สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs Convention)
 
สถิติการนำเข้าสารมลพิษตกค้างยาวนาน ปี พ.ศ. 2553
 
แนะนำอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
 
สถิตินำเข้าสารมลพิษตกค้างยาวนาน ปี พ.ศ. 2550 - 2553
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า (PICs Convention)
 
สถิตินำเข้าสารควบคุมตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ปี พ.ศ. 2550
 
แนะนำอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
 
สถิตินำเข้าสารควบคุมตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ปี พ.ศ. 2545 - 2549
พีธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol)
 
สถิตินำเข้าสารทำลายชั้นโอโซน ปี พ.ศ. 2553
 
แนะนำพิธีสารมอนทรีออล
 
สถิตินำเข้าสารทำลายชั้นโอโซน ปี พ.ศ. 2545 - 2549
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735592
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546