สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์
 
สถิตินำเข้ารายเดือนของสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ปี พ.ศ. 2553
   
[มกราคม]   [กุมภาพันธ์]   [มีนาคม]   [เมษายน]   [พฤษภาคม]   [มิถุนายน]   [กรกฎาคม]   [สิงหาคม]   [กันยายน]   [ตุลาคม]   [พฤศจิกายน]   [ธันวาคม]  
 
สถิตินำเข้ารายปีของสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ รายพิกัดรหัสสถิติเรียงตามปริมาณ
   
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]  
 
สถิตินำเข้าสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ สรุปย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2553
สารกระตุ้น (Doping Agents)
 
สถิตินำเข้ารายเดือนของสารกลุ่มกระตุ้นประสาท ปี พ.ศ. 2549
   
[มกราคม]   [กุมภาพันธ์]   [มีนาคม]   [เมษายน]   [พฤษภาคม]   [มิถุนายน]   [กรกฎาคม]   [สิงหาคม]   [กันยายน]   [ตุลาคม]   [พฤศจิกายน]   [ธันวาคม]  
 
สถิตินำเข้ารายปีของสารกระตุ้นประสาท รายพิกัดรหัสสถิติเรียงตามปริมาณ
   
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]  
 
สถิตินำเข้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาท สรุปย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 -2549
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
 
สถิตินำเข้ารายเดือนของสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด ปี พ.ศ. 2553
   
[มกราคม]   [กุมภาพันธ์]   [มีนาคม]   [เมษายน]   [พฤษภาคม]   [มิถุนายน]   [กรกฎาคม]   [สิงหาคม]   [กันยายน]   [ตุลาคม]   [พฤศจิกายน]   [ธันวาคม]  
 
สถิตินำเข้ารายปีของสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด รายพิกัดรหัสสถิติเรียงตามปริมาณ
   
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]  
 
สถิตินำเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใชเนการลักลอบผลิตยาเสพติด สรุปย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 - 2553
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735625
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546