สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
01368 - สารที่ทำให้เกิดฟองอากาศ
โดย: พญามาร  [20 ต.ค. 2551 14:42]  (อ่าน  4,030 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01367 - หาซื้อซิงค์ออกไซค์
โดย: พัชรี      [19 ต.ค. 2551 20:27]  (อ่าน  1,408 / ตอบ 1)
01366 - ZEOLITE
โดย: TON  [19 ต.ค. 2551 16:09]  (อ่าน  1,284 / ตอบ 0)
01365 - ลักษณะรถที่ใช้ในธุรกิจขนส่งมีกี่แบบ
โดย: ศักดิ์ชัย  [18 ต.ค. 2551 11:58]  (อ่าน  2,791 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01364 - หลักการใช้สารเคมี
โดย: เด็ก  [17 ต.ค. 2551 17:40]  (อ่าน  3,382 / ตอบ 7)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01363 - อยากทราบวิธีการตรวจวัดคุณภาพดินประสิว
โดย: นักเรียนรู้  [17 ต.ค. 2551 16:32]  (อ่าน  1,933 / ตอบ 2)
01362 - น้ำอัดลม
โดย: คนช่างสงสัย  [17 ต.ค. 2551 14:24]  (อ่าน  1,343 / ตอบ 2)
01361 - อยากรู้ราคาขวด วัดปริมาตร สาร
โดย: น้องเมล  [16 ต.ค. 2551 22:08]  (อ่าน  1,917 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01360 - แอมเฟตามีน
โดย: พระเอก  [16 ต.ค. 2551 21:47]  (อ่าน  1,879 / ตอบ 3)
01359 - มีสารตัวใดบ้างที่ทำให้อาหารไม่คืนรูปเมื่อเก็บในที่ร้อน
โดย: วิทยา  [16 ต.ค. 2551 17:48]  (อ่าน  1,190 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01358 - Ethyl Acetone กับ Diethyl Acetone
โดย: ตัวเล็ก  [16 ต.ค. 2551 09:49]  (อ่าน  1,800 / ตอบ 1)
01357 - ใครต้องจดทะเบียน REACH
โดย: คุณ เข่ง  [15 ต.ค. 2551 19:01]  (อ่าน  1,225 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01356 - เรื่องกรดซัลฟูริกสอบถามหน่อยครับ‏
โดย: บัญชา  [15 ต.ค. 2551 15:05]  (อ่าน  3,441 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01355 - ต้องการขึ้นทะเบียนระเบียบ reach (แคลเซียมคาร์บอเนต)
โดย: บจก.ร็อคเวิลด์อินดัสทรี้  [15 ต.ค. 2551 14:59]  (อ่าน  1,281 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01354 - สารลดแรงตึงผิว
โดย: ADD  [15 ต.ค. 2551 14:48]  (อ่าน  2,107 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01353 - Ethyl alcohol 95%  A and B grade
โดย: ไพรินทร์  [15 ต.ค. 2551 12:00]  (อ่าน  1,635 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01352 - การเลือกใช้ ภาชนะในการบรรจุสารเคมีประเภทต่างๆ
โดย: แอร์  [14 ต.ค. 2551 23:46]  (อ่าน  1,941 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01351 - สารอันตรายในกฏหมาย reach
โดย: Tum  [14 ต.ค. 2551 10:36]  (อ่าน  9,601 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01350 - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โดย: พิ้ง  [12 ต.ค. 2551 16:52]  (อ่าน  2,343 / ตอบ 5)
01348 - หน่วยงานที่รับวิเคราะห์สารเคมี
โดย: สมบูรณ์  [10 ต.ค. 2551 15:04]  (อ่าน  14,715 / ตอบ 16)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01347 - การตรวจหาฟอร์มอร์ลินจากสารสกัดจากพืช
โดย: วิไลรัตน์  [10 ต.ค. 2551 13:55]  (อ่าน  1,661 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01346 - แปลสูตรทางเคมีให้หน่อยครับ คราวนี้มีตัวอย่างครบ
โดย: คนโง่  [9 ต.ค. 2551 12:52]  (อ่าน  2,678 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01345 - Re คำถาม Na2SO4
โดย: K.สงสัย  [9 ต.ค. 2551 08:42]  (อ่าน  2,044 / ตอบ 2)
01344 - สินค้าเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวข้องกับ reach หรือไม่
โดย: ศศิธร ฉันธนาภัค  [8 ต.ค. 2551 16:52]  (อ่าน  1,190 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01343 - การจดทะเบียนสารเคมีตาม REACH
โดย: Supannika  [8 ต.ค. 2551 11:14]  (อ่าน  1,650 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01342 - REACH: เจ้าของ Registration Number
โดย: เอ  [8 ต.ค. 2551 11:10]  (อ่าน  1,538 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01341 - การหาความเข้มข้นของกรดไนตริก
โดย: nuynuy  [8 ต.ค. 2551 10:23]  (อ่าน  2,113 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01340 - เมื่อปลาช่อนบูด
โดย: DekllนวLnw  [7 ต.ค. 2551 19:46]  (อ่าน  1,193 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01339 - BENZALKONIUM CHLORIDE
โดย: rungthip  [7 ต.ค. 2551 11:39]  (อ่าน  4,264 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01338 - คุณสมบัติของ mono sodium phosphate
โดย: กรรณิการ์ ปลอดแคล้ว  [7 ต.ค. 2551 08:34]  (อ่าน  2,767 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01337 - เรื่อง แอมเฟตามีน
โดย: คนโง่  [6 ต.ค. 2551 22:01]  (อ่าน  1,566 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01336 - แปลสูตรทางเคมีให้หน่อยคร้าบ
โดย: คนโง่  [6 ต.ค. 2551 21:19]  (อ่าน  48,642 / ตอบ 69)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01335 - ตรวจสารเคมีในร่างกาย
โดย: Poo  [6 ต.ค. 2551 14:56]  (อ่าน  2,760 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01334 - การเจือจางคลอรีน
โดย: โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธ์  [6 ต.ค. 2551 14:09]  (อ่าน  2,194 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01333 - หลอดไฟ
โดย: m  [6 ต.ค. 2551 12:46]  (อ่าน  3,181 / ตอบ 8)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01332 - หัวข้อปัญหาการเลือกใช้โซดาไฟ
โดย: คุณเจตน์  [6 ต.ค. 2551 11:57]  (อ่าน  1,307 / ตอบ 0)
01331 - อยากทราบวิธีหรือเทคนิคที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สารลดแรงตึงผิว
โดย: พรพิม  [5 ต.ค. 2551 16:09]  (อ่าน  1,514 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01330 - Sodium sunphate andydrous
โดย: K. สงสัย  [4 ต.ค. 2551 14:55]  (อ่าน  1,982 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01329 - อยากได้ Method P&CAM
โดย: ประชาติ โมคาพันธ์  [4 ต.ค. 2551 09:15]  (อ่าน  1,326 / ตอบ 0)
01328 - เครื่องวัดค่าสีผสมอาหาร
โดย: สริตา วิเศษไชยะ  [3 ต.ค. 2551 16:28]  (อ่าน  2,023 / ตอบ 1)
01327 - อยากทราบเกี่ยวกับสารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ ferbam
โดย: ธนวัฒน์ กาลวิโรจน์  [3 ต.ค. 2551 13:24]  (อ่าน  1,768 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01326 - ปัญหาโรคไข้เลือดออก
โดย: ทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล  [3 ต.ค. 2551 11:04]  (อ่าน  2,255 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01325 - อยากทราบภาชนะบรรจุฟอร์มาลีน
โดย: warun  [3 ต.ค. 2551 10:40]  (อ่าน  1,474 / ตอบ 0)
01324 - อยากทราบค่าปกติที่ยอมรับได้ให้มีในเลือด สำหรับ Formaldehyde
โดย: Poo  [2 ต.ค. 2551 14:59]  (อ่าน  1,480 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01323 - วิเคราะห์กลุ่มสาร
โดย: ชาญชัย  [2 ต.ค. 2551 14:49]  (อ่าน  1,246 / ตอบ 0)
01322 - การหาปริมาณของ AgNO3
โดย: เบลล์  [1 ต.ค. 2551 12:46]  (อ่าน  1,550 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
01321 - ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน กับ มะเร็งปากมดลูก
โดย: กังวลคับ  [30 ก.ย. 2551 19:51]  (อ่าน  2,205 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01320 - ใครมีวิธีวิเคราะห์ potassium sorbate บ้างค่ะ ขอ references หรืออ้างอิงด้วยนะค่ะ
โดย: Patthama  [30 ก.ย. 2551 16:12]  (อ่าน  1,676 / ตอบ 0)
01319 - เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเคมี
โดย: I love chemistry.  [29 ก.ย. 2551 22:52]  (อ่าน  2,044 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
01318 - คุณสมบัติและประโยชน์ของ Butene-1
โดย: คุณบัว  [29 ก.ย. 2551 09:59]  (อ่าน  4,599 / ตอบ 5)  มีทีมงานมาตอบแล้ว