สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เมืองแคนคูนประเทศเม็กซิโกเริ่มต้นขึ้นแล้ว

ผู้เขียน: สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (ภาคภาษาไทย)
วันที่: 30 พ.ย. 2553

            สถานีวิทยุซีอาร์ไอ รายงานว่า การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 16 และการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2553 หลังการประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก การประชุมนัดนี้เป็นการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเจรจาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโรดแมปบาหลี ขณะนี้ ฝ่ายต่างๆ สะท้อนท่าทีที่จะแสวงหาผลที่เป็นรูปธรรมจากการประชุมที่เมืองแคนคูน โดยหวังว่า จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อปูพื้นฐานที่ดีต่อการเสร็จสิ้นการเจรจาตามโรดแมปบาหลีในระหว่างจัดการประชุมสมัชชาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศแอฟริกาใต้

            จีน อินเดีย บราซิล และแอฟริกาใต้เสนอข้อคิดเห็นว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโตเป็นพื้นฐานด้านกฎหมายสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึง 4 ประเทศดังกล่าวสนับสนุนให้ถือหลักการ มีภารกิจร่วมกัน แต่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนั้นเป็นหลักการขั้นพื้นฐานสำหรับการเจรจาและความร่วมมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            นักวิเคราะห์มีเห็นว่า อุปสรรคต่างๆ ในการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝ่ายต่างๆ หันมาใช้ท่าทีเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการประชุมที่เมืองแคนคูน ขณะนี้ทุกฝ่ายต่างแสดงความหวังว่า อยากให้บรรลุข้อตกลงที่มีความสมดุลและเบ็ดเสร็จในที่ประชุมที่แคนคูน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ช่วยประเทศกำลังพัฒนารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอนเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และอนุรักษ์ป่าไม้ อีกทั้งให้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ตามข้อตกลงโคเปนเฮเกน ประเทศพัฒนารับปากจะเสนอเงินทุนสำหรับการดำเนินการเบื้องต้นจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินทุนสำหรับการดำเนินการในระยะยาวจำนวน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะนี้ ทุกฝ่ายยังเห็นพ้องว่า จะจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

            นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ เริ่มดำเนินการด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับการบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยประเทศกำลังพัฒนาได้ตั้งเป้าหมายในระดับค่อนข้างสูงเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น จีนประกาศว่า เมื่อเทียบกับปี 2005 ถึงปี 2020 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ต่อหน่วยจีดีพี 40% ถึง 45% ส่วนบราซิลประกาศว่า ถึงปี 2020 จะลดการปล่อย ก๊าสเรือนกระจก 36.1% ถึง 38.9% ของเป้าหมายที่คาดไว้ นอกจากนี้ จีน อินเดีย และประเทศกำลังพัฒนาจำนวนไม่น้อยยังพยายามบุกเบิกพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยจีนได้ทุ่มเงินทุนจำนวนมหาศาลในการบุกเบิกพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ รถยนต์พลังไฟฟ้า และการใช้พลังงานลม ขณะนี้ได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว

ที่มาของข้อมูล : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (ภาคภาษาไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - กรีนพีซจี้ผู้นำอาเซียนเข้าร่วมประชุมโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน
บอกข่าวเล่าความ - โคเปนเฮเกนเปิดม่านเวทีโลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - ปิดฉากประชุมโลกร้อน... โลกยังเสี่ยงต่อหายนะ
บอกข่าวเล่าความ - กลุ่มสมาชิกเอเปกร่วมประชุมลดโลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - การประชุมโลกร้อนที่จีนมุ่งลดข้อแตกต่าง
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Your artclie was excellent and erudite.

โดย:  Vidushi  [31 มี.ค. 2555 22:44]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น