่าน  3,308 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00656 - บทความความปลอดภัยและสุขภาพ
โดย: ศุภกรณ์  [13 พ.ย. 2550 16:33]  (อ่าน  9,579 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00654 - ผลของ acetone ตกค้าง
โดย: นักศึกษา  [12 พ.ย. 2550 23:47]  (อ่าน  1,636 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00653 - ประโยชน์และโทษของสารเคมี
โดย: นักศึกษา  [12 พ.ย. 2550 20:19]  (อ่าน  36,548 / ตอบ 19)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00652 - เราจะตรวจสอบสารตะกั่วในอาหารได้อย่างไรบ้าง
โดย: วนิดา  สมโสภาพ  [12 พ.ย. 2550 13:00]  (อ่าน  4,439 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00651 - CBT
โดย: แก้ม  [12 พ.ย. 2550 11:54]  (อ่าน  1,367 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00650 - Polyacrylic acid ละลายอะไรได้บ้าง
โดย: Benz  [11 พ.ย. 2550 21:05]  (อ่าน  1,607 / ตอบ 1)
00649 - ข้อควรปฏิบัติเมื่อทำงานกับสารเคมีเพื่อไม่ให้มีผลระยะยาวกับรางกาย และเมื่อมีสารเคมีเข้าสู้ร่ายการควรจะทำอย่างไรบ้าง
โดย: คนที่ทำงานกับสารเคมี  [10 พ.ย. 2550 14:47]  (อ่าน  2,839 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00648 - CBT
โดย: แก้ม  [10 พ.ย. 2550 12:33]  (อ่าน  1,219 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00647 - Annex XIV
โดย: TEC  [10 พ.ย. 2550 10:42]  (อ่าน  1,364 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00646 - หลักการทำ Blank
โดย: mayura  [8 พ.ย. 2550 13:08]  (อ่าน  11,940 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00645 - สาร
โดย: ส้ม  [8 พ.ย. 2550 11:29]  (อ่าน  1,576 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00644 - สารในชีวิตประจำวัน
โดย: เด็กขอนแก่นก้อได้แค่เนี่ย  [6 พ.ย. 2550 21:13]  (อ่าน  122,217 / ตอบ 110)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00643 - 2,4,6-Tri-tert-butylphenol (CAS 732-26-3)
โดย: Puntanawut  [6 พ.ย. 2550 18:35]  (อ่าน  1,798 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00642 - อยากทราบงานวิจัยที่นักวิจัยได้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องโลหะหนักในตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปค่ะจะหาข้อมูลได้จากไหนค่ะ
โดย: ........JJ........  [5 พ.ย. 2550 16:19]  (อ่าน  1,589 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00641 - สารตั้งต้นของ Cellosolve Acetate
โดย: lovermoonjoy  [5 พ.ย. 2550 16:13]  (อ่าน  2,001 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00640 - ยาฆ่าแมลง
โดย: chidchaya  [5 พ.ย. 2550 09:21]  (อ่าน  1,850 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00639 - อยากทราบข้อมูลของการใช้ห้องปฏิบัติการ
โดย: Nest  [3 พ.ย. 2550 20:56]  (อ่าน  2,555 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00638 - IUCLID5
โดย: TEC  [3 พ.ย. 2550 15:25]  (อ่าน  1,488 / ตอบ 7)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00637 - สารในชีวิตประจำวัน
โดย: อินเตอร์เน็ต  [2 พ.ย. 2550 16:50]  (อ่าน  4,065 / ตอบ 30)
00636 - สารส้ม
โดย: นักเรียนม.ต้น  [2 พ.ย. 2550 14:51]  (อ่าน  1,581 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00635 - หม้อข้าวหม้อแกงลิง
โดย: แก้ม  [2 พ.ย. 2550 12:16]  (อ่าน  1,318 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00634 - อยากทราบว่าน้ำที่หยดออกมาจากเครื่องปรับอากาศ จะประกอบด้วยสารพิษชนิดใดบ้าง
โดย: วรพจน์ ทองเรือง  [1 พ.ย. 2550 16:26]  (อ่าน  8,611 / ตอบ 5)
00633 - มวลของโลก
โดย: แก้ม  [1 พ.ย. 2550 11:49]  (อ่าน  2,073 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00632 - White Kerosene
โดย: นันท์นภัส  [1 พ.ย. 2550 11:20]  (อ่าน  1,584 / ตอบ 0)
00631 - ยาคูล
โดย: ริต้า  [31 ต.ค. 2550 14:00]  (อ่าน  1,650 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00630 - ตารางธาตุ
โดย: แก้ม  [31 ต.ค. 2550 13:43]  (อ่าน  2,971 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00629 - ออกแบบและสร้างถังเก็บ
โดย: ทศพล  [31 ต.ค. 2550 13:23]  (อ่าน  1,447 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว