สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสถิติ
   สถิตินำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย
ปริมาณนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก มูลค่า และข้อมูลการควบคุม ประจำปี
 
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]   [2554]  
ปริมาณนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายในหน่วยต่าง ๆ ประจำปี
 
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]  
ปริมาณและมูลค่าสรุปการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย ในหน่วยกิโลกรัม ประจำปี
 
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]   [2554]  
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม จำแนกตามตอนที่ของพิกัด
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2554 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2553 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2552 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2551 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2550 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2549 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2548 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2547 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2546 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2545 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย เฉพาะที่มีหน่วยกิโลกรัม
 
ประจำปี พ.ศ. 2554
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2553
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2552
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2551
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2550
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2549
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2548
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2547
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2546
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2545
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
ตัวอย่างข้อมูลการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในปี พ.ศ. 2550 - 2553
ตัวอย่างข้อมูลการนำเข้าวัตถุอันตรายที่มีระดับการควบคุมแตกต่างกัน ในปี พ.ศ. 2550 - 2553
สรุปจำนวนรายการ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายตามบัญชีควบคุม พิกัดตอนที่ 25 - 38 พ.ศ. 2545 - 2549 จำแนกตามกฎหมายควบคุม
   สถิตินำเข้าสารกลุ่มที่น่าสนใจ
สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์
 
สถิตินำเข้ารายเดือนของสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ปี พ.ศ. 2553
   
[มกราคม]   [กุมภาพันธ์]   [มีนาคม]   [เมษายน]   [พฤษภาคม]   [มิถุนายน]   [กรกฎาคม]   [สิงหาคม]   [กันยายน]   [ตุลาคม]   [พฤศจิกายน]   [ธันวาคม]  
 
สถิตินำเข้ารายปีของสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ รายพิกัดรหัสสถิติเรียงตามปริมาณ
   
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]  
 
สถิตินำเข้าสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ สรุปย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2553
สารกระตุ้น (Doping Agents)
 
สถิตินำเข้ารายเดือนของสารกลุ่มกระตุ้นประสาท ปี พ.ศ. 2549
   
[มกราคม]   [กุมภาพันธ์]   [มีนาคม]   [เมษายน]   [พฤษภาคม]   [มิถุนายน]   [กรกฎาคม]   [สิงหาคม]   [กันยายน]   [ตุลาคม]   [พฤศจิกายน]   [ธันวาคม]  
 
สถิตินำเข้ารายปีของสารกระตุ้นประสาท รายพิกัดรหัสสถิติเรียงตามปริมาณ
   
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]  
 
สถิตินำเข้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาท สรุปย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 -2549
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
 
สถิตินำเข้ารายเดือนของสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด ปี พ.ศ. 2553
   
[มกราคม]   [กุมภาพันธ์]   [มีนาคม]   [เมษายน]   [พฤษภาคม]   [มิถุนายน]   [กรกฎาคม]   [สิงหาคม]   [กันยายน]   [ตุลาคม]   [พฤศจิกายน]   [ธันวาคม]  
 
สถิตินำเข้ารายปีของสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด รายพิกัดรหัสสถิติเรียงตามปริมาณ
   
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]  
 
สถิตินำเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใชเนการลักลอบผลิตยาเสพติด สรุปย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 - 2553
   สถิตินำเข้าสารเคมีควบคุมตามข้อตกลงสากล
   สถิตินำเข้าของเสียควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล
ของเสียที่ควบคุมการนำเข้า ส่งออก
 
เนื้อหาอนุสัญญา - ภาษาไทย
 
เนื้อหาอนุสัญญา - ภาษาอังกฤษ
 
รายการของเสียที่ประเทศไทยควบคุมภายใต้อนุสัญญาบาเซล
สถิติการนำเข้าของเสียที่ห้ามนำเข้าประเทศไทย
 
แบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วที่ใช้แล้ว และแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้ว
   
การนำเข้าหม้อสะสมไฟฟ้าชนิดเลคแอซิดที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
   
การนำเข้าหม้อสะสมไฟฟ้าชนิดเลคแอซิดที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2545 - 2549
 
ยางรถที่ใช้แล้ว
   
การนำเข้ายางรถที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
   
การนำเข้ายางรถที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2545 - 2549 เรียงตามพิกัดรหัสสถิติ
   
การนำเข้ายางรถใช้แล้ว จำแนกตามประเทศผู้ขาย
สถิติการนำเข้าของเสียที่ควบคุมการนำเข้า
 
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม
   
การนำเข้าเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม พ.ศ. 2550
   
การนำเข้าเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม พ.ศ. 2545 - 2549
   
การนำเข้าเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก จำแนกตามประเทศผู้ขาย
 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว และชิ้นส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2547 - 2549 เรียงตามพิกัดรหัสสถิติ
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2547 - 2549 เฉพาะหน่วยชิ้น
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เฉพาะหน่วยชิ้น จำแนกตามประเทศผู้ขาย
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2547 - 2549 เฉพาะหน่วยกิโลกรัม
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เฉพาะหน่วยกิโลกรัม จำแนกตามประเทศผู้ขาย
สถิติการนำเข้าของเสียที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก (ของเสียเคมีวัตถุ)
 
การนำเข้าจำแนกตามพิกัดรหัสสถิติและประเทศผู้ขาย
   
[พ.ศ. 2545]   [พ.ศ. 2546]   [พ.ศ. 2547]   [พ.ศ. 2548]   [พ.ศ. 2549]  
   สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนที่แสดงการกระจายสารเคมีในประเทศไทย

ปริมาณสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มาของข้อมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สังเคราะห์และจัดทำโดย : หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
ปริมาณสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด จำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ท่านสามารถคลิกที่จังหวัดเพื่อดูรายละเอียดปริมาณสารเคมีจำแนกตาม UN Class ของจังหวัดนั้น ๆ ได้
ปริมาณสารเคมีที่ใช้
Chiang Rai Chiang Mai Mae Hong Son Phayao Lampang Tak Sukhothai Phrae Nan Uttaradit Phisanulok Kamphaengphet Phichit Nakhonsawan Uthai Thani Chai Nat Kanchanaburi Suphanburi Singburi Ang thong Lopburi Saraburi Ayutthaya Pathumthani Nakhon Nayok Bangkok Nonthaburi Samut Prakarn Samut Sakhon Samut Songkhram Nakhon Pathom Ratchaburi Chachoengsao Chonburi Rayong Chanburi Trat Sa Kaeo Prachin Buri Nakhon Ratchasima Chaiyaphum Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Amnatcharoen Yasothon Roi Et Mahasarakham Khonkaen Nong Bua Lamphu Loei Udon Thani Sakon Nakhon Kalasin Mukdahan Nakhon Phanom Nong Khai Phetchaburi Prachuap Khiri Khan Chumphon Ranong Phangnga Surat Thani Nakhon Si Thammarat Krabi Trang Phuket Satun Phatthalung Songkhla Pattani Yala Narathiwat
ปริมาณสารเคมีที่เก็บ
Chiang Rai Chiang Mai Mae Hong Son Phayao Nan Lampang Phrae Lamphun Tak Sukhothai Uttaradit Phitsanulok Kamphaengphet Phichit Nakhonsawan Uthai Thani Chai Nat Suphanburi Kanchanaburi Singburi Ang Thong Ayutthaya Pathumthani Bangkok Nonthaburi Samut Prakan Samut Sakhon Samut Songkhram Nakhon Pathom Ratchaburi Nakhon Nayok Saraburi Lopburi Phetchabun Chaiyaphum Loei Nong Bua Lamphu Udon Thani Nong Khai Sakhonnakhon Nakhon Phanom Khonkaen Kalasin Mukdahan Mahasarakham Roi Et Yasothon Amnatcharoen Ubonratchathani Si Sa Ket Surin Buri Ram Nakhon Ratchasima Prachin Buri Sa Kaeo Chachoengsao Chonburi Rayong Chanburi Trat Phetchaburi Prachup Khiri Khan Chumphon Ranong Surat Thani Nakhon Si Thammarat Phatthalung Songkhla Pattani Narathiwat Yala Satun Trang Krabi Phangnga Phuket
ข้อมูลสารเคมีที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลการสำรวจชนิดและปริมาณสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 29 ประเภทโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2546 มีโรงงานที่อยู่ในข่ายต้องสำรวจทั้งสิ้น 9,552 โรงงาน แต่ที่ดำเนินการสำรวจได้คือ 7,348 โรงงาน หรือร้อยละ 77
การสังเคราะห์ข้อมูลทำโดยตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและรหัสอ้างอิง CAS NUMBER ของชื่อสารเคมีและจัดหา CAS NUMBER เพิ่มเติมเท่าที่จะสามารถทำได้ แล้วจัดแบ่งสารเคมีทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มี CAS NUMBER และ ไม่มี CAS NUMBER
จากนั้นนำข้อมูลเฉพาะส่วนที่มี CAS NUMBER มาจำแนกตามลักษณะอันตรายที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN Class) และนำเสนอปริมาณของสารเคมีใน UN Class ต่าง ๆ (หน่วยเป็น กิโลกรัม หรือ ลิตร ต่อปี) เป็นรายจังหวัดและอำเภอ