สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ปริมาณนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก มูลค่า และข้อมูลการควบคุม ประจำปี
 
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]   [2554]  
ปริมาณนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายในหน่วยต่าง ๆ ประจำปี
 
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]  
ปริมาณและมูลค่าสรุปการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย ในหน่วยกิโลกรัม ประจำปี
 
[2545]   [2546]   [2547]   [2548]   [2549]   [2550]   [2551]   [2552]   [2553]   [2554]  
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม จำแนกตามตอนที่ของพิกัด
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2554 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2553 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2552 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2551 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2550 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2549 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2548 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2547 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2546 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
 
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย 20 ลำดับแรก เฉพาะหน่วยกิโลกรัม พ.ศ. 2545 (ตอนที่ 25 - 38)
   
[25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]  
สถิติปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย เฉพาะที่มีหน่วยกิโลกรัม
 
ประจำปี พ.ศ. 2554
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2553
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2552
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2551
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2550
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2549
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2548
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2547
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2546
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
 
ประจำปี พ.ศ. 2545
   
[เรียงตามพิกัด]   [เรียงตามอักษร]  
ตัวอย่างข้อมูลการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในปี พ.ศ. 2550 - 2553
ตัวอย่างข้อมูลการนำเข้าวัตถุอันตรายที่มีระดับการควบคุมแตกต่างกัน ในปี พ.ศ. 2550 - 2553
สรุปจำนวนรายการ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายตามบัญชีควบคุม พิกัดตอนที่ 25 - 38 พ.ศ. 2545 - 2549 จำแนกตามกฎหมายควบคุม
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800432
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546