สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
00662 - รูปภาพอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมี
โดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี  [15 พ.ย. 2550 17:25]  (อ่าน  2,963 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00661 - อันตรายจากการใช้สารเคมี
โดย: ชายนิรนาม  [15 พ.ย. 2550 12:03]  (อ่าน  2,048 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00660 - เรื่อง methazole
โดย: นำ  [14 พ.ย. 2550 11:51]  (อ่าน  1,402 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00659 - 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
โดย: garfil_1014@hotmail.com  [14 พ.ย. 2550 11:00]  (อ่าน  1,427 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00658 - การตรวจสุขภาพของคนที่ทำงานกับน้ำยาล้างฟิลม์
โดย: นิริณา  [14 พ.ย. 2550 10:34]  (อ่าน  1,293 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00657 - เรื่องสารเคมีทำอย่างไรให้พนง.ทุกคนตระหนัก
โดย: นา  [14 พ.ย. 2550 10:34]  (อ่าน  3,190 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00656 - บทความความปลอดภัยและสุขภาพ
โดย: ศุภกรณ์  [13 พ.ย. 2550 16:33]  (อ่าน  9,512 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00654 - ผลของ acetone ตกค้าง
โดย: นักศึกษา  [12 พ.ย. 2550 23:47]  (อ่าน  1,625 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00653 - ประโยชน์และโทษของสารเคมี
โดย: นักศึกษา  [12 พ.ย. 2550 20:19]  (อ่าน  34,341 / ตอบ 19)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00652 - เราจะตรวจสอบสารตะกั่วในอาหารได้อย่างไรบ้าง
โดย: วนิดา  สมโสภาพ  [12 พ.ย. 2550 13:00]  (อ่าน  4,297 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00651 - CBT
โดย: แก้ม  [12 พ.ย. 2550 11:54]  (อ่าน  1,355 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00650 - Polyacrylic acid ละลายอะไรได้บ้าง
โดย: Benz  [11 พ.ย. 2550 21:05]  (อ่าน  1,580 / ตอบ 1)
00649 - ข้อควรปฏิบัติเมื่อทำงานกับสารเคมีเพื่อไม่ให้มีผลระยะยาวกับรางกาย และเมื่อมีสารเคมีเข้าสู้ร่ายการควรจะทำอย่างไรบ้าง
โดย: คนที่ทำงานกับสารเคมี  [10 พ.ย. 2550 14:47]  (อ่าน  2,826 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00648 - CBT
โดย: แก้ม  [10 พ.ย. 2550 12:33]  (อ่าน  1,207 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00647 - Annex XIV
โดย: TEC  [10 พ.ย. 2550 10:42]  (อ่าน  1,355 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00646 - หลักการทำ Blank
โดย: mayura  [8 พ.ย. 2550 13:08]  (อ่าน  10,567 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00645 - สาร
โดย: ส้ม  [8 พ.ย. 2550 11:29]  (อ่าน  1,558 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00644 - สารในชีวิตประจำวัน
โดย: เด็กขอนแก่นก้อได้แค่เนี่ย  [6 พ.ย. 2550 21:13]  (อ่าน  119,482 / ตอบ 110)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00643 - 2,4,6-Tri-tert-butylphenol (CAS 732-26-3)
โดย: Puntanawut  [6 พ.ย. 2550 18:35]  (อ่าน  1,751 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00642 - อยากทราบงานวิจัยที่นักวิจัยได้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องโลหะหนักในตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปค่ะจะหาข้อมูลได้จากไหนค่ะ
โดย: ........JJ........  [5 พ.ย. 2550 16:19]  (อ่าน  1,532 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00641 - สารตั้งต้นของ Cellosolve Acetate
โดย: lovermoonjoy  [5 พ.ย. 2550 16:13]  (อ่าน  1,969 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00640 - ยาฆ่าแมลง
โดย: chidchaya  [5 พ.ย. 2550 09:21]  (อ่าน  1,837 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00639 - อยากทราบข้อมูลของการใช้ห้องปฏิบัติการ
โดย: Nest  [3 พ.ย. 2550 20:56]  (อ่าน  2,539 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00638 - IUCLID5
โดย: TEC  [3 พ.ย. 2550 15:25]  (อ่าน  1,461 / ตอบ 7)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00637 - สารในชีวิตประจำวัน
โดย: อินเตอร์เน็ต  [2 พ.ย. 2550 16:50]  (อ่าน  3,941 / ตอบ 30)
00636 - สารส้ม
โดย: นักเรียนม.ต้น  [2 พ.ย. 2550 14:51]  (อ่าน  1,538 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00635 - หม้อข้าวหม้อแกงลิง
โดย: แก้ม  [2 พ.ย. 2550 12:16]  (อ่าน  1,303 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00634 - อยากทราบว่าน้ำที่หยดออกมาจากเครื่องปรับอากาศ จะประกอบด้วยสารพิษชนิดใดบ้าง
โดย: วรพจน์ ทองเรือง  [1 พ.ย. 2550 16:26]  (อ่าน  8,147 / ตอบ 5)
00633 - มวลของโลก
โดย: แก้ม  [1 พ.ย. 2550 11:49]  (อ่าน  2,061 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00632 - White Kerosene
โดย: นันท์นภัส  [1 พ.ย. 2550 11:20]  (อ่าน  1,560 / ตอบ 0)
00631 - ยาคูล
โดย: ริต้า  [31 ต.ค. 2550 14:00]  (อ่าน  1,636 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00630 - ตารางธาตุ
โดย: แก้ม  [31 ต.ค. 2550 13:43]  (อ่าน  2,957 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00629 - ออกแบบและสร้างถังเก็บ
โดย: ทศพล  [31 ต.ค. 2550 13:23]  (อ่าน  1,433 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00627 - กาวสเปรย์
โดย: นิริณา มณีวรรณ  [31 ต.ค. 2550 09:44]  (อ่าน  1,864 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00625 - อยากทราบสารตั้งต้นของ Butyl Acetate
โดย: lovermoonjoy  [30 ต.ค. 2550 17:35]  (อ่าน  3,487 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00624 - การจดทะเบียน REACH
โดย: กนกกุล  [30 ต.ค. 2550 15:31]  (อ่าน  1,361 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00623 - เอกสารผนวกในหนังสือ"ระเบียบ REACH ฉบับภาษาไทย"
โดย: กนกกุล  [30 ต.ค. 2550 14:51]  (อ่าน  1,819 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00622 - carbon block
โดย: นศ.  [30 ต.ค. 2550 14:25]  (อ่าน  1,430 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00621 - น้ำเเข็งยูนิต ต่ำกว่ามาตรฐาน ( Std. 6.5 - 8.0 ) สาเหตุมาจากอะไร
โดย: นันทพร  [29 ต.ค. 2550 16:04]  (อ่าน  1,886 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00620 - โซดาไฟละลายสบู่ก้อน
โดย: การ์ตูน  [29 ต.ค. 2550 15:18]  (อ่าน  4,080 / ตอบ 7)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00619 - ก๊าซคลอรีนรั่วไหลลงในน้ำ มีค่ามาตรฐานน้ำเหล่านี้อย่างไรบ้าง
โดย: นานะ  [29 ต.ค. 2550 15:11]  (อ่าน  1,454 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00618 - กรดกับด่างต้องอยู่ห่างจากกันเท่าไหร่ค่ะ จึงจะปลอดภัย
โดย: เจี๊ยบ  [29 ต.ค. 2550 12:06]  (อ่าน  1,667 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00617 - รายชื่อสารเคมีใน Annex XIV
โดย: ทับทิม  [29 ต.ค. 2550 10:05]  (อ่าน  2,878 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00616 - GLP-OECD
โดย: nok  [27 ต.ค. 2550 13:49]  (อ่าน  1,731 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00615 - สารเคมีทีไม่ต้องจดทะเบียนตามกฏระเบียบ REACH
โดย: ทัมทิม  [26 ต.ค. 2550 14:20]  (อ่าน  1,488 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00614 - สารเคมีที่ต้องทำการจดทะเบียนตามกฏระเบียบ REACH
โดย: ทับทิม  [26 ต.ค. 2550 13:42]  (อ่าน  1,547 / ตอบ 5)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00613 - ต้องการคู่มือ msds ของสารเคมีที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมด
โดย: waewta  [25 ต.ค. 2550 18:07]  (อ่าน  50,508 / ตอบ 30)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00612 - มาตราฐานอากาศในที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
โดย: นายกฤษฎา  โอผล  [25 ต.ค. 2550 10:13]  (อ่าน  1,753 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00611 - วิเคราะห์ โดยวิธี  GC-MS  พบ 97 97 ppm  แต่พอ confirm ด้วย LC -MS -MS   ผลกลับเป็น Not Detected
โดย: เยาวดี  เดชะฤทธา  [24 ต.ค. 2550 17:31]  (อ่าน  3,084 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00610 - วิธีการแล๊ปซิ้งอ๊อกไซด์
โดย: บริษัทไดมอนด์คัลเลอร์  [24 ต.ค. 2550 15:38]  (อ่าน  1,428 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว