สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ของเสียที่ควบคุมการนำเข้า ส่งออก
 
เนื้อหาอนุสัญญา - ภาษาไทย
 
เนื้อหาอนุสัญญา - ภาษาอังกฤษ
 
รายการของเสียที่ประเทศไทยควบคุมภายใต้อนุสัญญาบาเซล
สถิติการนำเข้าของเสียที่ห้ามนำเข้าประเทศไทย
 
แบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วที่ใช้แล้ว และแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้ว
   
การนำเข้าหม้อสะสมไฟฟ้าชนิดเลคแอซิดที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
   
การนำเข้าหม้อสะสมไฟฟ้าชนิดเลคแอซิดที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2545 - 2549
 
ยางรถที่ใช้แล้ว
   
การนำเข้ายางรถที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
   
การนำเข้ายางรถที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2545 - 2549 เรียงตามพิกัดรหัสสถิติ
   
การนำเข้ายางรถใช้แล้ว จำแนกตามประเทศผู้ขาย
สถิติการนำเข้าของเสียที่ควบคุมการนำเข้า
 
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม
   
การนำเข้าเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม พ.ศ. 2550
   
การนำเข้าเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม พ.ศ. 2545 - 2549
   
การนำเข้าเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก จำแนกตามประเทศผู้ขาย
 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว และชิ้นส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2547 - 2549 เรียงตามพิกัดรหัสสถิติ
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2547 - 2549 เฉพาะหน่วยชิ้น
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เฉพาะหน่วยชิ้น จำแนกตามประเทศผู้ขาย
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. 2547 - 2549 เฉพาะหน่วยกิโลกรัม
   
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เฉพาะหน่วยกิโลกรัม จำแนกตามประเทศผู้ขาย
สถิติการนำเข้าของเสียที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก (ของเสียเคมีวัตถุ)
 
การนำเข้าจำแนกตามพิกัดรหัสสถิติและประเทศผู้ขาย
   
[พ.ศ. 2545]   [พ.ศ. 2546]   [พ.ศ. 2547]   [พ.ศ. 2548]   [พ.ศ. 2549]  
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824817
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546