สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
00580 - MSDS สำหรับผลิตภัณฑ์(ที่ไม่ใช่สารเคมี)จำเป็นต้องมีหรือไม่ ?
โดย: เพ็ญลดา  [10 ต.ค. 2550 14:24]  (อ่าน  1,638 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00579 - ลวกผักสามารถทำลายสารเคมีได้หรือไม่
โดย: คนรักสุขภาพ  [9 ต.ค. 2550 14:15]  (อ่าน  1,545 / ตอบ 3)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00578 - คาร์โบซัลแฟน
โดย: คนนอก  [9 ต.ค. 2550 13:18]  (อ่าน  3,144 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00577 - การบรรจุผลิตภัณฑ์กระป๋องอัดแก๊ส LPG
โดย: ALV  [9 ต.ค. 2550 09:44]  (อ่าน  6,041 / ตอบ 4)
00576 - การใช้คลอรีนไดออกไซด์ในการล้างผักและผลไม้
โดย: Isara  [9 ต.ค. 2550 08:09]  (อ่าน  6,367 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00575 - ขอบเขต
โดย: somphote    [8 ต.ค. 2550 15:57]  (อ่าน  2,033 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00574 - ฉลากของวัตถุอันตรายที่ใช้ติดบนถังบรรจุภัณฑ์
โดย: ทีเอส  [8 ต.ค. 2550 15:06]  (อ่าน  2,507 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00573 - สารละลายคลอรีน ไดออกไซด์
โดย: Issara  [6 ต.ค. 2550 00:41]  (อ่าน  2,805 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00572 - จะค้นหา ผู้ประกอบการนำเข้า ผลิด วัตถุอันตรายประเภทต่างๆ ได้อย่างไร
โดย: วิรัช  [3 ต.ค. 2550 07:48]  (อ่าน  1,388 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00570 - หา MSDS ไม่เจอค่ะ
โดย: หน่อย  [2 ต.ค. 2550 16:25]  (อ่าน  1,636 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00569 - REACH
โดย: ผู้ประกอบการ  [2 ต.ค. 2550 16:08]  (อ่าน  1,352 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00568 - สงสัย
โดย: ต้น  [2 ต.ค. 2550 12:40]  (อ่าน  1,210 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00567 - Polyurethane foam กับระเบียบ REACH
โดย: Tanyasorn  [2 ต.ค. 2550 11:30]  (อ่าน  2,045 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00564 - ขอข้อมูลเรื่องสารเปลื่ยนแปลงหน่อยได้ไหมค่า
โดย: kanchana  kijsaung  [1 ต.ค. 2550 17:08]  (อ่าน  1,265 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00563 - CAS no.9016-45-9
โดย: ดวงกมล  [1 ต.ค. 2550 11:12]  (อ่าน  2,561 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00562 - ต้องการเติมคลอรีนน้ำ 10% ให้คลอรีนตกค้างสำหรับฆ่าเชื้อ 0.3ppm
โดย: ไพโรจน์  สังข์ทองจีน  [28 ก.ย. 2550 15:42]  (อ่าน  70,489 / ตอบ 102)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00561 - ขอทราบรายละเอียดของสาร HFC
โดย: Mol  [28 ก.ย. 2550 10:32]  (อ่าน  3,436 / ตอบ 6)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00560 - MSDS
โดย: บ.ซี ซี เค  [28 ก.ย. 2550 10:16]  (อ่าน  2,772 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00559 - การตรวจแคดเมียม
โดย: นันทนา  [28 ก.ย. 2550 09:51]  (อ่าน  1,678 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00558 - สารยับยั้งการสุกของผลไม้
โดย: อนุสรา มะฝั้น  [28 ก.ย. 2550 01:42]  (อ่าน  5,599 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00557 - Food Additive
โดย: Chokniti  [27 ก.ย. 2550 19:07]  (อ่าน  2,098 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00556 - เกี่ยวกับแร่ใยหิน
โดย: snoop  [27 ก.ย. 2550 15:31]  (อ่าน  4,945 / ตอบ 9)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00555 - การผสมกรดไนตริกกับเอทธานอล
โดย: สุพัตรา  ปัทมะรางกูล  [27 ก.ย. 2550 14:35]  (อ่าน  8,720 / ตอบ 11)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00554 - BOD
โดย: เจริญชัย  [26 ก.ย. 2550 11:10]  (อ่าน  1,774 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00553 - MSDS
โดย: air  [25 ก.ย. 2550 11:15]  (อ่าน  4,747 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00552 - ถังที่ใช้บรรจุก๊าซในทางอุตสาหกรรม
โดย: โก้  [23 ก.ย. 2550 20:50]  (อ่าน  2,099 / ตอบ 1)
00551 - acrylamide
โดย: ton  [23 ก.ย. 2550 15:32]  (อ่าน  1,361 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00550 - anti-blocking
โดย: pp1  [22 ก.ย. 2550 15:18]  (อ่าน  3,273 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00549 - polyol  benzoate
โดย: pp1  [22 ก.ย. 2550 15:04]  (อ่าน  5,282 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00548 - สารชีว
โดย: ต้อม  [22 ก.ย. 2550 14:57]  (อ่าน  1,286 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00547 - ผลกระทบของก๊าซอาร์กอนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โดย: รุ่งนภา  ยมดี  [22 ก.ย. 2550 13:37]  (อ่าน  7,241 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00546 - Alcohol จะทำปฏิกิริยา กับ Chlorine หรือไม่ เเละประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของทั้ง 2 ชนิด
โดย: นันทพร  [21 ก.ย. 2550 09:17]  (อ่าน  3,733 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00545 - ต้องการซื้อสาร
โดย: ม่อน  [20 ก.ย. 2550 23:42]  (อ่าน  1,363 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00544 - วัสดุที่ทนต่อสาร FeCL3
โดย: E E  [20 ก.ย. 2550 14:08]  (อ่าน  10,880 / ตอบ 5)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00543 - SO3
โดย: เท่ห์  [19 ก.ย. 2550 10:16]  (อ่าน  11,782 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00542 - ถามเรื่องการเลี้ยงจุลินทรีย์
โดย: คนอยากรู้  [17 ก.ย. 2550 22:16]  (อ่าน  2,739 / ตอบ 1)
00541 - อยากทราบเกี่ยวกับ radiation drying ครับ
โดย: funnal  [16 ก.ย. 2550 09:47]  (อ่าน  1,761 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00540 - ในน้ำยาล้างจานมีสารอะไรจึงสามารถมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดภาชนะได้
โดย: เราดี  [15 ก.ย. 2550 18:50]  (อ่าน  2,504 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00539 - วัตถุอันตราย
โดย: -  [15 ก.ย. 2550 15:25]  (อ่าน  2,361 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00538 - สารเครื่องสำอาง
โดย: 402  [14 ก.ย. 2550 14:51]  (อ่าน  13,630 / ตอบ 15)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00537 - PRESS OIL D 100
โดย: jirapong  [14 ก.ย. 2550 13:32]  (อ่าน  1,303 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00536 - กำจัดสารเคมี
โดย: วิโรจน์  [14 ก.ย. 2550 11:44]  (อ่าน  8,155 / ตอบ 13)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00535 - โครงสร้างอ่างเก็บเคมี
โดย: เอก  [14 ก.ย. 2550 11:16]  (อ่าน  10,753 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00534 - การเกิดปฏิกริยาของสาร
โดย: momo_otto  [13 ก.ย. 2550 16:16]  (อ่าน  2,024 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
00533 - ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม
โดย: รังสรรค์  [12 ก.ย. 2550 16:40]  (อ่าน  4,657 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00532 - อยากทราบเกี่ยวกับแผ่นรองซับเลือดที่วางบนเตียงผ่าตัด
โดย: ผู้อยากรู้  [12 ก.ย. 2550 00:07]  (อ่าน  3,946 / ตอบ 0)
00531 - อยากรู้เรื่องกาวร้อนครับ
โดย: นิพนธ์  [11 ก.ย. 2550 14:52]  (อ่าน  7,679 / ตอบ 1)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00530 - มีบริษัทหรือหน่วยงานไหน ที่รับทำ เอกสาร MSDS บ้างครับ
โดย: จีระพงษ์  [11 ก.ย. 2550 10:25]  (อ่าน  2,999 / ตอบ 2)
00529 - การทำลายนำยา cidex
โดย: สุจิตรา  [11 ก.ย. 2550 01:58]  (อ่าน  5,124 / ตอบ 2)  มีทีมงานมาตอบแล้ว
00528 - การนำกลีเซอรอลไปทำสารประกอบ
โดย: Ko_nanh  [11 ก.ย. 2550 01:10]  (อ่าน  4,346 / ตอบ 4)