สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

กรีนพีซเตือนแผนพลังงานของ IEA ไร้ประโยชน์ต่อโลก

ผู้เขียน: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย
วันที่: 17 พ.ย. 2551

            กรีนพีซเตือนว่า แผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA's World Energy Outlook 2008) จะนำพาโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย โดยการอ้างถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่เพียงลมปาก องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้คาดการณ์ถึงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นเกินกว่าที่โลกที่จะแบกรับได้ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนและพลังงานนิวเคลียร์
       
            สเวน เทสเก ผู้เชี่ยวชาญพลังงานอาวุโสของกรีนพีซสากล กล่าวว่า รายงานของ IEA ไม่ได้มองถึงการร่อยหรอของแหล่งน้ำมันและก๊าซในช่วงทศวรรษที่จะมาถึง และไม่ได้คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นั่นก็คือสภาพภูมิอากาศของโลก องค์การพลังงานระหว่างประเทศนำเสนอตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ควรทำ ในความความล้มเหลวที่จะคงให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกอยู่ในระดับไม่เกิน 2 องศา มันแสดงให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้ว เราไม่ควรลงทุนในด้านการสำรวจเชื้อเพลิงฟอสซิลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตแห่งใหม่ แต่ควรลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพของพลังงาน
       
            รายงานล่าสุดของกรีนพีซเรื่อง "ปฏิวัติพลังงาน แผนการพลังงานที่ยั่งยืนของโลก (Energy [R]evolution : A Sustainable World Energy Outlook) ซึ่งจัดทำขึ้นร่วมกับสภาพลังงานหมุนเวียนแห่งยุโรป (European Renewable Energy Council) โดยแสดงให้เห็นว่าระบบพลังงานหมุนเวียนผนวกกับประสิทธิภาพพลังงานจะช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานจากระดับปัจจุบันที่ 28 พันล้านตันเป็น 20.9 ล้านตัน ภายในปี 2573 ได้อย่างไร ซึ่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแผนปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซคิดเป็นการลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ
       
            ทั้งนี้ แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซใช้สมมุติฐานแบบเดียวกับองค์การพลังงานระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและการเพิ่มประชากร แผนการนี้ยังได้รวมการคาดการณ์ระยะยาวจนถึงปี 2593 โดยที่จะมีการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงครึ่งหนึ่งและ ลดละเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยสมบูรณ์ภายในปี 2633
      
ข้อเปรียบเทียบสำคัญ

 • แผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ การคงระดับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่ระดับ 450 ส่วนในล้านส่วน (450 ppm) จะเป็นผลให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มได้สูงสุดภายในปี 2563 ส่วนแผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซนั้น การเพิ่มปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดภายในปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการหลีกเลี่ยงวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
         
 • แผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ มีการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานลงเป็น 25.7 กิกะตันต่อปีภายในปี 2573 ส่วนแผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซนั้นมีการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานลงอีกร้อยละ 20 หรือคิดเป็น 20.9 กิกะตันต่อปี ซึ่งเป็นเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยตามแผนขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ
         
 • แผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานที่ไม่ยั่งยืน เช่น นิวเคลียร์และเทคโนโลยีที่ยังไม่น่าเชื่อถือ เช่น การดักจับและกักเก็บคาร์บอน ส่วนแผนปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซจะลด ละ เลิกนิวเคลียร์และจะพิจารณาเฉพาะเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
         
 • ความต้องการใช้พลังงานในภาคการผลิตไฟฟ้าในแผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศและแผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซนั้นเกือบเหมือนกัน โดยที่แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซชี้ให้เห็นว่าความต้องการใช้พลังงานในภาคการผลิตความร้อน ภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมสามารถลดลงได้อีกร้อยละ 13.2

ประเด็นสำคัญ

 • ขณะนี้ ยังไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในเชิงพาณิชย์ที่ดำเนินการ หรืออยู่ในแผนงาน องค์การพลังงานระหว่างประเทศเชื่อว่าจะมีประมาณ 2-3 โครงการที่เข้าระบบทุก ๆ เดือนจากปัจจุบันไปจนถึงปี 2573
         
 • การนำเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ตามการคาดการณ์ในแผนการพลังงานขององค์การพลังงานระหว่างประเทศนั้นไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง ซึ่งตามการคาดการณ์ จะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบทุก ๆ เดือนจนถึงปี 2573 ขนาดดังกล่าวนี้เกินขีดความสามารถของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์อย่างมาก

            สเวน เทสเก กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางด้านพลังงานหมุนเวียนมีประโยชน์ต่อโลกและระบบเศรษฐกิจ ภายใต้แผนการพลังงานแบบเป็นไปตามปกติขององค์การพลังงานระหว่างประเทศซึ่งคาดการณ์ถึงการลงทุนราว 13.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในภาคพลังงานจนถึงปี 2573 โดยเปรียบเทียบ แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซจะมีต้นทุนมากกว่าเล็กน้อยราวร้อยละ 8 แต่จะมีการประหยัดมากขึ้นถึง 18 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
       
            เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิวัติพลังงานคืออะไร กรีนพีซได้สร้างสถานีกู้วิกฤตโลกร้อนในประเทศโปแลนด์ ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในเมืองพอซแนน โดยเรียกร้องให้รัฐบาลโปแลนด์ทำการยุติถ่านหิน
       
            และในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรีนพีซนำเสนอรายงานการปฏิวัติพลังงานของโปแลนด์ โดยระบุว่า ถึงแม้อุตสาหกรรมจะอ้างในทางตรงกันข้าม โปแลนด์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่านหินเพื่อนำเป็นฐานการผลิตไฟฟ้าของประเทศ รายงานของกรีนพีซชี้ให้เห็นว่า ภายในปี 2593 โปแลนด์สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์และลมได้ถึงร้อยละ 80


ที่มาของข้อมูล : กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย www.greenpeace.org

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - อนุสัญญาสต๊อกโฮล์มกำลังพิจารณาเพิ่มสารอีก 10 ชนิด
บอกข่าวเล่าความ - มลพิษจากก๊าซคาร์บอนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนต่อปี
บอกข่าวเล่าความ - ก๊าซเรือนกระจกทะลุจุดสูงสุดอีกแล้ว
บอกข่าวเล่าความ - กรีนพีซเตือนนิวเคลียร์ไม่ใช่ทางออก
บอกข่าวเล่าความ - แคนาดาปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในกลุ่มประเทศจี 8
บอกข่าวเล่าความ - เรียกร้องนานาชาติเลิกนิสัยก่อคาร์บอนในวันสิ่งแวดล้อมโลก
บอกข่าวเล่าความ - อินเดียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ 3 ของโลก
บอกข่าวเล่าความ - พิธีสารมอนทรีออลบังคับให้เลิกใช้สาร CFC และHCFC
บอกข่าวเล่าความ - ญี่ปุ่นออกกฎลดก๊าซคาร์บอน รับพิธีสารเกียวโต
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace        Greenpeace        

http://www.greenpeace.org/international/        Greenpeace International Web Site

โดย:  นักเคมี  [13 ธ.ค. 2551 23:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas        Greenhouse Gases        
http://www.umich.edu/~gs265/society/greenhouse.htm        
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect        Greenhouse Effect        
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/index.html        Greenhouse Gases Emission  ( U.S. EPA )        

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide        Carbon dioxide        
http://www.eoearth.org/article/Carbon_dioxide        Carbon dioxide        
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/co2.html        Carbon dioxide Emission  ( U.S. EPA )

โดย:  นักเคมี  [13 ธ.ค. 2551 23:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming        ( Global Warming )        
http://www.globalwarming.org/gw101        ( Global Warming )        
http://www.epa.gov/climatechange/        ( Climate Change )        
http://www.worldviewofglobalwarming.org/        ( The Photographic Documentation of Climate Change )        
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/globalwarming.html        ( Frequently Asked Questions on Global Warming )

โดย:  นักเคมี  [13 ธ.ค. 2551 23:51]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น